Hlavní město vyhlašuje soutěž na rekonstrukci dětského hřiště Koníček ve Stromovce

|

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci hřiště Koníček ve Stromovce a jeho okolí včetně schodišť a návazných komunikací. Autorské prvky od akademické sochařky Alexandry Koláčkové, které hřišti propůjčily jeho jméno, zůstanou ponechány v nezměněné podobě.

Hlavním důvodem rekonstrukce je zastaralost současných herních prvků hřiště, které již nevyhovují aktuálním bezpečnostním požadavkům a vyžadují rozsáhlejší zásah včetně obnovy dopadových ploch. Děti se mohou těšit na lanovou herní sestavu (lezecký les), nové pískoviště, různé typy houpaček, zemní trampolíny a skákací desky.

„Stromovka je bezesporu jedním z nejoblíbenějších míst, kam Pražané chodí odpočívat, její potenciál je obrovský. Opravami hřišť chceme navázat na nemalé investice, které zde již proběhly, a nabídnout dětem moderní hřiště dle všech standardů, a ještě více je motivovat k pohybu v přírodě,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Součástí revitalizace dětského hřiště, které se nachází nedaleko Šlechtovy restaurace, je i obnova zpevněných povrchů a doplnění mobiliáře o lavice a odpadkové koše. Sochy zvířat od akademické sochařky Alexandry Koláčkové zůstanou ponechány v nezměněné podobě.

Rekonstruovat se budou i přilehlá historická schodiště kolem Mecserovy cesty a přístupové mlatové a dlážděné cesty v návaznosti na již revitalizované části parku Stromovka. „Opravy se uskuteční s maximálním ohledem a respektováním zeleně tak, aby kořeny stromů nebyly narušeny a aby byl proveden odborný arboristický posudek kořenů a jejich následné ošetření,“ doplňuje Jana Komrsková.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 24 006 460 Kč s DPH. Projekt je součástí již schválené Revitalizace Královské obory. O výběru dodavatele bude rozhodnuto v druhé polovině listopadu po posouzení nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny, termínu zhotovení a ekologicko-emisního kritéria. Zrekonstruované hřiště Koníček by se pro veřejnost mělo otevřít v červnu 2024.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Na pražském Opatově vznikají stovky nových bytů

Hlavní město pokračuje v rekonstrukci bývalého Hotelu Opatov. Podle plánovaného harmonogramu by zde na jaře roku 2025 mělo najít nový domov ve 272 bytech přibližně 650 Pražanů. Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání zřídila Pracovní skupinu pro koordinaci dokončení a zprovoznění hotelu Opatov. Úkolem expertní skupiny bude koordinace dokončení projektu a řešení problematiky v souvislosti s dopravou s akcentem na zájmy místních obyvatel. Řešit bude i účelnost využití nebytových prostor a problematiku parkování.

Praha

Hlavní město poskytne Slivenci 35 milionů korun na dostavbu bytového domu

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání souhlasili s poskytnutím návratné finanční výpomoci Praze–Slivenci ve výši 35 milionů korun, a to na dokončení projektu bytového domu Ke Smíchovu. Půjčku by následně městská část splácela hlavnímu městu každoročně po dobu 15 let. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Praha

Novou členkou představenstva městské společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. byla zvolena Marta Pražáková

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP) spravující významné nemovitosti v majetku hlavního města má od dnešního dne novou členku představenstva. Dozorčí rada totiž v pátek úspěšně zakončila již probíhající otevřené výběrové řízení na nového člena představenstva, do nějž se přihlásilo 116 zájemců a zájemkyň a po pečlivém výběru byla jednomyslně zvolena profesionálka v oboru finančního a investičního vedení nemovitostí Marta Pražáková. Zároveň na svou funkci v pátek rezignoval dosavadní předseda představenstva a dozorčí rada jeho rozhodnutí přijala. Předsedou představenstva byl pověřen jeho dosavadní místopředseda Josef Bláha.