Hlavní město má aktualizovanou strategii pro integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti

|

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila aktualizaci Integrované strategie pro ITI (Integrated Territorial Investment/integrované územní investice) Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027. Dokument, který slouží k podpoře integrovaného územního rozvoje, bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání.

„Připravili jsme aktualizaci Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti na období 2021–2027, čímž jsme zajistili její soulad s novými pravidly Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jsem rád, že jsme se jako kolektivní orgán úspěšně vypořádali se všemi připomínkami ministerstva, a tím strategii přizpůsobili všem formálním požadavkům, které ministerstvo vyžaduje,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

Integrovanou strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 zpracovává a provádí hlavní město Praha na základě § 17d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Plní tak úlohu tzv. nositele ITI. Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy byl pověřen zajištěním přípravy a vypracováním této strategie na základě usnesení Rady hl. m. Prahy z února roku 2020.

Strategie 2021-2027, verze 1.0, byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy už v polovině letošního února a byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k hodnocení, zda splňuje všechny náležitosti a je věcně v souladu s programovými dokumenty. K původní verzi strategie následně dostal odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy seznam připomínek, které vysvětlil, zapracoval a neprodleně předal zpět ministerstvu. Dne 12. června 2023 byla aktuální Strategie 2021-2027, verze 1.1, ministerstvem schválena.

Hlavní město nepřispívá žádnými finančními prostředky na realizaci této strategie mimo případy, kdy se podílí na spolufinancování v roli příjemce.

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) jsou nástrojem pro podporu integrovaného územního rozvoje v souladu s nařízeními Evropské unie. Nástroj ITI je v Česku implementován ve 13 metropolitních oblastech a aglomeracích. Území Pražské metropolitní oblasti zahrnuje hlavní město a dalších 490 základních územně samosprávních celků, které leží ve Středočeském kraji.

Nástroj umožňuje slučovat finanční zdroje z několika operačních programů na financování významných projektů za účelem rozvoje metropolitní oblasti. Vybraná opatření Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 mohou být financována z následujících operačních programů: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD) a Operační program životní prostředí (OPŽP).

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha představila vítěze soutěže na podobu nového sídla pražské záchranky na Proseku

Zástupci hlavního města v pondělí 13. listopadu slavnostně vyhlásili výsledky dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na novou Administrativně-technickou budovu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) byly za přítomnosti vítězného týmu architektů z bratislavského studia PLURAL zároveň oficiálně představeny veřejnosti všechny soutěžní návrhy.

Praha

Dopravní opatření v souvislosti s oslavami 17. listopadu

V pátek se v Praze konají oslavy k výročí 17. listopadu. V centru metropole budou zavedena dopravní omezení pro tramvajovou a automobilovou dopravu, některá s platností již od čtvrtka 16. listopadu. Týkat se budou především Národní třídy a Václavského náměstí, ovlivněna tím však může být doprava i v jiných částech města.

Praha

Projekt Praha očima studentů oživí veřejný prostor v metropoli

Hlavní město ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) vytvořilo pilotní projekt symbolicky nazvaný Praha očima stu­dentů. V nadcházejících měsících veřejnosti představí různé pohledy na Prahu prostřednictvím graficky pojatých plakátů několika studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM.