Scio··6 min

K učitelské profesi by bylo možné přilákat výrazně více studentů, než jaká je realita

V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří jsou otevření profesi učitelství, ale nepodali si k jeho studiu přihlášku. Tento počet představuje významný nevyužitý potenciál – je to zhruba dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠTM) ve spolupráci se společností SCIO realizovalo šetření mezi uchazeči o vysokoškolské studium na téma, jak zaujmout talentované budoucí vysokoškoláky pro studium učitelství. Z něj mj. vyplynulo, že mezi uchazeči je bezmála šest tisíc nadprůměrných, tzv. akademicky talentovaných uchazečů (čtvrtiny uchazečů s nejlepšími výsledky v testu), kteří jsou ochotni uvažovat o učitelské profesi, ale z různých důvodů si přihlášku podávají na jinou než pedagogickou fakultu. Jedná se tak zhruba o dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.

Tito uchazeči sice věří, že by je studium učitelství připravilo odborně, nevěří však, že by je naučilo učit a pracovat s dětmi. Studium zároveň nevnímají jako výzvu. Profesi učitele pak vnímají spíše negativně a myslí si, že jde o stresující práci bez dostatečného respektu, ve které je nedostatečný prostor pro kariérní růst a navíc profese uzavírá cestu k jinému atraktivnímu zaměstnání. Myslí si také, že studium klade malý důraz na praxi. Respondenty šetření bylo více než 6300 účastníků loňských Národních srovnávacích zkoušek, které desítky fakult využívají jako součást přijímacího řízení.

„Je potřeba uvést, že představy respondentů o studiu a profesi učitele samotné ne vždy odpovídaly skutečnosti. Mnoho z nich neznalo platové ohodnocení ve školství, které v posledních letech celkem rapidně vzrostlo, ani to, že nové akreditace studia učitelství obsahují až 15 % objemu praxí,“ říká Jakub Drbohlav z ministerstva školství. „Aktuální data jen potvrzují výsledky podobných šetření z minulých letech. Z nich vyplývá, že je zde nemalá skupina velmi talentovaných studentů, kteří by měli zájem učit, ale náš vzdělávací systém o ně z různých důvodů přichází už na samém počátku jejich profesní kariéry,” poznamenává vedoucí projektu Národních srovnávacích zkoušek Scio Eliška Hloupá Sovová.

Ministerstvo školství navíc v úzké spolupráci s pedagogickými fakultami již několik let intenzivně pracuje na reformě pregraduální přípravy učitelů. „Situaci začínajících učitelů by pak mohli významně vylepšit pozice uvádějícího a provázejícího učitele, které jsou obsaženy v novele zákona o pedagogických pracovnících, jež je v současné době v poslanecké sněmovně,“ vysvětluje Jakub Drbohlav z MŠMT, který má reformu přípravy učitelů na starosti. „Právě provázející učitelé jsou součástí širšího posunu k výrazně vyšší kvalitě praxí a propojení studia na fakultách s praxí. Až bude systém provázejících učitelů fungovat naplno, budeme mít podobný systém praxí jako ve Finsku, Švédsku nebo Rakousku,“ dodává Jakub Drbohlav.

Výsledky průzkumu budou poskytnuty pedagogickým fakultám, aby s nimi mohly dále pracovat. Další podrobnosti z průzkumu najdete níže.


Podrobnosti z dotazování mezi studenty o VŠ studium

Z akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium 6 % explicitně uvedlo, že by chtělo jít učit, ale nepodali si přihlášku ke studiu učitelství, a dalších 19 % uvedlo, že si také nepodali přihlášku a chtěli by učit „tak napůl“. V souhrnu se jedná zhruba o 6 % všech uchazečů, což v roce 2021 odpovídalo asi 5800 studentům. Ve stejném roce přitom studijní programy vedoucí ke kvalifikaci učitele absolvovalo zhruba 2 600 absolventů. Potenciál akademicky talentovaných uchazečů, otevřených studiu učitelství tak víc než dvojnásobně převyšoval skutečný počet absolventů učitelství v daném roce. Tento potenciál je skutečně značný a nabízí významnou cestu pro zlepšení kvality českého vzdělávacího systému.

Chart, bar chart Description automatically generated

Téměř 70 % budoucích vysokoškoláků, kteří si nepodali přihlášku ke studiu učitelství, ale alespoň napůl by učit chtěli, vnímá profesi učitele především jako stresující. Vidí také omezené možnosti v případném kariérním růstu nebo získání jiné atraktivní práce, než je učitelství. Naopak jen velice malý podíl těch, kteří učitelství studovat nejdou, vnímá profesi učitele jako atraktivní kariérní volbu.

O šetření: Respondenty byli účastníci 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek v roce 2022, tedy uchazeči o studium VŠ. Šetření se zúčastnilo 2254 respondentů online a 4097 formou papírového dotazníku. Je třeba upozornit, že pedagogické fakulty nevyžadují pro přijetí ke studiu učitelství výsledky Národních srovnávacích zkoušek. Výzkum tedy nezasahuje uchazeče o studium, kteří chtějí studovat jen učitelství a nepotřebují Národní srovnávací zkoušky absolvovat. Analýza nicméně ve výsledcích s touto skupinou nepracujeme a naopak hledá ty uchazeče o studium, kteří si přihlášku ke studiu učitelství nepodali.

Report se soustředí především na akademicky talentované uchazeče o VŠ studium – uchazeče, kteří v testech Obecných studijních předpokladů dosáhli percentilu 75 a více, tedy na čtvrtinu uchazečů s nejlepšími výsledky v tomto testu.

