ČNB zrušila úročení povinných minimálních rezerv

|

Bankovní rada 7. září 2023 rozhodla o zrušení úročení povinných minimálních rezerv (PMR) s platností od 5. října 2023, od prvního dne nového udržovacího cyklu povinných minimálních rezerv.

Česká národní banka přistoupila k tomuto kroku s cílem snížit náklady na provádění měnové politiky při zachování její efektivity. Obdobné rozhodnutí přijala Evropská centrální banka v červenci 2023. Povinné minimální rezervy nejsou nástrojem měnové politiky ČNB.

Co jsou povinné minimální rezervy

Banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny (banky) mají povinnost na účtu u ČNB udržovat určitou část ze svých primárních závazků jako tzv. rezervy (od konce roku 1999 jsou to 2 %). Povinné minimální rezervy už delší dobu fakticky nejsou nástrojem měnové politiky, ale stále plní mimo jiné úlohu likviditního polštáře pro zabezpečení hladkého průběhu mezibankovního platebního styku. Poptávka dané banky po rezervách za účelem mezibankovních plateb je dána mnoha vnějšími faktory, je proto kolísavá a na úrovni jednotlivých bank obtížně předvídatelná. Existence PMR může poptávku jednotlivých bank po rezervách stabilizovat, protože PMR mohou (v prostředí strukturálního přebytku likvidity) pro banky sloužit jako vyrovnávací nástroj. Při náhlé potřebě likvidity z důvodu vnějších faktorů pak jednotlivé banky mohou čelit krátkodobému nedostatku likvidity, který však pokryjí právě z rezerv držených za účelem plnění PMR. To umožňuje povinnost udržovat stanovenou výši PMR formou průměrování v rámci jednotlivých udržovacích cyklů.

Podrobnější popis najdete zde:

  1. Vyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv (pdf, 282 kB)
  2. Úřední sdělení České národní banky ze dne 24. října 2022 (pdf, 390 kB)

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Zdroj: www.cnb.cz

ČNB

ČNB zpřístupní registr pro platby na kontakt

Nový registr umožní bankám zprovoznit službu platby na kontakt, která zjednoduší posílání peněz mezi lidmi. Registr pro platby na kontakt bude provozovat Česká národní banka. Namísto čísla účtu v internetovém či mobilním bankovnictví bude stačit zadat mobilní číslo příjemce platby. Banky do něj budou mít přístup od 30. října 2023. Platby na kontakt by se pro veřejnost mohly spustit v průběhu listopadu.

ČNB

Česká národní banka cílem kybernetického útoku

Česká národní banka se v pátek 1. září v ranních hodinách stala terčem cíleného útoku DDoS (Distributed Denial of Service), který může způsobit zpomalení, případně nedostupnost webu ČNB. Útok nezasáhl vnitřní informační systémy, nedošlo k úniku žádných dat.