Hladina Vltavy stoupá. Začíná výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany a zastaví se plavba lodí

|

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Povodí Vltavy předpokládají, že se hladina Vltavy bude minimálně do zítra zvyšovat. Dnes večer dosáhne (na limnigrafu v Chuchli) průtoku 600 m3/s a bude dále stoupat až k nočním 700 m3/s s možností dalšího vzestupu. Od dnešního odpoledne se znovu kompletně uzavřou náplavky a začne výstavba prvních úseků protipovodňové ochrany například na Čapadle v Divadelní ulici. Dojde také k zastavení plavby lodí v centrální Praze a s ohledem na nejistý vývoj by se plavidla a plovoucí zařízení měla přesunou do ochranných přístavů.

„Praha dělá vše proto, aby zvýšené povodňové riziko neohrozilo bezpečnost jejích obyvatel ani návštěvníků a děláme naprosto nezbytná opatření. Apeluji na všechny, aby dodržovali zavedená opatření, i když je možná mohou krátkodobě omezovat. Všechny zúčastněné složky dělají maximum pro to, abyste byli v bezpečí,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Kvůli zhoršující se povodňové situaci dnes hlavní město jako Povodňový orgán přijalo další preventivní opatření a dnes odpoledne a večer bude zahájena výstavba některých prvků mobilní protipovodňové ochrany. Od 16.00 hodiny se začne uzavírat podchod v ulici K Loděnici na Zbraslavi, od 19.00 hodin začne uzavírání protipovodňových vrat na Starém městě u Hotelu Four Seasons a od 19.00 hodin se začne uzavírat Čapadlo v Divadelní ulici.

„Preventivní opatření s ohledem na očekávané srážky v následujících dnech chrání nejen majetek a životy Pražanů, ale i pražské parky podél řeky Vltavy v historické části města. Věřím, že díky protipovodňové ochraně a součinnosti všech Pražanů zhoršující se povodňovou situaci společně zvládneme,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Od dnešních 16.00 hodin se znovu kompletně uzavírají náplavky v Praze 1, 2 a 5. Přístup na náplavky bude umožněn pouze posádkám lodí a plovoucích zařízení za účelem dohledu nad plavidly. S ohledem na bezpečnost osob nebude platit ani výjimka pro provoz trvale ukotveného botelu Matylda, který má nástup z prostoru náplavky. Provoz bude umožněn pouze botelům Admirál a Albatros, které umožňují nástup mimo náplavku.

Při dosažení průtoku nad 600 m3/s dojde podle vyhlášky Ministerstva dopravy o pravidlech plavebního provozu k zastavení plavby lodí a plavidel v centrální části Prahy mezi 46. a 56,3. říčním kilometrem. S ohledem na nejistý vývoj by se plavidla a plovoucí zařízení měla přesunout do ochranných přístavů. K zastavení plavby dochází například kvůli tomu, že by se lodě kvůli vyšší hladině řeky nemusely vejít pod mosty.

Na Čapadle se již nyní vyklízí restaurace a kluziště a v podvečer začne návoz mobilních protipovodňových opatření, kdy bude dočasně nutné uzavřít okolí pro dopravu včetně nábřeží. Toto dočasné uzavření nábřeží a okolí může způsobit dopravní komplikace v centru města.

Hladina Vltavy se zvyšuje kvůli novým srážkám a kvůli nutnosti upouštět vodu z Vltavské kaskády. Na rozhodujících vodních tocích, kterými jsou Vltava, Berounka a Sázava, totiž dochází k nárustu průtoků a na Vltavské kaskádě dochází k manipulaci na jednotlivých vodních dílech, aby se vytvořila rezerva a v některých nádržích i upustila voda z retenčního prostoru.

Dosažení průtoku 600 m3/s se na limnigrafu v Chuchli předpokládá k dnešní 19. hodině a průtok 700 m3/s by mohl nastat kolem půlnoci s možností dalšího nárustu. Průtok bude částečně regulovaný Vltavskou kaskádou, proto by do zítra neměl přesáhnout 800 m3/s a všechny vlny očekávaných srážek by měly vodní nádrže zvládnout. O víkendu by pak měly být srážky již sněhové a v příštím týdnu by měly ustat.

Nadále zůstávají v platnosti i další opatření jako například uzavřená vrata Na Čertovce a přerušení provozu přívozů v Praze 1, 2 a Vyšehrad. Hlavní město bude hydrometeorologickou situaci i nadále sledovat.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

V pavilonu Rezervace Dja v pražské zoo se narodilo první gorilí mládě

V úterý 2. ledna 2024 osm minut po deváté hodině večerní porodila 10letá samička gorily nížinné Duni ze Zoo Praha své první mládě. Legendární Moja – vůbec první gorila narozená v České republice – se tak stala babičkou a populární Richard pradědečkem. Mládě je v pořádku a ještě v noci začalo sát mateřské mléko. Jeho pohlaví zatím není známé.

Praha

Povodňová situace se v Praze již nezhoršuje. Opatření prozatím zůstávají platná

Hlavní město bedlivě sleduje povodňovou situaci v Praze i na rozhodujících vodních tocích a dnes v poledne se uskutečnilo další jednání Povodňového orgánu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Vltavy by se povodňová situace v metropoli již neměla zhoršovat a v následujících dnech by se naopak mohla postupně vylepšit. Všechna doposud přijatá protipovodňová opatření však z preventivních důvodů zůstávají prozatím platná.

Praha

Hladiny řek pozvolna klesají. V Praze se otevírají některé náplavky a vrací se plavba na Vltavu

Hladina rozhodujících toků pro metropoli pozvolna klesá a po zbytek týdne by měl mírný pokles pokračovat. Povodňový orgán hl. m. Prahy dnes odpoledne rozhodl, že od zítřejších 10.00 hodin začne demontáž mobilních prvků protipovodňové ochrany na Čapadle u Divadelní ulice a následně ve Zbraslavi. Ve středu se od 8.00 hodin vrátí návštěvníci a cyklisté na náplavky na Dvořákově a Hořejším nábřeží. Náplavka na Rašínově nábřeží ale prozatím zůstává uzavřená. Dle rozhodnutí Státní plavební správy se od zítřejších 9.00 hodin znovu navrátí plavba do centrální části města.