Zdroj: www.scio.cz

Zadavatel
Scio

Scio

Scio Základní údaje Právní forma společnost s ručením omezeným Datum založení 8. září 1995 Adresa sídla Pobřežní 658/34, Praha, 186 00, Česko Charakteristika firmy Oblast činnosti školství Identifikátory Oficiální web www.scio.cz IČO 27156125 Některá data mohou pocházet z datové položky. Scio je česká obchodní společnost zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledků vzdělávání (educational measurement) a obecných studijních předpokladů. Některé testy Scio se po roce 2000 používají pro účely přijímání na vybrané vysoké školy (Národní srovnávací zkoušky)

Další články od Scio

Národní srovnávací zkoušky jsou u konce, Scio zveřejnilo termíny na příští rok
Scio

Národní srovnávací zkoušky jsou u konce, Scio zveřejnilo termíny na příští rok

(Praha, 18. 6. 2024) Letošní sezóna Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které otevírají uchazečům o vysokoškolské studium cestu na více než 80 fakult českých i slovenských vysokých škol, je u konce. Celkem sedmi řádných termínů zkoušek se účastnilo přes 32 tisíc lidí, kteří dohromady vykonali téměř 89 tisíc zkoušek. V příštím školním roce se NSZ uskuteční také sedmkrát, na první termín budou moci zájemci přijít už v prosinci.
Scio odchází od Raiffeisenbank kvůli aktivitám banky v Rusku
Scio

Scio odchází od Raiffeisenbank kvůli aktivitám banky v Rusku

(Praha, 29. 4. 2024) Scio oznamuje ukončení svého bankovního vztahu s Raiffeisenbank. Toto rozhodnutí je reakcí na trvající a neřešené aktivity Raiffeisenbank v Ruské federaci, které jsou v rozporu s hodnotami a etickými standardy, které Scio dlouhodobě zastává.
Před maturanty jsou i hlavní termíny Národních srovnávacích zkoušek
Scio

Před maturanty jsou i hlavní termíny Národních srovnávacích zkoušek

(Praha, 13. 3. 2024) Uchazeči o studium na vysoké škole, kteří v rámci přijímacího řízení podstupují Národní srovnávací zkoušky, mají před sebou poslední tři termíny pro absolvování testů. Na ty také nejvíce škol poskytuje slevové poukazy.
Žáci devátých tříd mají reálná očekávání v tom, co chtějí dále studovat
Scio

Žáci devátých tříd mají reálná očekávání v tom, co chtějí dále studovat

(Praha, 24. 1. 2024) Z testování bezmála 22 tisíc deváťáků vyplývá, že nejúspěšnější řešitelé úloh z češtiny a matematiky se hlásí na gymnázia, nejslabší na učební obory, průměrní řešitelé pak volí ostatní typy středních škol.
Sice je umělá, ale tváří se jako živý kamarád
Scio

Sice je umělá, ale tváří se jako živý kamarád

(Praha, 24. 1. 2024) Děti využívají umělou inteligenci nejen k přípravě do školy, ale ve velkém také pro zábavu nebo jako kamaráda. To s sebou nese i skrytá rizika.
ScioŠkola pomůže řešit kapacity v Praze - otevírá v Holešovicích gymnázium pro 400 studentů ScioŠkoly
Scio

ScioŠkola pomůže řešit kapacity v Praze - otevírá v Holešovicích gymnázium pro 400 studentů ScioŠkoly

Od září 2024 začne v Holešovicích působit již druhá pražská střední ScioŠkola. Naváže na zkušenosti ScioŠkoly na Žižkově, která v Praze svou činnost zahájila již před pěti lety. Celkem bude od září 2024 v síti ScioŠkol 23 základních a středních škol, které bude navštěvovat více než 2500 žáků. Scio si tak i nadále udrží svou pozici největšího českého soukromého zřizovatele škol.
ScioŠkola a ZŠ Hučák spojí to nejlepší
Scio

ScioŠkola a ZŠ Hučák spojí to nejlepší

Od příštího školního školního roku zahájí v Hradci Králové výuku základní ScioŠkola. Vznikne spojením toho nejlepšího z konceptů ZŠ Hučák, která v Hradci Králové působí už 7. rokem, a ScioŠkol, které fungují již 8 let a tvoří síť škol po celé ČR.
Mnoho žáků postrádá ve škole pocit bezpečí
Scio

Mnoho žáků postrádá ve škole pocit bezpečí

Skoro 30 tisíc žáků základních škol a přes 21 tisíc jejich rodičů se v loňském školním roce vyjadřovalo k otázkám v šetření Mapa školy, které sleduje klima na českých školách.
ScioŠkola bude i v Dobříši
Scio

ScioŠkola bude i v Dobříši

Od příštího školního roku zahájí v Dobříši výuku nová základní ScioŠkola. Celkově půjde v rámci ČR již o 20. ScioŠkolu. Přihlášky do 1. – 6. třídy přijímá škola již nyní.
V listopadu opět zahajují Národní srovnávací zkoušky
Scio

V listopadu opět zahajují Národní srovnávací zkoušky

(Praha, 1. 11. 2023) Zkouškou nanečisto začínají 9. listopadu letošní Národní srovnávací zkoušky, které jsou na více než 80 fakultách českých a slovenských vysokých škol součástí přijímacího řízení. V loňském školním roce zkoušky vykonalo přes 27 tisíc uchazečů. Letos mohou vybírat ze sedmi řádných termínů.