Ministerstvo dopravy··7 min

Masivní investice do dopravní infrastruktury umožní i transformace ŘSD na akciovou společnost

Poprvé od roku 1989 existují díky týmové práci vlády, parlamentu i Ministerstva dopravy ČR a jemu podřízených organizací podmínky pro výraznou expanzi projektů dopravní infrastruktury v oblasti silniční, drážní i vodní dopravy. Pomůže tomu také připravovaná transformace ŘSD na akciovou společnosti. Naprostá většina zbývajících staveb pro dokončení dálniční sítě ČR bude zahájena v nejbližších pěti letech. Sdělil to na tiskové konferenci u příležitosti prvních 100 dní ve funkci ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Masivní investice do dopravní infrastruktury umožní i transformace ŘSD na akciovou společnost

Dostavba většiny zbývajících úseků dálniční sítě bude započata v nejbližších pěti letech

„Vím, že takové prohlášení zní v kontextu stagnace minulých let odvážně, ale opírám se o reálná fakta: Poprvé od roku 1989 existuje díky zákonu o liniových stavbách legislativa, která zrychluje proces přípravy nových silničních projektů. Česká republika prosperuje a díky vlastním i evropským zdrojům může do dopravní infrastruktury poměrně masivně investovat. Současně ŘSD výrazně pokročilo v přípravě klíčových projektů výstavby zbývajících dálnic,“ uvádí ministr Kremlík.

Letos je ve výstavbě 243 kilometrů silničních komunikací, z čehož na zelené louce je ve výstavbě 131 kilometrů dálnic a 60 kilometrů silnic I. třídy. V roce 2020 má být zahájeno 194 km a v roce 2021 to bude 134 km. V letech 2022 až 2024 bude zahájena výstavba většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Za horizontem roku 2025 je zahájení jen malé části dálničních staveb, zejména severní část pražského okruhu. „Trend výrazného rozvoje infrastrukturních projektů stojí na pevných základech,“ komentuje Vladimír Kremlík a zdůrazňuje: „Je to výsledek týmové práce, v níž je vidět silná vůle vlády, zákonodárců i mravenčí práce zaměstnanců ŘSD a dalších organizací v resortu dopravy na přípravě silničních, železničních i vodních staveb.“ Symbolickým příkladem pokroku ve výstavbě je, že dálnice D3 vedoucí převážně Jihočeským krajem bude dokončena až k hranici dříve, než bude dokončena navazující dálnice na rakouské straně.

Transformace ŘSD na flexibilnější a finančně nezávislý subjekt

Ministr dopravy Vladimír Kremlík zahájil také dlouho diskutovanou přípravu transformace ŘSD. Z příspěvkové organizace by se tak po vzoru rakouského Asfinagu stát akciová společnost. Vladimír Kremlík k tomu uvádí: „Transformaci ŘSD na akciovku považuji za nutný a současně zcela logický krok vedoucí k urychlení a zefektivnění fungování tohoto klíčového subjektu. Činnost transformovaného ŘSD již nebude svazována limitující nestabilitou financování či nedostatečnou autonomií v rozhodování a odměňování zaměstnanců. Výsledkem transformačního procesu bude nové ŘSD s vyšší organizační flexibilitou a podstatně nižší finanční závislostí na státním rozpočtu. Naší ambicí je, aby se ŘSD stalo samostatnou prosperující společností a zároveň vyhledávaným zaměstnavatelem pro odborníky z oblasti stavebnictví či stavebního práva.“

Bezpečnost je naprostou prioritou, komfort přidanou hodnotou

Kromě přípravy nových dopravních projektů Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s ŘSD intenzivně pracuje na operativních opatřeních ke zvýšení bezpečnosti i komfortu řidičů na českých silnicích. Celkově je na dálničních sjezdech i samotných dálnicích instalováno 62 značek STOP-PROTISMĚR. Klíčové dopravní tahy jsou monitorovány nejen dálkově kamerovými systémy, ale i kontrolními vozidly ŘSD. „Naprostou prioritou je pro nás bezpečnost řidičů i pasažérů,“ uvádí ministr Kremlík.

