Ministr Kupka: Máme rok na odstranění problémů se zabezpečovačem železnice ETCS

|

Od 1. ledna 2025 začne výhradní provoz evropského zabezpečovače ETCS, do té doby je potřeba odstranit problémy, které se objevily ve zkušebním provozu. Shodli se na tom účastníci koordinační expertní skupiny, kterou svolal ministr dopravy Martin Kupka.

Ministr Kupka: Máme rok na odstranění problémů se zabezpečovačem železnice ETCS

„Během zkušebního provozu se spuštěným ETCS, především na trati Olomouc – Uničov, dochází k výpadkům, které jsou pravděpodobně souběhem více faktorů. O příčinách intenzivně jednáme s dodavateli přenosové sítě, RBC, vozidel, i palubních jednotek. Vzniklou situaci je třeba co nejrychleji vyřešit, abychom neohrozili vynaložené investice a termín výhradního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Z dosavadních zkoumání vyplývá, že problémy jsou v komunikaci mezi traťovou částí a vozidlovou částí systému ETCS. Expertní skupina se shodla, že v případě výpadku komunikace je potřeba okamžitě zajistit data z přenosové sítě a z daného vozidla, aby bylo možné vše vyhodnotit. Rychlost shromáždění potřebných dat u provozovatele infrastruktury bezprostředně po výpadku komunikace je zásadní.

„Je potřeba urychlit komunikaci mezi provozovatelem infrastruktury, dopravci a výrobci vozidel a dodavateli zařízení ETCS. Správa železnic s výrobci uzavře smlouvy, které budou garantovat rychlý přenos potřebných informací,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Shromážděná data bude průběžně vyhodnocovat tým techniků jednotlivých organizací a výsledky budou diskutovány na pravidelných koordinačních schůzkách pracovní skupiny ETCS. V prvních měsících příštího roku musí být plně rozběhnuty veškeré výměny dat včetně vstupů z dalších úseků s provozem ETCS tak, aby bylo možné na začátku března stanovit plán kroků do konce roku 2024.

„K zavedení jednotného evropského zabezpečovače ETCS jsme se zavázali, dopravci vybavují svá vozidla tímto systémem tak, aby s nimi od roku 2025 byli schopni vyjet tratě s výhradním provozem, a není možné od tohoto ustupovat. Jsem rád, že se komunikace mezi všemi účastníky rychle rozběhla a od naší první schůzky v říjnu už byly uskutečněny důležité dílčí kroky,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti, automatizace provozu a digitalizace na železnici v celé Evropě. Touto jednotnou technologií je již vybaveno 903 kilometrů českých tratí a příprava pokračuje dál, aby mohl být spuštěn výhradní provoz na koridorech v roce 2025. Vozidel s nainstalovanou palubní částí ETCS se po českých kolejích v tuto chvíli pohybuje 639.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.

Ministerstvo dopravy

Řidičák na zkoušku a možnost řídit pod dohledem už od 17 let bude fungovat i na evropské úrovni

Zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích, zlepšení prevence pro začínající řidiče a efektivnější přeshraniční vymáhání dopravních přestupků. To byla hlavní témata zasedání Rady EU ve formaci ministrů dopravy, kterého se za Českou republiku účastnil ministr dopravy Martin Kupka. Evropští ministři dnes přijali tzv. pozici Rady k dalším směrnicím souvisejícím s legislativním balíčkem k bezpečnosti silničního provozu, tzv. Road Safety Package. Kromě toho probírali ministři také další evropské financování výstavby dopravní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy

Z Vysočan se jezdí po třech kolejích, vlaky začnou zastavovat i na Rajské zahradě

Dalších 15 kilometrů železniční sítě na území metropole a středních Čech získalo moderní parametry. Správa železnic vybudovala v rámci stavby mezi Prahou-Vysočany a Mstěticemi nejen kapacitní tříkolejný úsek, ale také novou vlakovou zastávku u stanice metra Rajská zahrada. Zásadně se pak změnila podoba vysočanské stanice. Právě zde dnes proběhlo slavnostní ukončení modernizace, která začala na jaře 2020. Celkové náklady stavby dosáhly výše 5,4 miliardy korun, významná část byla spolufinancovaná z evropských fondů.