Hlavní město navýší prostředky na prevenci kriminality

|

Pražští radní v pondělí schválili navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality. Na nejrůznější programy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v Praze dá hlavní město v letošním roce přibližně 17,3 milionu korun. Příjemci prostředků budou jak neziskové organizace, tak městské části a domy dětí mládeže.

„Pokud chceme Prahu udržet bezpečnou, nesmíme podcenit prevenci kriminality. Právě proto jsme schválili program se čtyřmi oblastmi prevence: práce s dětmi a mládeží, pomoc obětem trestné činnosti, boj proti recidivě a eliminace nových hrozeb. Za důležité považuji i to, že se v něm počítá s těmi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel – kromě dětí a mládeže se ženami a seniory. A za zmínku stojí i to, že se na program podařilo navzdory úsporné politice současné koalice najít dostatek finančních prostředků,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda

Do oblasti práce s dětmi a mládeží patří pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových zařízení a nejrůznější specifické programy zaměřené na rizikové trávení volného času dětí a mládeže.

Forma pomoci obětem trestné činnosti spočívá především v informování o existujících rizicích trestné činnosti a možnostech ochrany před nimi, programy se zabývají například prevencí domácího násilí. Další oblastí je boj proti recidivě a práce s pachateli trestné činnosti, která zahrnuje nejrůznější probační programy a opětovnou socializaci pachatelů. Prevence kriminality klade důraz také na nové hrozby a přístupy. Mezi ty patří kriminalita v kyberprostoru a ochrana před ní, osvětové programy se také zaměřují na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město dostane zpět část prostředků vynaložených na pomoc uprchlíkům

Radní hl. m. Prahy na pondělním jednání schválili záměry k projektům REACT-EU týkajících se zpětného financování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Celková alokace výzvy s číslem 108 z Integrovaného regionálního operačního programu je ve výši 127 milionů korun a Praha předloží projekty v maximální výši alokace. Celkově může město získat z programu REACT-EU až 191 milionů korun.

Praha

Bohuslav Svoboda a Alexandra Udženija slavnostně představili zrekonstruované hroby čtyř pražských primátorů na Olšanských hřbitovech

Na Olšanských hřbitovech dnes pražský primátor Bohuslav Svoboda a náměstkyně primátora Alexandra Udženija slavnostně představili čtyři nově opravené náhrobky pražských primátorů. Rekonstrukci hrobů v ceně zhruba tři miliony korun zajistila příspěvková organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy (HPS).