Bezpečnost je prioritou nejen na českých silnicích, ale i na železnici. Vladimír Kremlík prosazuje umístění závor na všechny rizikové železniční přejezdy. „Do konce letošního roku budou instalovány závory na 133 ze 164 železničních přejezdů na silnicích první třídy. Vedle klasických závor je záměrem též posilování využití moderních technologií.“

Vzorem pro české rychlostní tratě je TGV

Investice do dopravy se netýkají jen silniční, ale i drážní dopravy. Významným milníkem pro její rozvoj bylo uzavření úvěrové smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a Evropskou investiční bankou (EIB) do výše 3 miliardy korun na financování výdajů na rozvoj železniční infastruktury. Jedná se o první část z celkového úvěrového rámce 11,5 miliard korun.Tyto prostředky se budou týkat i projektů vysokorychlostních tratí. Jejich příprava bude výrazně urychlena o několik let díky spolupráci s národní francouzskou železniční společností SNCF, která má s projekty vysokorychlostní železnice více než 40 letou zkušenost. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve spolupráci se SNCF dokončí v tomto roce manuál pro přípravu vysokorychlostních tratí pro fázi územního rozhodnutí. Pilotním projektem VRT v Česku bude trať z Prahy-Běchovic do Poříčan, prvním rozsáhlým dílem bude spojení Praha-Drážďany. Jeho stavebně nejnáročnější a také nejdražší částí bude 26 kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami.

Viditelnou proměnou procházejí česká nádraží. Celkem již probíhá nebo prošlo rekonstrukcí 102 nádražních budov za 1,2 miliardy, nyní se rekonstruuje například zbývající část Fantovy budovy pražského hlavního nádraží, výpravní budova v Havířově, v Berouně nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celkem SŽDC vynaloží na opravy mezi lety 2017 a 2022 přibližně 8,4 miliardy korun.

Prohloubení koryta Vltavy usnadní nákladní dopravu i plavbu hotelových lodí

Významným rozvojem prochází i vodní doprava na významných českých vodních cestách zařazených do klíčové infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T (vybrané úseky Labe a Vltavy). Byly zahájeny práce na prohloubení koryta řeky Vltavy mezi Prahou a Mělníkem o 40 cm, loď tedy uveze při stejných nákladech o 30 % více materiálu . Zahájeny byly rovněž práce na zvýšení podjezdné výšky mostů přes Vltavu, což umožní bezpečnou plavbu nejen nákladních, ale i těch největších hotelových lodí, jejichž popularita v Evropě neustále stoupá. Dopravně významným i historicky a technicky zajímavým projektem je rekonstrukce technické památky Plavební komora v Hoříně, na které bude mimo jiné původní kamenný most přes komoru nahrazen zdvižným mostem při zachování původního vzhledu.

Závěrem

Úsilí Ministerstva dopravy ČR i jemu podřízených organizací se soustředí na to, aby byl urychleně dohnán dluh v rozvoji dopravní infrastruktury a aby se ČR dostala zejména se svými silnicemi a železnicemi na úroveň sousedních zemí. „Rozvoj dopravní infrastruktury je národní zájem a musím ocenit, že v této oblasti táhneme všichni v politice i státní správě za jeden provaz,“ uzavírá ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Zdroj: www.mdcr.cz

Zadavatel
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky bylo zřízeno v rámci federalizace Československa zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, z 8. ledna 1969. Tento kompetenční zákon nadále (v podstatně novelizovaném znění) vymezuje základní působnost ministerstva. Souběžně však zůstalo působit federální ministerstvo dopravy a tak bylo MD ČSR již k 1. lednu 1971 stejně jako ministerstvo pošt a telekomunikací zrušeno zákonem 147/1970 Sb.

