Hlavní město vyvolá jednání s ministerstvem vnitra a vedením České pošty ohledně neadekvátního postupu při prodeji budov v Jindřišské a Moravské ulici

|

Hlavní město vyvolá jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ohledně postupu České pošty (ČP) při prodeji budov v Jindřišské a Moravské ulici v Praze. I přes několik společných jednání je ze strany České pošty zřejmá snaha o prodej budov formou e-aukce, což není podle metropole ve veřejném zájmu Prahy ani celé České republiky.

Hlavní město i nadále deklaruje zájem o odkup budov České pošty v Jindřišské a Moravské ulici. Na několika jednáních zástupců metropole s Českou poštou bylo potvrzeno, že přímý prodej Praze je i ve vztahu k platným zákonům nejvhodnější forma. To také zástupci ČP jasně deklarovali. I přes jednání však ze strany ČP dle aktuálních informací převažuje názor na nabídnutí nemovitostí k prodeji formou e-aukce, kdy by zvítězila nejvyšší nabídka.

„Informace o záměru České pošty nabídnout budovu v Jindřišské ulici v e-aukci, a nikoliv v přímém prodeji hlavnímu městu, jak se o tom doposud intenzivně jednalo, nás zaskočila. Situaci analyzujeme a připravujeme se na všechny možné varianty. Stále ale preferujeme jednání o přímém prodeji, což by jednoznačně bylo ve veřejném zájmu hlavního města i státu. Proto jsem ministra vnitra Víta Rakušana požádal o společnou schůzku i s vedením České pošty, kde bychom co nejdříve našli všestranně výhodné řešení. Očekávám, že schůzka se uskuteční nejpozději do příštího zasedání pražského zastupitelstva, tedy do příštího čtvrtka,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Na několika jednáních, které měli zástupci Prahy se zástupci České pošty, jsme se bavili o přímém prodeji budovy v Jindřišské ulici v Praze, protože je na tom veřejný zájem. Proto nás informace o pořádání e-aukce, kterou jsme se dozvěděli z médií, opravdu překvapila. Pro Prahu je to velmi diskriminační a maří to naděje, že v takové aukci město může uspět. Přitom Praha nabízí odkup za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, aby Česká pošta postupovala v souladu s péčí řádného hospodáře. Přestože zástupci České pošty opakovaně naznačovali, že kvůli své ekonomické situaci zvažují i prodej v aukci, věřili jsme, že zvolí cestu přímého prodeje, kterou zákon umožňuje. Budeme jednat s ministrem Rakušanem i vedením České pošty o možnostech města tuto cennou budovu získat do našeho majetku,“ shrnuje Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost.

Prodej formou e-aukce podle města naprosto neodpovídá veřejnému zájmu, jelikož v případě odkupu budov hlavním městem by sloužily přímo občanům metropole i celé České republiky, což u soukromých subjektů nemusí platit. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda proto vyvolá jednání s ministerstvem vnitra, aby při prodeji majetku hleděla i na veřejný zájem, nikoli jen na potenciální získání co největšího množství financí pro budoucí fungování České pošty.

Nešťastné je podle vedení metropole také to, že se hlavní město i přes osobní schůzky (poslední se uskutečnila v minulém týdnu) dozvídá informace o budoucím prodeji e-aukcí z médií bez jakékoli konzultace. Takový postup vnímá Praha jako neadekvátní celé situaci, což ubírá na kredibilitě jak České pošty, tak i ministerstva vnitra u občanů. „Legislativní odbor pražského magistrátu navíc po celou dobu vstřícně pomáhal České poště s právním odůvodněním přímého prodeje,“ uzavírá ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Zároveň hlavní město nabídlo poště, že je připraveno veškeré náležitosti přímého prodeje projednat již na červnovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy, přičemž polovinu kupní ceny by uhradilo v nejbližším možném termínu. Tím by metropole pomohla poště v její aktuální finanční situaci ihned. Naproti tomu forma aukce by znamenala zdržení minimálně v řádu několika týdnů až měsíců.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha schválila dofinancování sociálních služeb

Pražští radní v pondělí schválili finanční podporu pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 171 milionů korun. Jedná se o dofinancování Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hlavního města Prahy pro rok 2023, který Rada hl. m. Prahy vyhlásila letos 3. dubna.

Praha

Praha rozšíří zákaz tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun přes rezidenční čtvrti města

Praha se dlouhodobě potýká s nadměrným zatížením ulic tranzitní nákladní dopravou. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) proto nyní instaluje dopravní značení rozšiřující zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území hlavního města. Vyloučeny budou nežádoucí tranzitní průjezdy, které neúměrně zatěžují zejména městské části Praha 6 a 5.