Ministerstvo dopravy na přípravu mýtné koncepce využije vlastní kapacity

|

Ministerstvo dopravy se rozhodlo, že pro přípravu koncepce zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029 využije v maximální míře vlastní kapacity. Reaguje tím na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zrušil část tendru pro nedostatečné zdůvodnění výběru dodavatele a hodnocení nabídek na mýtného poradce.

Ministerstvo dopravy na přípravu mýtné koncepce využije vlastní kapacity

Ministerstvo dopravy zrušilo zadávací řízení, ve kterém pomocí metody Best Value Approach vybíralo mýtného poradce. Zakázku na zpracování budoucí české mýtné koncepce ministerstvo ruší, aby zajistilo dodržení harmonogramu přípravy budoucího tendru k zajištění provozovatele systému elektronického mýta po roce 2029.

Přípravou koncepce ministerstvo sleduje získání relevantních informací o možném rozvoji mýtného systému a zajištění optimálního vyvážení jeho fiskální a regulatorní funkce. Činnosti nutné pro přípravu nové koncepce si zajistí ministerstvo v maximálním možné míře z vlastních rezortních kapacit v rámci Ředitelství silnic a dálnic, Státního fondu dopravní infrastruktury a Centra dopravního výzkumu.

V současnosti spravuje mýtný systém společnost CzechToll, která zvítězila v tendru v roce 2018 a zajišťuje výběr mýtného od vozidel nad 3,5 tuny na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy od prosince 2019 do konce listopadu 2029. Loni dopravci zaplatili za mýtné 14,85 miliardy korun.

Zdroj: www.mdcr.cz

Kdo přestaví Masaryčku? Hledá se zhotovitel

Modernizace Masarykova nádraží může zanedlouho začít. Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele, který v nejstarší pražské stanici skloubí historii se současnou architekturou a zásadně zvýší komfort pro cestující i vlaky. Nejvýraznějším urbanistickým prvkem bude platforma nad kolejištěm. Chodcům propojí Florenc s hlavním nádražím, zároveň pohodlně a bezbariérově zpřístupní jednotlivá nástupiště. Stavební práce začnou na přelomu roku, jejich dokončení je plánováno na první polovinu roku 2027.

Branický most se už brzy dočká druhé koleje

Očekávané zkapacitnění Branického mostu je na dohled. Železniční přemostění Vltavy, které využívají zejména nákladní vlaky, bude už za rok dvoukolejné. To pomůže i během plánované rekonstrukce mostu na Výtoni. Slavnostní zahájení více než dvoumiliardové investice Správy železnic se uskutečnilo dnes ve stanici Praha-Braník. K úplnému přerušení provozu po mostě dojde v termínu od 20. října do dubna příštího roku.

Česká republika představí své výhrady vůči návrhu emisní normy EURO 7 španělskému předsednictví

Při zítřejším jednání Výboru stálých zástupců COREPER I představí Česká republika své výhrady vůči současnému návrhu emisní normy EURO 7 zástupcům Španělska, které od 1. července předsedá Radě EU. Jedná se o další krok ve vyjednávání o změně znění normy. Česká republika dlouhodobě usiluje o odložení účinnosti emisní normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů a na její straně stojí další členské státy.