Lékový záznam pacienta

|

Přehledem všech vystavených eReceptů a vydaných léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi je tzv. lékový záznam pacienta.

Zdravotnickým pracovníkům, kteří pacientovi poskytují zdravotní služby, umožňuje lékový záznam pacienta efektivnější nastavení léčebného plánu, a to včetně případné lékové interakce nebo nadužívání léků.

Povinnou elektronickou preskripci provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré potřebné informace a návody jsou uvedeny na webu www.epreskripce.cz. Podmínky elektronické preskripce a lékového záznamu pacienta stanovuje zákon o léčivech (č. 378/2007).

Kdo může nahlížet do lékového záznamu?

Do lékového záznamu mohou nahlížet oprávněné osoby, které danému pacientovi poskytují zdravotní služby. Tzn. zdravotničtí pracovníci musí splnit danou podmínku, že s nimi pacient již přišel do kontaktu, do lékového záznamu nemůže tedy nahlížet každý zdravotnický pracovník.

Osoby, které mohou nahlížet do lékového záznamu:

  1. pacient do vlastního lékového záznamu
  2. lékař, který pacientovi alespoň jednou předepsal lék a pacient si ho vyzvedl
  3. lékárník v lékárně při výdeji léku pacientovi nebo v rámci konzultace
  4. klinický farmaceut při revizi a úpravě farmakoterapeutického režimu pacienta

Pacient má přístup k seznamu eReceptů prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. V historii přístupů eReceptu si pak může ověřit, kdo nahlížel do jeho lékového záznamu.

Právo pacienta – souhlas či nesouhlas s nahlížením
Pacient má právo vyslovit souhlas či nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu. Seznam pacientem vyslovených souhlasů či nesouhlasů je evidován ve správě souhlasů eReceptu.

Pacient může udělit explicitní souhlas vybranému konkrétnímu lékaři či lékárníkovi. Pokud však pacient vysloví plošný nesouhlas, znamená to, že žádný lékař, lékárník ani klinický farmaceut nebude moci nahlížet do jeho lékového záznamu. Souhlas s opětovným nahlížením či nesouhlas může pacient vyslovit kdykoli.

V případě dítěte vyslovuje souhlas či nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu dítěte jeho zákonný zástupce (rodič).

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Zubní prohlídka u dospělého pojištěnce

U dospělých pojištěnců jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny dvě zubní prohlídky, přičemž jedna prohlídka je preventivní a druhá je tzv. prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku, která navazuje v případě potřeby na provedenou preventivní prohlídku.

VZP

Pinktober – růžovou proti rakovině prsu

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen v České republice. Vloni se s tímto onemocněním léčilo 56 tisíc klientek VZP. Pojišťovna dlouhodobě poukazuje na důležitost prevence, proto se i letos připojuje ke kampani Pinktober. Říjen je totiž celosvětově věnován prevenci rakoviny prsu a podpoře nemocných žen. Tradičním symbolem onemocnění je růžová stužka, proto tedy i tato barva provází celou kampaň.

VZP

Onkologická prevence

V Česku probíhají celkem čtyři tzv. screeningové programy. Díky nim máme všichni od určitého věku nárok na bezplatné vyšetření zaměřené na konkrétní onkologickou diagnózu, i když nemáme žádné zdravotní potíže či podezření na závažné onemocnění. Právě tento preventivní onkologický screening má za úkol nemoc buď vyloučit, nebo ji zachytit v raném stadiu tak, aby byla dobře a rychle léčitelná.