Ministerstvo dopravy··7 min

Jízdní doklady pro cestování v železniční osobní dopravě od prosince 2019

Od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, tedy ode dne 15. prosince 2019, může dojít v některých krajích ke změně nabídek jízdních dokladů při odbavování cestujících na železnici.

Jízdní doklady pro cestování v železniční osobní dopravě od prosince 2019

Zatímco doposud cestující měli zpravidla nabídku na pořízení jízdenky podle „tarifu dopravce“ a dále jako alternativu integrované jízdenky „podle tarifu příslušného integrovaného dopravního systému“ (IDS), nově některé kraje budou vyžadovat, aby železniční dopravce při cestách uvnitř některých krajů nabídl přednostně jízdenky IDS, což je dnes obvyklé v autobusové dopravě.

Jedná se o samostatná rozhodnutí dotčených krajů, které ve vlastní kompetenci objednávají a financují vlaky regionální dopravy (zpravidla vlaky osobní a spěšné). Tuto kompetenci mají kraje již od roku 2005, kdy bylo zajišťování regionální dopravní obslužnosti přeneseno do samostatné působnosti krajů. Od roku 2005 tak kraje nastavují parametry kvality v objednávaných dopravních službách a mohou v rámci limitů daných cenovou regulací státu do určité míry rozhodovat i o tarifech, které jsou v regionálních vlacích a autobusech uplatňovány.

Ministerstvo dopravy v současné době odpovídá pouze za objednávku nadregionální dopravy (zpravidla expresy a rychlíky), vnímá však oblast provázání s regionální dopravou jako důležitou. Proto připravilo pro širokou veřejnost základní informační přehled o tarifní situaci.

POPIS ZMĚN

Změny tarifních nabídek nastanou především v krajích, které nově uzavřely s Českými dráhami i dalšími dopravci takzvané „brutto smlouvy“. V těchto smlouvách rizika a příležitosti spojená s vývojem výnosů nese přímo kraj, nikoli dopravce. Jedná se o kraj Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský. I v zahraničí je obvyklé, že v dopravních službách platí především tarif stanovený objednatelem. Například v rámci řady regionů Německa nebo Rakouska je běžné, že uvnitř regionu se i na železnici výrazně preferuje tarif místního „dopravního svazu“ což je obdoba českého IDS.

Pro všechny vlaky, provozované dopravcem ČD i nadále platí, že pro jízdy přesahující hranice regionu bude uznáván tarif dopravce. Pokud tedy cestující pojede třeba z Prahy či Pardubic do Koutů nad Desnou v Olomouckém kraji, pak bude moci použít přímou jízdenku podle tarifu dopravce. Dvě jízdenky bude jako doposud cestující potřebovat pouze v případě, že bude používat vlaky různých dopravců nad rámec územní působnosti jednotlivých IDS.

Ve vlacích dálkové dopravy se situace nemění a cestující budou primárně odbaveni tarifem dopravce. Na základě dohody s jednotlivými kraji je cestujícím zpravidla umožněno pro vnitrokrajské relace využití i tarifu příslušného IDS jako variantu k tarifu dopravce. Jízdní doklady IDS lze uplatnit pouze mezi stanicemi v příslušném integrovaném dopravním systému, v nichž použitý vlak skutečně zastavuje. Do IDS nejsou zpravidla integrovány vlaky expresního segmentu (Ex, EC/IC, railjet a podobně).

V návaznosti na novelu zákona o dráhách, schválenou Poslaneckou sněmovnou v září tohoto roku, připravuje Ministerstvo dopravy pro oblast železniční dopravy Systém jednotného tarifu. Již v průběhu roku 2020 tak bude mít cestující možnost zakoupení jednoho jízdního dokladu platného mezi všemi tarifními body české železniční sítě bez ohledu na použitého dopravce.

OBECNĚ K NÁSLEDUJÍCÍM SCHÉMATŮM

Na následujících obrázcích jsou popsány možnosti využití jízdních dokladů při cestách na území Ústeckého kraje. Popsány jsou jak cesty v rámci kraje, tak možnosti cestování do zbývajícího území České republiky.

Schémata jsou v totožné míře využitelná i pro vysvětlení podmínek cestování v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji, kde rovněž dochází k obdobné změně tarifních nabídek.

