Ministerstvo dopravy··5 min

Metodika pro vydání potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách

Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu mimořádného opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví České republiky ze dne 17. května 2020 postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Opatření MZČR“)

Metodika pro vydání potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách

V příloze níže naleznete "Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky", dále "Potvrzení žádosti o vstup do ČR" a "Metodický postup pro vydání potvrzení pro vstup zahraničních pracovníků".

Umožnění vstupu osobám – občanům Evropské unie:

 • za účelem výkonu ekonomické činnosti
 • nemají k dispozici lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS-COV-2 s negativním výsledkem
 • jejich vstup je podle Opatření MZČR považován za nezbytný pro realizaci staveb, jejichž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o., Správa železnic, s.o., nebo Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. (dále jen „Investor“). „Žadatelem“ o vstup je subjekt, který výše uvedenou osobu za účelem ekonomické činnosti přijímá a má se shora definovanou osobou sjednaný pracovní nebo jiný vztah nutný pro realizaci stavby vymezené v § 1 odst. 2 nebo 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
  za účelem výkonu ekonomické činnosti

„Žadatelem“ o vstup je subjekt, který výše uvedenou osobu za účelem ekonomické činnosti přijímá a má

se shora definovanou osobou sjednaný pracovní nebo jiný vztah nutný pro realizaci stavby

vymezené v § 1 odst. 2 nebo 3 zákona č. 416/ 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění

pozdějších předpisů.

 1. Žadatel o umožnění vstupu podá Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky ve smyslu Opatření MZČR (dále jen „Žádost“) dle vzoru, který je přílohou č. I této metodiky. K Žádosti připojí jmenný seznam občanů EU považovaných za nezbytné Žadatelem pro výkon v žádosti specifikované ekonomické činnosti na území ČR, který je nedílnou součástí Žádosti, vč. návrhu potvrzení ve smyslu Opatření MZČR (dále jen „Potvrzení“) dle vzoru uvedeného v příloze č. II této metodiky s vyplněnými identifikačními údaji těchto občanů EU.
 2. Vyplněnou Žádost postoupí Žadatel k vyjádření souhlasu či nesouhlasu příslušnému Správci stavby, nestanoví-li příslušný Investor jiný postup.
 3. Správce stavby ji spolu se svým vyjádřením (souhlas/nesouhlas) předloží k vyjádření statutárnímu orgánu příslušného Investora, nestanoví-li příslušný Investor jiný postup. Odpovědné osoby Investora budou postupovat tak, aby se k Žádosti vyjádřily bezodkladně (standardně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Žádost obdržely).
 4. Žádost, s vyjádřením Investora a Správce stavby podle bodu 3, postoupí Investor ke schválení ministru dopravy (příp. pověřené osobě) a informuje o tom bezodkladně Žadatele. Nesouhlasná stanoviska Investora a/nebo Správce stavby je nezbytné odůvodnit.
 5. Investor Žádost podle bodu 4 doručí Ministerstvu dopravy – Sekci ekonomické a infrastrukturní, k rukám Mgr. Michaely Stiblíkové, která tuto Žádost zaeviduje v elektronické spisové službě Ministerstva dopravy.
 6. Ministr, případně jím pověřená osoba vydá Potvrzení zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne, kdy Žádost obdržel. Na vydání Potvrzení není právní nárok. Na proces vydání Potvrzení se nevztahuje správní řád.
 7. Vydané Potvrzení bude Žadateli předáno prostřednictvím příslušného Investora.

Obecné zásady:

Osoby, na které se vztahuje Opatření MZČR, mají povinnost absolvovat test RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky, a to na náklady Žadatele, a dále předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle Opatření MZČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Potvrzení je platné po dobu 14 dní od jeho vydání a vztahuje se na jeden vstup. O Potvrzení lze požádat opakovaně. Žadatel je povinen zajistit, aby uvedené osoby dodržovaly veškeré povinnosti stanovené příslušnou hygienickou stanicí a povinnosti vyplývající z Opatření MZČR.

Obdobně bude Ministerstvo dopravy postupovat u žádostí o potvrzení pro umožnění vstupu ve smyslu Opatření MZČR, které se týkají staveb dopravní infrastruktury, jejichž zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená právnická osoba. Žádost je v takovém případě potřeba podat prostřednictvím příslušného územního samosprávního celku.

V případě žádostí o potvrzení pro umožnění vstupu ve smyslu Opatření MZČR v oblastech, kde Ministerstvo dopravy vykonává gesci, ale nespadají do oblasti dopravní infrastruktury, se postupuje obdobně s tím, že ve formuláři žádosti se nevyužije část Správce stavby.