Další články od Ministerstvo dopravy

Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu
Ministerstvo dopravy

Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu

České dráhy nasadily do provozu všech šest bezbariérových motorových jednotek typu Desiro Classic. Cestující se s nimi mohou svézt na lince U8 Ústeckého kraje z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí, Českou Kamenici a Jedlovou do Rumburku. Jednotky prošly schvalovacím procesem u evropského drážního úřadu ERA a mohou jezdit v Česku i v Německu.
ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení
Ministerstvo dopravy

ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení

Ředitelství vodních cest ČR dnes oficiálně předalo Policii ČR v Nymburce do užívání modernizovaná stání pro služební plavidla. Nové plovoucí garáže budou sloužit Poříčnímu oddělení Labe, které má svou základnu v těsné blízkosti centra Nymburka.
Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod
Ministerstvo dopravy

Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod

Častá čekání před staženými závorami ve Velké Chuchli budou už brzy minulostí, Správa železnic vybrala zhotovitele výstavby nadjezdu. Ve výběrovém řízení uspěly společnosti Váhostav a Colas, které podaly nejlepší nabídku ve výši 474,6 milionu korun. Podle smlouvy nejprve vypracují projektovou dokumentaci, příští rok na jaře pak dojde k zahájení samotných stavebních prací.
Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám
Ministerstvo dopravy

Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám

V úterý 9. července večer ve 21:00 středoevropského letního času poprvé odstartovala nosná raketa Ariane 6 Evropské kosmické agentury (ESA). Na zajištění tohoto startu se významně podílely i české firmy díky ESA programu Ariane and Vega Development.
Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky
Ministerstvo dopravy

Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky

České dráhy nasadily do pravidelného provozu s cestujícími v Jihočeském kraji první moderní regionální vlaky RegioFox. Lišky, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, začaly jezdit dočasně na osobních vlacích na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude cestující na jihu Čech vozit hned 7 RegioFoxů, které propojí důležitá jihočeská města Tábor, Písek a Strakonice. České dráhy si od polské společnosti PESA objednaly celkem 106 RegioFoxů, letos by jich do provozu mělo být uvedeno téměř 60.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes stavbu 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec v Ústeckém kraji. Práce vyjdou na 3,47 miliardy Kč bez DPH. Řidiči novým úsekem v celé délce poprvé projedou v říjnu 2027 a po dva kilometry dlouhém úseku navazujícím na obchvat Lubence již na přelomu let 2025 a 2026. ŘSD aktuálně buduje dalších 21 kilometrů D6 i odpočívku u Kolešova, kde budou po obou stranách dálnice parkovací místa a čerpací stanice.
Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky
Ministerstvo dopravy

Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky

Už přes tři roky mohou řidiči žádat o řidičský průkaz online přes Portál dopravy nebo Portál občana. Jedná se o průlomový krok v digitalizaci dopravních agend, který s sebou nese řadu výhod, jako například možnost žádat kdykoli z pohodlí domova a ušetřit část správního poplatku. Ještě podstatně déle, konkrétně šest let, řidičům usnadňuje životy digitalizace fotek a rozvolnění místní příslušnosti.
Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách
Ministerstvo dopravy

Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách

Práce na zdvoukolejnění Branického mostu postoupily do závěrečné fáze, vlaky zde dnes začaly jezdit po jedné traťové koleji. Dokončení celé stavby a zahájení plnohodnotného provozu plánuje Správa železnic letos v říjnu. Most a navazující úsek do Krče jsou důležitou součástí pražské železniční sítě. Plní významnou roli v nákladní dopravě, v blízké době ale výrazně vzroste význam trati i v osobní přepravě.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes 28. června 2024 stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D3 Kaplice nádraží – Nažidla. Práce vyjdou na 4,3 miliardy Kč bez DPH. Řidiči se po části nového úseku projedou poprvé koncem roku 2026 a po celém v září 2027, kdy bude v provozu už celá jihočeská část D3. ŘSD teď v jižních Čechách buduje zároveň 44 kilometrů dálnice D3.
Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!
Ministerstvo dopravy

Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!

Aby byl odjezd i návrat z dovolené co nejbezpečnější, Ministerstvo dopravy spolu s dopravní policií, ŘSD a oddělením BESIP připravilo na léto dopravně-bezpečnostní opatření na dálnicích.