PŘEPRAVA OSOBNÍMI VLAKY POUZE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Cestujícímu podle požadavku kraje bude nabídnut přednostně tarif příslušného IDS. Tarify dopravců však budou i nadále rovněž nabízeny a uznávány. Výjimkou mohou představovat pouze některé druhy časových jízdních dokladů síťového charakteru (např. síťové jízdenky IN 100, které budou nadále uznávány dle specifických podmínek každého kraje).

Např. pro cestu z Děčína do Mostu tak cestující bude moci využít přednostně tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) ve vlacích všech dopravců zapojených do IDS nebo tarif dopravce (v této trase ČD):

Obrázek 1

01.png

Poznámka: V Jihomoravském a Zlínském kraji není zatím rozhodnuto, zda kraje při vnitrokrajských přepravách umožní vedle tarifu IDS využívat i jízdní doklady dopravců. České dráhy s oběma kraji o možnostech řešení dále jednají.

PŘEPRAVA Z ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE do jiných krajů a zpět

V tomto případě si cestující může zakoupit jízdní doklad dopravce ČD pro celou realizovanou cestu, pokud všechny použité vlaky jsou provozovány tímto dopravcem.

Např. pro cestu z Prahy do Děčína může cestující využít všech tarifních nabídek dopravce ČD jako doposud, a to i v případě, že použije v části cesty osobní nebo spěšný vlak.

Obrázek 2

02.png

Poznámka: Pokud se cestující rozhodne dělit svou cestu a pořídit namísto jednoho jízdního dokladu dvě různé jízdenky (např. proto, že v části trasy je nabízen cenově zvýhodněný akční tarif), musí si pro návazný úsek zakoupit samostatné jízdné podle dalšího tarifu. Tím uzavírá totiž dvě samostatné přepravní smlouvy.

PŘEPRAVA MEZI KRAJI S VYUŽITÍM VÍCE DOPRAVCŮ ZE STANICE NEBO DO STANICE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Pouze pokud cestující využije při své mezikrajské cestě dopravních služeb více dopravců, bude odbaven dvěma jízdními doklady, tak jak je běžné v autobusové dopravě mimo IDS nebo při cestování s využitím vlaků komerčních dopravců na trati Praha - Ostrava.

Pokud například cestující pojede z Mladé Boleslavi do Děčína s využitím rychlíku dopravce ARRIVA vlaku Z Mladé Boleslavi do České Lípy a rychlíku ČD v úseku Česká Lípa - Děčín, bude odbaven dvěma jízdními doklady.

Obrázek 3

03.png

CESTY PO ZAVEDENÍ SYSTÉMU JEDNOTNÉHO TARIFU

Z důvodu postupující liberalizace na železnici a s tím souvisejícími tarifními změnami při cestách s různými dopravci případně vlaky různých objednatelů osobní železniční dopravy připravuje Ministerstvo dopravy od roku 2020 celostátní tarifní systém, garantovaný a provozovaný státem.

Do plného provozu bude tento systém uveden podle zákona v prosinci 2020. Již v předstihu by pak mohl v druhé polovině roku 2020 proběhnout pilotní provoz.

V rámci Systému jednotného tarifu bude možné pro cestu mezi jakýmikoliv dvěma tarifními body české železniční sítě zakoupit také jako možnou variantu (vedle existujících tarifních nabídek) jediný jízdní doklad bez ohledu na použitého dopravce nebo použitou relaci. Jediný jízdní doklad tak bude možno v rámci Systému jednotného tarifu zakoupit i pro všechny ilustrační relace, zmíněné v tomto dokumentu.

Obrázek 4

04.png

Zdroj: www.mdcr.cz

Zadavatel
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky bylo zřízeno v rámci federalizace Československa zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, z 8. ledna 1969. Tento kompetenční zákon nadále (v podstatně novelizovaném znění) vymezuje základní působnost ministerstva. Souběžně však zůstalo působit federální ministerstvo dopravy a tak bylo MD ČSR již k 1. lednu 1971 stejně jako ministerstvo pošt a telekomunikací zrušeno zákonem 147/1970 Sb.

