Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice nemusí skončit, vysvětluje pražský magistrát

|

Hlavní město je připraveno i nadále finančně podporovat linku důvěry, kterou provozuje Psychiatrická nemocnice Bohnice. Nemocnice, která je provozována ministerstvem zdravotnictví, však musí zajistit dostatečný odborný personál. Zvláště v současné době má město na trvání provozu linky zájem. Praha však nemůže zcela nahradit roli státu, provoz linky metropole již v minulých letech podpořila více jak třemi miliony korun.

Mezi priority hlavního města Prahy patří zajištění dostupné psychiatrické a psychoterapeutické péče pro jeho obyvatele. I proto má magistrát zájem, aby portfolio nabízené pomoci bylo co nejširší a uvědomuje si významnou roli tzv. linek důvěry. Kromě Centra sociálních služeb Praha, které zajišťuje psychologickou a intervenční pomoc pro Pražany a provozuje Pražskou linku důvěry s nonstop krizovou pomocí včetně online chatu, poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu také RIAPS nebo Intervenční centrum.

Tímto ale pomoc hlavního města nekončí. Praha finančně podporuje i nemocnice, jejichž zřizovatelem je stát – například největší psychiatrickou nemocnici v republice v Bohnicích. „V rámci psychiatrické pomoci se jedná o jedno z nejdůležitějších míst v naší zemi, je proto velmi důležité, aby nabízená pomoc byla co největší – včetně provozu linky důvěry. Proto mě velmi mrzí, a nepovažuji to minimálně za šťastné, že by tato linka závěrem roku ukončila svůj provoz. O jejím fungování jsem osobně jednala s vedením nemocnice a zdůraznila jsem jim, že naše ochota finančně podporovat linku důvěry trvá a že pokud se jim podaří zajistit dostatek kvalifikovaného personálu, její provoz opět rádi podpoříme,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Alexandra Udženija.

V minulých dvou letech Praha linku důvěry PN Bohnice už podpořila částkou 3 262 400 korun. Stejně tak byli částkou převyšující 1 milion korun podpořeni také Peer terapeuti, kteří v tamní nemocnici působí a vlastní zkušenost s duševním onemocněním následně využívají ve prospěch dalších pacientů. Tato ochota finančně podporovat PN Bohnice ze strany města trvá i nadále. „Praha je v rámci svých možností připravena udělat maximum, nikdy ale nemůže v tomto směru suplovat roli státu. Myslím si ale, že vzhledem k nedávným tragickým událostem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy i dalším krizím, kterými si Česká republika v posledních letech prošla, musíme nyní maximalizovat pomoc v rámci psychiatrické a psychoterapeutické péče pro naše občany. V současné chvíli není opravdu namístě podceňovat roli linek důvěry, právě naopak. Společným cílem musí být zabezpečit fungování této linky, na čemž se jako město budeme rádi podílet,“ dodává k tomu náměstkyně Alexandra Udženija.

V provozu tak dále zůstává Pražská linka důvěry pod Centrem sociální služeb hl. m. Prahy, která poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství (222 580 697). Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu ([email protected]) či chatu (chat-pomoc.cz).

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha přijímá do 12. ledna žádosti o dotace. Na projekty zlepšující stav životního prostředí vyhradila 40 milionů korun

Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna 2024 žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024 loni v listopadu.

Praha

Pražané projevili velký zájem o novoroční zvýhodněné vstupné do zoo, botanické zahrady, Muzea MHD i do historických věží

Hlavní město připravilo novoroční překvapení pro své obyvatele, kdy měli příležitost po celý první lednový den roku 2024 využít zvýhodněné vstupy na oblíbená místa v metropoli, která spravují městské organizace. A podle aktuálního vyhodnocení byl zájem Pražanů o akci značný. Jen do Zoo Praha přišlo téměř 13 500 lidí, přes tři tisíce jich dorazilo do botanické zahrady v Troji a další tisíce zamířily do střešovického Muzea MHD a pražských věží.