Kobka 1 na Smíchovské náplavce hledá nového nájemce. Zájemci se mohou zúčastnit výběrového řízení

|

Po delší době se znovu nabízí možnost provozovat svůj podnik na unikátním místě poblíž vltavského břehu. Městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP) spravující pražské náplavky vyhlásila otevřené výběrové řízení na pronájem kobky číslo 1 na Smíchovské náplavce. Po téměř čtyřech letech je to poprvé, co mají zájemci znovu možnost ucházet se o atraktivní prostor v nábřežní zdi. Cílem výběrového řízení je atmosféru v lokalitě poblíž Palackého mostu kulturně a společensky oživit. Nabídky je možné zasílat až do 4. března 2024, s vítězným nájemcem bude podepsána smlouva na dobu neurčitou.

Plocha pronájmu kobky měří přes šedesát metrů čtverečních a v rámci jejího provozu je společně s ní možné využít předzahrádky či prostoru u vysoké nábřežní zdi, který slouží k pořádání větších akcí nebo k umístění různých panelových výstav. V rámci výběrového řízení bude primárně hodnocen provozní a dramaturgický záměr, jímž chce pronajímatel prostory užívat, dále bude hrát roli také nabídnutá cena za pronájem a předchozí zkušenosti provozovatele s podobným typem podnikání.

„Kobka 1 je společně s přilehlým okolím dlouhodobě samostatným a specifickým místem na Smíchovské náplavce se znatelně nižší návštěvností než její jižní část. Nájemce by se proto měl s tímto faktorem úspěšně vypořádat a využít pozitivních aspektů, které daná lokalita nabízí, jimiž jsou například lepší dopravní dostupnost nebo viditelnost kobky z frekventovaného Palackého mostu,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Pražské náplavky jsou unikátním prostorem, který obyvatelům našeho hlavního města i jeho návštěvníkům poskytuje prostor a příležitost k relaxaci, ale také možnost k poznání ojedinělých míst v přímé blízkosti Vltavy. Takže snahy o jejich kultivaci a zodpovědné provozování místních zařízení vnímám jednoznačně pozitivně,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Věříme, že zájemci uchopí možnost pronájmu jako jedinečnou příležitost k oživení významného veřejného prostoru. Je to totiž po téměř čtyřech letech vůbec poprvé, co mají možnost se o atraktivní prostor některé z kobek ucházet. Výhodou by pro ně mělo být rovněž to, že příjem nabídek nově digitalizujeme a je tak možné je podávat prostřednictví elektronického nástroje Tender arena,“ dodává tiskový mluvčí TCP Martin Boška.

Podrobná specifikace výběrového řízení včetně veškerých potřebných informací je k dispozici zde.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město podpoří integraci Ukrajinců v metropoli dalšími 20 miliony korun

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila vyhlášení Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 - 2. kolo – Ukrajina. Celkově je v programu alokováno 20 milionů korun, o které mohou žádat neziskové organizace a další subjekty. Program má za cíl podpořit sociální oblast, bydlení, terénní služby nebo například zvyšování informovanosti.

Praha

Praha uzavře smlouvu o spolupráci, která zajistí vznik další etapy celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ohledně vybudování Nátokového labyrintu - levý břeh, který je další etapou projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Společnost na základě této dohody zajistí kompletní realizaci tohoto záměru, konkrétně veškerou inženýrskou činnost a také technický dozor.