Scio··4 min

Hlavně, aby to bylo blízko

(Praha, 5. 10. 2022) Většina rodičů vybírá základní školu pro své děti podle vzdálenosti od domova. Ti, kteří volí podle pověsti, bývají ale se školou spokojenější.

Při volbě základní školy je pro rodiče rozhodující vzdálenost od bydliště, podle které se rozhodují více než dvě třetiny (70 %) z nich. Vyplývá to z dotazníkového šetření Mapa školy, které pravidelně realizuje společnost Scio a v němž v uplynulém školním roce odpovídalo 18200 rodičů. Mezi další rozhodující kritéria patří to, zda do školy chodí kamarádi nebo sourozenci dítěte (42 %), a pověst školy, dojem z osobní návštěvy nebo doporučení jiných rodičů (37 %). Rodiče přitom mohli vybrat až tři možnosti a právě zmíněná trojice kritérií výrazně převládala. “Jako málo významná kritéria se jeví zaměření školy či rozsah volitelných předmětů, stejně jako přítomnost známého ředitele nebo pedagoga. Ukazuje se přitom, že rodiče, kteří vybírali podle pověsti školy, jsou více spokojeni než rodiče, kteří vybírali podle místa,” komentuje zjištění Michal Dorčák, koordinátor projektů pro školy ve společnosti Scio.

Pokud by rodiče měli základní škole svého dítěte vystavit známku za celkový dojem, pak 2 z 5 (41 %) by hodnotili za 1 a téměř stejný počet (43 %) za 2. Hrubou nespokojenost se školou vyjádřenou známkami 4 nebo 5 vyslovila jen 3 % rodičů. Velmi podobné hodnocení by přitom svým školám dali i samotní žáci (viz samostatná TZ). Spokojenost je možné rovněž vyjádřit formou doporučení. V takovém případě by školu svým přátelům a jejich dětem „rozhodně doporučilo“ a „spíše doporučilo“ 86 % dotázaných rodičů.

Škola není náročná. Nároky by se neměly zvyšovat

Ze čtrnácti hodnocených oblastí jsou rodiče nejvíce spokojeni s komunikací s třídním učitelem svého dítěte (rozhodně spokojeno a spíše spokojeno 94 %) a se způsobem předávání informací rodičům školou (93 %), dále s celkovou úrovní výuky (88 %), vedením školy (87 %), prostorami školy (86 %) a s kvalitou vyučujících (85 %). Nejméně spokojeni jsou naopak s úrovní školní jídelny (rozhodně spokojeno a spíše spokojeno je 54 % resp. spíše nespokojeno a rozhodně nespokojeno 29 % rodičů), s úrovní záchodů a umýváren (51 % spokojeno vs. 17 % nespokojeno). Co se týká zázemí školy v podobě stravování a toalet, vnímají rodiče nedostatky v kvalitě podobně jako jejich děti.

Polovina rodičů (50 %) uvádí, že škola pro dítě není náročná, ale nároky by se podle nich neměly zvyšovat. Další čtvrtina (25 %) se rovněž domnívá, že škola není náročná, ale nebránili by se zvýšení nároků, pokud by byly smysluplné. Ať už je z pohledu rodičů škola pro jejich děti náročná, nebo ne, jen naprosté minimum z nich (2 %) by nároky snížilo. Poměrně vysoká spokojenost rodičů panuje i v otázce množství informací o chování jejich dítěte. Více informací by uvítala jen necelá čtvrtina (22 %) rodičů, ostatním jejich množství vyhovuje.

Co je Mapa školy
Dotazníkové šetření určené pro mateřské, základní a střední školy každoročně stovkám škol poskytuje komplexní zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a dotazníky jsou mimo jiné zaměřené na výuku a hodnocení, spolupráci, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou nebo vztahy.

Zdroj: www.scio.cz

Zadavatel
Scio

Scio

Scio Základní údaje Právní forma společnost s ručením omezeným Datum založení 8. září 1995 Adresa sídla Pobřežní 658/34, Praha, 186 00, Česko Charakteristika firmy Oblast činnosti školství Identifikátory Oficiální web www.scio.cz IČO 27156125 Některá data mohou pocházet z datové položky. Scio je česká obchodní společnost zaměřená na školní i mimoškolní vzdělávání dětí Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledků vzdělávání (educational measurement) a obecných studijních předpokladů. Některé testy Scio se po roce 2000 používají pro účely přijímání na vybrané vysoké školy (Národní srovnávací zkoušky)

Další články od Scio

Národní srovnávací zkoušky jsou u konce, Scio zveřejnilo termíny na příští rok
Scio