Další články od Ministerstvo dopravy

Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu
Ministerstvo dopravy

Všechna ústecká Desira již vyrazila do pravidelného provozu

České dráhy nasadily do provozu všech šest bezbariérových motorových jednotek typu Desiro Classic. Cestující se s nimi mohou svézt na lince U8 Ústeckého kraje z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí, Českou Kamenici a Jedlovou do Rumburku. Jednotky prošly schvalovacím procesem u evropského drážního úřadu ERA a mohou jezdit v Česku i v Německu.
ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení
Ministerstvo dopravy

ŘVC ČR předalo Policii ČR v Nymburce nové plovoucí garáže pro služební plavidla poříčního oddělení

Ředitelství vodních cest ČR dnes oficiálně předalo Policii ČR v Nymburce do užívání modernizovaná stání pro služební plavidla. Nové plovoucí garáže budou sloužit Poříčnímu oddělení Labe, které má svou základnu v těsné blízkosti centra Nymburka.
Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod
Ministerstvo dopravy

Do Velké Chuchle se pojede bezpečně nadjezdem, pro chodce vznikne podchod

Častá čekání před staženými závorami ve Velké Chuchli budou už brzy minulostí, Správa železnic vybrala zhotovitele výstavby nadjezdu. Ve výběrovém řízení uspěly společnosti Váhostav a Colas, které podaly nejlepší nabídku ve výši 474,6 milionu korun. Podle smlouvy nejprve vypracují projektovou dokumentaci, příští rok na jaře pak dojde k zahájení samotných stavebních prací.
Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám
Ministerstvo dopravy

Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám

V úterý 9. července večer ve 21:00 středoevropského letního času poprvé odstartovala nosná raketa Ariane 6 Evropské kosmické agentury (ESA). Na zajištění tohoto startu se významně podílely i české firmy díky ESA programu Ariane and Vega Development.
Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky
Ministerstvo dopravy

Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky

České dráhy nasadily do pravidelného provozu s cestujícími v Jihočeském kraji první moderní regionální vlaky RegioFox. Lišky, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, začaly jezdit dočasně na osobních vlacích na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude cestující na jihu Čech vozit hned 7 RegioFoxů, které propojí důležitá jihočeská města Tábor, Písek a Strakonice. České dráhy si od polské společnosti PESA objednaly celkem 106 RegioFoxů, letos by jich do provozu mělo být uvedeno téměř 60.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes stavbu 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec v Ústeckém kraji. Práce vyjdou na 3,47 miliardy Kč bez DPH. Řidiči novým úsekem v celé délce poprvé projedou v říjnu 2027 a po dva kilometry dlouhém úseku navazujícím na obchvat Lubence již na přelomu let 2025 a 2026. ŘSD aktuálně buduje dalších 21 kilometrů D6 i odpočívku u Kolešova, kde budou po obou stranách dálnice parkovací místa a čerpací stanice.
Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky
Ministerstvo dopravy

Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky

Už přes tři roky mohou řidiči žádat o řidičský průkaz online přes Portál dopravy nebo Portál občana. Jedná se o průlomový krok v digitalizaci dopravních agend, který s sebou nese řadu výhod, jako například možnost žádat kdykoli z pohodlí domova a ušetřit část správního poplatku. Ještě podstatně déle, konkrétně šest let, řidičům usnadňuje životy digitalizace fotek a rozvolnění místní příslušnosti.
Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách
Ministerstvo dopravy

Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách

Práce na zdvoukolejnění Branického mostu postoupily do závěrečné fáze, vlaky zde dnes začaly jezdit po jedné traťové koleji. Dokončení celé stavby a zahájení plnohodnotného provozu plánuje Správa železnic letos v říjnu. Most a navazující úsek do Krče jsou důležitou součástí pražské železniční sítě. Plní významnou roli v nákladní dopravě, v blízké době ale výrazně vzroste význam trati i v osobní přepravě.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes 28. června 2024 stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D3 Kaplice nádraží – Nažidla. Práce vyjdou na 4,3 miliardy Kč bez DPH. Řidiči se po části nového úseku projedou poprvé koncem roku 2026 a po celém v září 2027, kdy bude v provozu už celá jihočeská část D3. ŘSD teď v jižních Čechách buduje zároveň 44 kilometrů dálnice D3.
Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!
Ministerstvo dopravy

Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!

Aby byl odjezd i návrat z dovolené co nejbezpečnější, Ministerstvo dopravy spolu s dopravní policií, ŘSD a oddělením BESIP připravilo na léto dopravně-bezpečnostní opatření na dálnicích.