Ministerstvo dopravy··5 min

Evropská komise zařadila plánované české vysokorychlostní tratě do sítě TEN-T

V úterý 14. prosince 2021 představila Evropská komise dlouho očekávaný návrh revize politiky transevropských dopravních sítí (TEN-T). Ten je součástí takzvaného Balíčku efektivní a zelené mobility, který se vedle tohoto návrhu skládá ještě z podkladu revize směrnice k rozmístění inteligentních dopravních systémů (ITS), akčního plánu na podporu rozvoje přepravy cestujících v dálkové a mezinárodní železniční dopravě a nového rámce EU pro městskou mobilitu.

Evropská komise zařadila plánované české vysokorychlostní tratě do sítě TEN-T

Příslušný návrh nařízení představuje klíčový posun pro další budování evropských dopravních spojení a hraje též důležitou roli při definici možného spolufinancování dopravních projektů z prostředků EU, mimo jiné i z Nástroje na propojení Evropy (CEF).

Z tohoto pohledu lze za velký úspěch ČR označit skutečnost, že při předchozích bilaterálních jednáních vedených ministerstvem dopravy ve spolupráci se Správou železnic s Evropskou komisí se podařilo prosadit zařazení tří ze čtyř úseků připravovaného vysokorychlostního železničního spojení mezi Prahou a Brnem do hlavní sítě TEN-T s termínem dokončení v roce 2030 (stejně tak úsek Brno-Šakvice) a bude tudíž na jejich přípravu a i realizaci možné využít finanční prostředky z uvedeného fondu CEF.

Stejně tak se podařilo do hlavní sítě TEN-T pro nákladní železniční dopravu doplnit úsek Velký Osek - Hradec Králové – Choceň, u něhož se předpokládá modernizace. Naopak ČR nebyla úspěšná ve svých návrzích na doplnění sítě TEN-T o takzvaný „Slezský kříž“ nebo o železniční trať Praha – Mladá Boleslav – Liberec-státní hranice, a to v obou případech z důvodu nesouhlasu polské strany se zahrnutím navazujícího spojení na jejich území do TEN-T. Dle metodiky Evropské komise přitom musí mít všechna dopravní spojení v TEN-T přeshraniční charakter.

Vedle hlavní sítě, která má být dokončena do roku 2030 a globální sítě, jejíž dokončení je plánováno k roku 2050, pracuje nově revize politiky TEN-T se střednědobým milníkem 2040 pro takzvanou prodlouženou hlavní síť (extended core network) Do této vrstvy byla zařazena VRT Přerov-Ostrava, VRT Ústí nad Labem-Drážďany a úsek Světlá nad Sázavou-Velká Bíteš jako 4. úsek VRT Praha-Brno.

Tato prodloužená hlavní síť TEN-T by měla především obsahovat velké strategické projekty (například VRT), které nemohou být dokončeny do roku 2030. Pro implementaci těchto projektů bude zároveň důležité budoucí zajištění spolufinancování z rozpočtu EU. Návrh také v tomto směru upravuje mapy TEN-T. V rámci silniční sítě jsou nově zařazeny do vrstvy comprehensive silnice I/33 (Jaroměř-Náchod-státní hranice) a silnice I/50 (Holubice-Starý Hrozenkov) z důvodu vojenské mobility.

Evropská komise nijak nereflektovala požadavky ČR a Polska směrem k zařazení nových částí vnitrozemské vodní infrastruktury do sítě TEN-T, zejména v otázce prodloužení již zařazené části Odry na polském území či prodloužení až na území ČR. Evropská komise nebyla připravena s ohledem na absenci souhlasného stanoviska EIA k projektu splavnění Odry toto téma nijak diskutovat.

V souladu s Green Deal a Strategií k udržitelné a inteligentní mobilitě se návrh TEN-T nařízení zaměřuje zejména na rozvoj dopravních módů šetrnějších k životnímu prostředí, především na železnici. Vybudování kvalitní a efektivní dopravní sítě je totiž dle Komise základním předpokladem pro naplňování klimatických cílů EU a rozvoj ekonomiky jednotlivých členských států.

V návrhu jsou tak nově stanoveny poměrně značně ambiciózní cíle pro rozvoj dopravní infrastruktury, zejména té pro železniční dopravou. Mimo jiné je stanoven požadavek minimální rychlosti pro přepravu cestujících na hlavní síti na 160 km/h do roku 2040. V dlouhodobém horizontu 2050 pak návrh počítá s tím, že všechny železniční tratě by měly umožnit průjezd dlouhých nákladních vlaků o délce alespoň 740 metrů. To by na dvojkolejných tratích mělo znamenat průjezd minimálně dvou takových vlaků v jednom směru za hodinu a jednoho takto dlouhého vlaku ve stejném čase na jednokolejných tratích.

Zároveň se návrh snaží zlepšit multimodální spojení pro přepravu zboží a cestujících v hlavních přepravních uzlech jako jsou velká města. Tomu odpovídá požadavek na vznik terminálů kombinované dopravy ve všech takzvaných městských uzlech. Dle návrhu Komise jde přitom o všechna města s minimálním počtem sto tisíc obyvatel a dále o největší města v rámci takzvaných regionů NUTS 2.

V případě ČR se konkrétně jedná o Prahu, Brno, Liberec, Olomouc, Ostravu, Plzeň a Ústí nad Labem. Tato města budou muset na jednu stranu plnit jisté požadavky (nutnost zpracovávat plány udržitelného rozvoje městské mobility), na druhou stranu se pro ně otevírají větší možnosti pro spolufinancování dopravních projektů z prostředků EU. V neposlední řadě návrh přináší pobídky pro digitalizaci dopravy a rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva.

