Hlavní město má zajištěné dodávky plynu a elektřiny pro letošní rok

|

Společnost Technologie hl. m. Prahy zajistila dodávky elektřiny a zemního plynu pro Hlavní město Prahu, Městskou policii a dalších více jak 200 příspěvkových organizací pražského magistrátu. Ceny jsou pevné pro celý rok 2024.

„Zajištění dodávek plynu a elektřiny pro hlavní město je přínosné z hlediska energetické bezpečnosti. Zároveň to má i ekonomický přínos, neboť se snažíme šetřit prostředky obyvatel Prahy. A obě hlediska budeme zohledňovat i v dalších letech,” říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Cena dodávek elektřiny pro rok 2024 činí 3 514 Kč/MWh a cena zemního plynu činí 1 534 Kč/MWh. Dodávky zajištěné Technologiemi hl. m. Prahy patří mezi nejvýhodnější napříč pevnými nabídkami dodavatelů elektřiny i zemního plynu, jak si lze snadno ověřit v aktuálních cenících, ceníky jsou uvedeny v příloze této zprávy. Zmíněné ceny jsou pro celý rok 2024 pevné, garantují všechna rizika a nebudou se již měnit vlivem tržních změn, jak se tomu stává u velkoobchodních dodavatelů včetně těch největších.

„Díky skvělé práci kolegů v naší firmě Technologie hlavního města Prahy a.s. se nám podařilo zajistit téměř předválečné ceny energií. Pevně věřím, že se nám tímto krokem podařilo zajistit klidný energetický rok pro Magistrát hlavního města Prahy, Městskou Policii a více než 200 příspěvkových organizací metropole,“ uvedl Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

„THMP se podařilo podle zadání Rady hl. m. Prahy zajistit 100 % objemu tzv. pásmové spotřeby elektrické energie a plynu. Faktor energetické bezpečnosti je tím splněn, navíc dosažená cena se pohybuje v nejnižších cenových hladinách v rámci ČR. Pro rok 2025 budou THMP postupovat stejným způsobem s cílem dosáhnout výhodných cen pro hlavní město a jeho organizace,“ uvádí Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologií hlavního města Prahy.

Pro ilustraci je vhodné připomenout, že na začátku října 2022 vláda v reakci na tržní situaci způsobenou válkou na Ukrajině stanovila cenové stropy u elektřiny ve výši 6 050 Kč/MWh a 3 025 Kč/MWh u plynu. Současné ceny jsou tak nyní na téměř předválečné úrovni.

Příloha:

  1. Prezentace z tiskové konference včetně ceníků

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. ledna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Hladina Vltavy stoupá. Začíná výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany a zastaví se plavba lodí

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Povodí Vltavy předpokládají, že se hladina Vltavy bude minimálně do zítra zvyšovat. Dnes večer dosáhne (na limnigrafu v Chuchli) průtoku 600 m3/s a bude dále stoupat až k nočním 700 m3/s s možností dalšího vzestupu. Od dnešního odpoledne se znovu kompletně uzavřou náplavky a začne výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany například na Čapadle v Divadelní ulici. Dojde také k zastavení plavby lodí v centrální Praze a s ohledem na nejistý vývoj by se plavidla a plovoucí zařízení měla přesunou do ochranných přístavů.

Praha

V pavilonu Rezervace Dja v pražské zoo se narodilo první gorilí mládě

V úterý 2. ledna 2024 osm minut po deváté hodině večerní porodila 10letá samička gorily nížinné Duni ze Zoo Praha své první mládě. Legendární Moja – vůbec první gorila narozená v České republice – se tak stala babičkou a populární Richard pradědečkem. Mládě je v pořádku a ještě v noci začalo sát mateřské mléko. Jeho pohlaví zatím není známé.