Praha··4 min

Hasiči prověří protipovodňovou ochranu, vyzkouší stavbu mobilní hráze v Radotíně u Berounky

Levý břeh řeky Berounky v Radotíně se v noci z pátka 21. října na sobotu 22. října stane cvičným polem jednotek hasičů a aktivních záloh. Ti zde postaví mobilní protipovodňovou zeď. Akce si vyžádá dopravní omezení od 18:00 hodin do 7:00 hodin, objízdná trasa povede ulicí Vrážská.

Cvičná výstavba mobilních prvků protipovodňové ochrany (PPO) se uskuteční na území městské části Praha 16, konkrétně v ulicích K Lázním, Výpadová, Věštínská, Šárovo kolo a U Jankovky. Část úseku č. 22 v ulici Vrážská (opatření č. 321) součástí cvičení nebude, protože zde byla rozšířena linie protipovodňové ochrany, jejímž investorem je státní organizace Správa železnic, a stavba nebyla dosud zkolaudována a převedena do vlastnictví hlavního města Prahy. Na dodržování opatření bude dohlížet Městská policie hl. m. Prahy v součinnosti s Policií ČR.

Cílem výstavby cvičné etapy 0006 Radotín je prověřit připravenost Jednotek sborů dobrovolných hasičů a Aktivních záloh Armády ČR podílejících se na zásazích během povodní. Hasiči a vojáci si vyzkoušejí převoz a stavbu PPO, které jsou uskladněny v areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči ve 12 kontejnerech. Jednotky prověří manipulaci s technikou, čas potřebný k výstavbě, stav jednotlivých částí PPO a také funkčnost hradidlových komor a čerpacích stanic kanalizační sítě. Prověřena bude také správnost nastavení informačních toků a účinnost dopravních opatření. Výstavba začne současně na všech úsecích stavby. Protipovodňová hráz z pytlů s pískem se tentokrát budovat nebude.

Svou individuální protipovodňovou ochranu v oblasti Šárovo kolo dále procvičí městská část Praha 16 prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín. Zároveň se cvičení uskuteční na Operačním středisku Krizového štábu hl. m. Prahy a Operačním středisku Správy služeb hl. m. Prahy, kde budou prověřeny informační toky. Do cvičení se zapojí Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Jednotky sborů dobrovolných hasičů, Aktivní zálohy Armády ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Vodní díla – TBD a.s., Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, městská část Praha 16 a Odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy.

Celkem se do akce zapojí 225 osob, které společně postaví hrazení o délce 422,64 m a výšce v rozmezí od 1 do 3,3 m. Hrazení se skládá z 132 jednotlivých polí, jeho celková hmotnost je přes 53 tun. Tvoří jej železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením typu EKO-SYSTEM. Pořizovací cena celé etapy 0006 je více než 1 miliarda korun, z toho část Radotín cca 253 milionů korun.

„Letos jsme si připomněli už 20 let od povodní v Praze. Když se ohlédnu zpět za rokem 2002, vidím nejen ohromnou sílu přírody, ale hlavně sílu Pražanů, kteří navzdory nebezpečí pomáhali všem okolo sebe bez rozdílu. Práce složek integrovaného záchranného systému i místních se tenkrát ukázala jako klíčová pro zvládání podobných situací. Ačkoliv si nikdo nepřeje, aby se povodně podobného rozsahu opakovaly, je potřeba, aby bylo město na tuto možnost připraveno. Děkuji proto všem, kteří se tohoto cvičení zúčastní,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Prvky protipovodňové ochrany prošly kolaudací, jedná se o vodní dílo III. kategorie. Ta počítá s tím, že budou použity v případech, kde jsou ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských životech, škody na obytné a průmyslové zástavbě i dopravní síti atd. Stavba označená č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 byla kolaudována v roce 2010, nicméně je poslední etapou stavby č. 0012, jejíž výstavba nebyla doposud cvičením prověřena.

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu
Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu

Areál významné industriální památky Stará čistírna v Bubenči bude brzy obohacen o nový gastroprovoz zaměřený na kvalitní občerstvení, ale i na umění, besedy nebo přednášky. Nový provozovatel muzea stokování ve Staré čistírně v Bubenči, městská firma TCP a.s., aktuálně vybral v otevřeném výběrovém řízení nájemce kavárny a sezónního baru ve stodole: Petrohradská kolektiv. Novinka bude pro všechny návštěvníky areálu k dispozici od konce letošního srpna.
Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky
Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky

Na Mezinárodní den řek v neděli 22. září ožije Vltava a její nejbližší okolí v Praze 1. ročníkem multižánrového festivalu pro širokou veřejnost Poznej Vltavu. V oblasti od Podolské vodárny až po Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči se budou konat prohlídky, umělecké intervence, workshopy i speciální program pro děti. Aktivity budou až na výjimky pro návštěvníky zdarma.
Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy
Praha

Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy

Od pondělí 15. července je možné v Praze navštívit vybrané galerie a muzea za zvýhodněnou cenu. Do projektu Kulturní míle je zapojených šest institucí v centru Prahy. Když zájemci navštíví jednu z nich, do všech ostatních získají po dobu jednoho týdne slevu na vstupném 20 %. Cílem nového projektu v oblasti kultury a cestovního ruchu je zviditelnit výtvarné umění v Praze a představit instituce vystavující umění více návštěvníkům.
Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy
Praha

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které Pražská developerská společnost (PDS) připravuje pro hlavní město, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června tohoto roku kompletní dokumentaci a žádosti o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8), Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školy v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca devíti měsíců, orientačně tedy na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na dvě miliardy korun.
Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují
Praha

Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.
Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
Praha

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci
Praha

Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.
Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help
Praha

Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help

Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i veřejnost dnes v poledne vyrazili z Mariánského náměstí na symbolický charitativní běh kolem budovy Nové radnice. Jedná se o součást akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která se v letošním roce koná na podporu malé Kačenky a Šimona. Do projektu, který má za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost.
Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase
Praha

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské integrované dopravy, která umožňuje cestujícím sledovat polohu spojů v reálném čase. Tím se výrazně zjednoduší a zefektivní cestování po Praze a Středočeském kraji.
XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení
Praha

XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení

Ve dnech od 30. června do 5. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. Největší sportovně-kulturní událost roku nabídne veřejnosti hromadná vystoupení a pestrý doprovodný program. V neděli 30. června dopoledne se bude konat slavnostní průvod centrem Prahy, který si vyžádá dopravní omezení. Slet sokolů se koná jednou za šest let a ten letošní se odehraje v duchu motta „Slet spojuje“.