Veškeré písemnosti v rámci navrženého postupu jsou předávány v listinné nebo elektronické formě. Elektronicky výhradně prostřednictvím datových schránek.

Zdroj: www.mdcr.cz

Zadavatel
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky bylo zřízeno v rámci federalizace Československa zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, z 8. ledna 1969. Tento kompetenční zákon nadále (v podstatně novelizovaném znění) vymezuje základní působnost ministerstva. Souběžně však zůstalo působit federální ministerstvo dopravy a tak bylo MD ČSR již k 1. lednu 1971 stejně jako ministerstvo pošt a telekomunikací zrušeno zákonem 147/1970 Sb.

Další články od Ministerstvo dopravy

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště
Ministerstvo dopravy

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.
Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu
Ministerstvo dopravy

Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu

České dráhy nasadily do provozu všech šest bezbariérových motorových jednotek typu Desiro Classic. Cestující se s nimi mohou svézt na lince U8 Ústeckého kraje z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí, Českou Kamenici a Jedlovou do Rumburku. Jednotky prošly schvalovacím procesem u evropského drážního úřadu ERA a mohou jezdit v Česku i v Německu.
ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení
Ministerstvo dopravy

ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení

Ředitelství vodních cest ČR dnes oficiálně předalo Policii ČR v Nymburce do užívání modernizovaná stání pro služební plavidla. Nové plovoucí garáže budou sloužit Poříčnímu oddělení Labe, které má svou základnu v těsné blízkosti centra Nymburka.
Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod
Ministerstvo dopravy

Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod

Častá čekání před staženými závorami ve Velké Chuchli budou už brzy minulostí, Správa železnic vybrala zhotovitele výstavby nadjezdu. Ve výběrovém řízení uspěly společnosti Váhostav a Colas, které podaly nejlepší nabídku ve výši 474,6 milionu korun. Podle smlouvy nejprve vypracují projektovou dokumentaci, příští rok na jaře pak dojde k zahájení samotných stavebních prací.
Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám
Ministerstvo dopravy

Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám

V úterý 9. července večer ve 21:00 středoevropského letního času poprvé odstartovala nosná raketa Ariane 6 Evropské kosmické agentury (ESA). Na zajištění tohoto startu se významně podílely i české firmy díky ESA programu Ariane and Vega Development.
Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky
Ministerstvo dopravy

Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky

České dráhy nasadily do pravidelného provozu s cestujícími v Jihočeském kraji první moderní regionální vlaky RegioFox. Lišky, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, začaly jezdit dočasně na osobních vlacích na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude cestující na jihu Čech vozit hned 7 RegioFoxů, které propojí důležitá jihočeská města Tábor, Písek a Strakonice. České dráhy si od polské společnosti PESA objednaly celkem 106 RegioFoxů, letos by jich do provozu mělo být uvedeno téměř 60.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes stavbu 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec v Ústeckém kraji. Práce vyjdou na 3,47 miliardy Kč bez DPH. Řidiči novým úsekem v celé délce poprvé projedou v říjnu 2027 a po dva kilometry dlouhém úseku navazujícím na obchvat Lubence již na přelomu let 2025 a 2026. ŘSD aktuálně buduje dalších 21 kilometrů D6 i odpočívku u Kolešova, kde budou po obou stranách dálnice parkovací místa a čerpací stanice.
Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky
Ministerstvo dopravy

Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky

Už přes tři roky mohou řidiči žádat o řidičský průkaz online přes Portál dopravy nebo Portál občana. Jedná se o průlomový krok v digitalizaci dopravních agend, který s sebou nese řadu výhod, jako například možnost žádat kdykoli z pohodlí domova a ušetřit část správního poplatku. Ještě podstatně déle, konkrétně šest let, řidičům usnadňuje životy digitalizace fotek a rozvolnění místní příslušnosti.
Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách
Ministerstvo dopravy

Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách

Práce na zdvoukolejnění Branického mostu postoupily do závěrečné fáze, vlaky zde dnes začaly jezdit po jedné traťové koleji. Dokončení celé stavby a zahájení plnohodnotného provozu plánuje Správa železnic letos v říjnu. Most a navazující úsek do Krče jsou důležitou součástí pražské železniční sítě. Plní významnou roli v nákladní dopravě, v blízké době ale výrazně vzroste význam trati i v osobní přepravě.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes 28. června 2024 stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D3 Kaplice nádraží – Nažidla. Práce vyjdou na 4,3 miliardy Kč bez DPH. Řidiči se po části nového úseku projedou poprvé koncem roku 2026 a po celém v září 2027, kdy bude v provozu už celá jihočeská část D3. ŘSD teď v jižních Čechách buduje zároveň 44 kilometrů dálnice D3.