Zdroj: www.mdcr.cz

Zadavatel
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky bylo zřízeno v rámci federalizace Československa zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, z 8. ledna 1969. Tento kompetenční zákon nadále (v podstatně novelizovaném znění) vymezuje základní působnost ministerstva. Souběžně však zůstalo působit federální ministerstvo dopravy a tak bylo MD ČSR již k 1. lednu 1971 stejně jako ministerstvo pošt a telekomunikací zrušeno zákonem 147/1970 Sb.

Další články od Ministerstvo dopravy

Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám
Ministerstvo dopravy

Raketa Ariane 6 odstartovala i díky českým firmám

V úterý 9. července večer ve 21:00 středoevropského letního času poprvé odstartovala nosná raketa Ariane 6 Evropské kosmické agentury (ESA). Na zajištění tohoto startu se významně podílely i české firmy díky ESA programu Ariane and Vega Development.
Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky
Ministerstvo dopravy

Nové RegioFoxy přijíždějí do Jihočeského kraje. České dráhy nasadily první jihočeské jednotky

České dráhy nasadily do pravidelného provozu s cestujícími v Jihočeském kraji první moderní regionální vlaky RegioFox. Lišky, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, začaly jezdit dočasně na osobních vlacích na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude cestující na jihu Čech vozit hned 7 RegioFoxů, které propojí důležitá jihočeská města Tábor, Písek a Strakonice. České dráhy si od polské společnosti PESA objednaly celkem 106 RegioFoxů, letos by jich do provozu mělo být uvedeno téměř 60.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D6 Petrohrad – Lubenec

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes stavbu 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec v Ústeckém kraji. Práce vyjdou na 3,47 miliardy Kč bez DPH. Řidiči novým úsekem v celé délce poprvé projedou v říjnu 2027 a po dva kilometry dlouhém úseku navazujícím na obchvat Lubence již na přelomu let 2025 a 2026. ŘSD aktuálně buduje dalších 21 kilometrů D6 i odpočívku u Kolešova, kde budou po obou stranách dálnice parkovací místa a čerpací stanice.
Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky
Ministerstvo dopravy

Už šest let můžete žádat o nový řidičák na kterémkoli větším úřadě a bez papírové fotky

Už přes tři roky mohou řidiči žádat o řidičský průkaz online přes Portál dopravy nebo Portál občana. Jedná se o průlomový krok v digitalizaci dopravních agend, který s sebou nese řadu výhod, jako například možnost žádat kdykoli z pohodlí domova a ušetřit část správního poplatku. Ještě podstatně déle, konkrétně šest let, řidičům usnadňuje životy digitalizace fotek a rozvolnění místní příslušnosti.
Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách
Ministerstvo dopravy

Na Branický most se vrátily vlaky, trať pomůže nákladní dopravě a při výlukách

Práce na zdvoukolejnění Branického mostu postoupily do závěrečné fáze, vlaky zde dnes začaly jezdit po jedné traťové koleji. Dokončení celé stavby a zahájení plnohodnotného provozu plánuje Správa železnic letos v říjnu. Most a navazující úsek do Krče jsou důležitou součástí pražské železniční sítě. Plní významnou roli v nákladní dopravě, v blízké době ale výrazně vzroste význam trati i v osobní přepravě.
Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel
Ministerstvo dopravy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 z Kaplice do Nažidel

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo dnes 28. června 2024 stavbu téměř 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D3 Kaplice nádraží – Nažidla. Práce vyjdou na 4,3 miliardy Kč bez DPH. Řidiči se po části nového úseku projedou poprvé koncem roku 2026 a po celém v září 2027, kdy bude v provozu už celá jihočeská část D3. ŘSD teď v jižních Čechách buduje zároveň 44 kilometrů dálnice D3.
Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!
Ministerstvo dopravy

Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!

Aby byl odjezd i návrat z dovolené co nejbezpečnější, Ministerstvo dopravy spolu s dopravní policií, ŘSD a oddělením BESIP připravilo na léto dopravně-bezpečnostní opatření na dálnicích.
Další část dálnice D7 u Chlumčan je v provozu
Ministerstvo dopravy

Další část dálnice D7 u Chlumčan je v provozu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo stavbu 4,4 kilometru dlouhého úseku dálnice D7 u Chlumčan v Ústeckém kraji. Práce za 1,2 miliardy Kč bez DPH trvaly 28 měsíců. Jde o rozšíření silnice I/7, jedním z hlavních důvodů přestavby je zajistit dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun, Postoloprt a Žatce. Letos začne ŘSD stavět i další části D7 ve Středočeském kraji. Míra podpory z fondů EU ze způsobilých výdajů činí až 70,24 % (891 608 407,80 Kč) z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.
O krok blíže k autonomní mobilitě: Evropa sjednocuje postup
Ministerstvo dopravy

O krok blíže k autonomní mobilitě: Evropa sjednocuje postup

V rámci Dialogu na vysoké úrovni k datově propojenému a automatizovanému řízení, který se uskutečnil 18. a 19. června 2024 v belgickém Gentu, byly zástupci většiny členských států Evropské unie odsouhlaseny Společné závazky a výzvy k akci, sjednocující vytyčené cíle v oblasti autonomní mobility.
Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR
Ministerstvo dopravy

Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda na svém posledním jednání.