Hlavní město poskytne Slivenci 35 milionů korun na dostavbu bytového domu

|

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání souhlasili s poskytnutím návratné finanční výpomoci Praze–Slivenci ve výši 35 milionů korun, a to na dokončení projektu bytového domu Ke Smíchovu. Půjčku by následně městská část splácela hlavnímu městu každoročně po dobu 15 let. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Poskytnutím půjčky 35 milionů korun by umožnilo hlavní město Slivenci dofinancovat akci Výstavba bytového domu Ke Smíchovu. „Poskytnutím návratné finanční pomoci umožníme městské části Praha-Slivenec rozšířit kapacitu bytového fondu. V současné době je v Praze-Slivenci pouze šest nájemních bytů, přičemž počet obyvatel v městské části činí 3 800. Jsem rád, že jsme se dohodli na této formě pomoci, která bude městu splácena po dobu 15 let v pravidelných ročních splátkách. Výstavba bytového domu v ulici Ke Smíchovu tak vhodně doplní místní rozvojovou oblast městské části,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu Zdeněk Kovářík.

Projekt se začal připravovat v roce 2017, stavební povolení má od roku 2021. Po finalizaci projektu bude mít městská část k dispozici nových 20 bytů pro své občany, čímž zásadně rozšíří svůj bytový fond. Kvůli zvýšeným cenám stavebních prací a materiálu však v současnosti nemá městská část finance na jeho dokončení. „Někomu by se mohlo zdát, že dvacet bytů není mnoho, ale pro městskou část, která má přibližně tři a půl tisíce obyvatel, je to opravdu zásadní číslo. Tady se skutečně každý byt pro potřebné počítá. Podpořit tuto aktivitu má opravdový smysl,“ popisuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bydlení Alexandra Udženija.

Půjčené finanční prostředky chce městská část splácet po dobu 15 let v pravidelných ročních splátkách od roku 2025. Větší část splátek bude přitom hradit z výnosů z nájemného, což městskou část nadměrně nezatíží. V minulosti již Slivenec získal na projekt 65 milionů korun z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Novou členkou představenstva městské společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. byla zvolena Marta Pražáková

Společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP) spravující významné nemovitosti v majetku hlavního města má od dnešního dne novou členku představenstva. Dozorčí rada totiž v pátek úspěšně zakončila již probíhající otevřené výběrové řízení na nového člena představenstva, do nějž se přihlásilo 116 zájemců a zájemkyň a po pečlivém výběru byla jednomyslně zvolena profesionálka v oboru finančního a investičního vedení nemovitostí Marta Pražáková. Zároveň na svou funkci v pátek rezignoval dosavadní předseda představenstva a dozorčí rada jeho rozhodnutí přijala. Předsedou představenstva byl pověřen jeho dosavadní místopředseda Josef Bláha.

Praha

Nemovitostní portfolio Pražské developerské společnosti zvýšilo svou tržní hodnotu na více než sedm miliard korun

Pražská developerská společnost (PDS), příspěvková organizace hl. m. Prahy, předložila pravidelné tržní ocenění svého nemovitostního portfolia, do kterého bylo zahrnuto 816 tisíc m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu. Tržní hodnota oceňovaných nemovitostí byla k 1. červnu 2023 renomovanou mezinárodní poradenskou společností Knight Frank stanovena na 7 123 980 000 Kč.