Národní srovnávací zkoušky jsou u konce, Scio zveřejnilo termíny na příští rok

(Praha, 18. 6. 2024) Letošní sezóna Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které otevírají uchazečům o vysokoškolské studium cestu na více než 80 fakult českých i slovenských vysokých škol, je u konce. Celkem sedmi řádných termínů zkoušek se účastnilo přes 32 tisíc lidí, kteří dohromady vykonali téměř 89 tisíc zkoušek. V příštím školním roce se NSZ uskuteční také sedmkrát, na první termín budou moci zájemci přijít už v prosinci.
Scio odchází od Raiffeisenbank kvůli aktivitám banky v Rusku
Scio

Scio odchází od Raiffeisenbank kvůli aktivitám banky v Rusku

(Praha, 29. 4. 2024) Scio oznamuje ukončení svého bankovního vztahu s Raiffeisenbank. Toto rozhodnutí je reakcí na trvající a neřešené aktivity Raiffeisenbank v Ruské federaci, které jsou v rozporu s hodnotami a etickými standardy, které Scio dlouhodobě zastává.
Před maturanty jsou i hlavní termíny Národních srovnávacích zkoušek
Scio

Před maturanty jsou i hlavní termíny Národních srovnávacích zkoušek

(Praha, 13. 3. 2024) Uchazeči o studium na vysoké škole, kteří v rámci přijímacího řízení podstupují Národní srovnávací zkoušky, mají před sebou poslední tři termíny pro absolvování testů. Na ty také nejvíce škol poskytuje slevové poukazy.
Žáci devátých tříd mají reálná očekávání v tom, co chtějí dále studovat
Scio

Žáci devátých tříd mají reálná očekávání v tom, co chtějí dále studovat

(Praha, 24. 1. 2024) Z testování bezmála 22 tisíc deváťáků vyplývá, že nejúspěšnější řešitelé úloh z češtiny a matematiky se hlásí na gymnázia, nejslabší na učební obory, průměrní řešitelé pak volí ostatní typy středních škol.
Sice je umělá, ale tváří se jako živý kamarád
Scio

Sice je umělá, ale tváří se jako živý kamarád

(Praha, 24. 1. 2024) Děti využívají umělou inteligenci nejen k přípravě do školy, ale ve velkém také pro zábavu nebo jako kamaráda. To s sebou nese i skrytá rizika.
ScioŠkola pomůže řešit kapacity v Praze - otevírá v Holešovicích gymnázium pro 400 studentů ScioŠkoly
Scio

ScioŠkola pomůže řešit kapacity v Praze - otevírá v Holešovicích gymnázium pro 400 studentů ScioŠkoly

Od září 2024 začne v Holešovicích působit již druhá pražská střední ScioŠkola. Naváže na zkušenosti ScioŠkoly na Žižkově, která v Praze svou činnost zahájila již před pěti lety. Celkem bude od září 2024 v síti ScioŠkol 23 základních a středních škol, které bude navštěvovat více než 2500 žáků. Scio si tak i nadále udrží svou pozici největšího českého soukromého zřizovatele škol.
ScioŠkola a ZŠ Hučák spojí to nejlepší
Scio

ScioŠkola a ZŠ Hučák spojí to nejlepší

Od příštího školního školního roku zahájí v Hradci Králové výuku základní ScioŠkola. Vznikne spojením toho nejlepšího z konceptů ZŠ Hučák, která v Hradci Králové působí už 7. rokem, a ScioŠkol, které fungují již 8 let a tvoří síť škol po celé ČR.
Mnoho žáků postrádá ve škole pocit bezpečí
Scio

Mnoho žáků postrádá ve škole pocit bezpečí

Skoro 30 tisíc žáků základních škol a přes 21 tisíc jejich rodičů se v loňském školním roce vyjadřovalo k otázkám v šetření Mapa školy, které sleduje klima na českých školách.
ScioŠkola bude i v Dobříši
Scio

ScioŠkola bude i v Dobříši

Od příštího školního roku zahájí v Dobříši výuku nová základní ScioŠkola. Celkově půjde v rámci ČR již o 20. ScioŠkolu. Přihlášky do 1. – 6. třídy přijímá škola již nyní.
V listopadu opět zahajují Národní srovnávací zkoušky
Scio

V listopadu opět zahajují Národní srovnávací zkoušky

(Praha, 1. 11. 2023) Zkouškou nanečisto začínají 9. listopadu letošní Národní srovnávací zkoušky, které jsou na více než 80 fakultách českých a slovenských vysokých škol součástí přijímacího řízení. V loňském školním roce zkoušky vykonalo přes 27 tisíc uchazečů. Letos mohou vybírat ze sedmi řádných termínů.