Ministerstvo dopravy··5 min

Česko se již 15 let úspěšně prosazuje v projektech Evropské kosmické agentury

Letos uplynulo 15 let od vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA). Agentury zaměřené na spolupráci členů na vesmírných misích, nosných raketách, výzkumu a řadě dalších oblastí, kterých se účastní také české firmy, výzkumná pracoviště a akademické subjekty. České firmy a akademické instituce se v ESA podílely nebo stále podílí na více než 600 vysoce technologicky náročných projektech; více než 60 českých firem je přímo zapojených do projektů ESA a další desítky firem mají svou důležitou roli v rámci dodavatelských řetězců. S ESA spolupracuje i více než 20 českých akademických pracovišť a center zaměřených na výzkum vesmíru

Česko se již 15 let úspěšně prosazuje v projektech Evropské kosmické agentury

„České firmy a akademická pracoviště dobře zúročily vstup ČR do ESA. Za uplynulých 15 let jsme se díky nim usadili ve společnosti předních států věnujících se inovativním a progresivním řešením, které mají široké využití nejen v průmyslu, ale i v každodenních životech každého z nás. Ti, kteří používají smartphony, my určitě dají za pravdu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Česká republika ročně investuje do ESA více než 1,5 miliardy korun. „Nicméně z každé vynaložené koruny na kosmické aktivity se nám do ekonomiky vrací 7 až 8 Kč. Investování do kosmických aktivit v ESA se nám tak rozhodně vyplácí,“ připomíná ministr Kupka.

Členství v Evropské kosmické agentuře je také důležité kvůli geopolitickému ukotvení a bezpečnosti naší země. „Česká zahraniční politika se zasazuje o mírové, transparentní a odpovědné chování při zkoumání a využívání vesmíru. Nedávno Česko také přistoupilo k Ujednáním Artemis, která stanovují zásady pro mírový průzkum vesmíru. Podpořili jsme i proces Otevřené pracovní skupiny OSN pro snižování vesmírných hrozeb,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

České firmy pracují na řadě perspektivních technologických řešení, jako jsou flexibilní solární panely, vysoce přesná optika včetně pěstování monokrystalů speciálních vlastností, tenkovrstvá optika, speciální materiály, radiační monitory a stínění, termální a strukturální analýzy, kryogenika, ale i zpracování družicových snímků s využitím strojového učení a umělé inteligence, vysoce zabezpečené družicové spojení či využití družicové navigace v přesném zemědělství, letectví či na železnici. Česká vědecká pracoviště se účastní řady významných misí, jako je kosmický dalekohled EUCLID, sluneční mise Solar Orbiter či mise k ledovým měsícům Jupitera, JUICE.

Velmi přínosný je také podnikatelský inkubátor ESA BIC, z jehož poboček v Praze a Brně vzešlo přes 50 start-upů, z nichž některé již získaly stamilionové investice od soukromých investorů. Neméně důležité bylo i založení technologického brokera, který vyhledává využití kosmických technologií v nekosmickém sektoru a také vzdělávacího centra ESA ESERO, které proškolilo a dodalo výukové materiály více, než 10 000 učitelů.

Budoucností jsou samostatné mise

V současné době probíhá také příprava na 2 české kosmické mise AMBIC a QUVIK, na kterých se bude podílet řada českých firem pod taktovkou Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Cílem obou ambiciózních misí je zejména vybudovat v České republice kompletní dodavatelský řetězec od návrhu, přes výrobu až po provoz misí a také technologická demonstrace schopností českých firem přímo na oběžné dráze. Mise AMBIC bude poskytovat družicové snímky pro státní účely. Většina dat však bude přístupna i soukromému sektoru.

QUVIK je ultrafialový kosmický dalekohled, který se zaměří na sledování krátkodobých vysoce energetických jevů ve vesmíru, jako jsou srážky neutronových hvězd či černých děr. Zvládnutí rychlého a vysoce přesného zacílení a stabilizace družice, které jsou pro ni klíčové, bude mít široké využití jak v kosmickém, tak v obranném průmyslu.

O ESA

Evropská kosmická agentura ESA je samostatnou mezinárodní organizací založenou v roce 1975, nyní má 22 členských států. Cílem ESA je prostřednictvím průmyslové a vědecké spolupráce svých členských států posouvat hranice stávajícího poznání; rozvíjet technologie pro družice a celé družicové systémy s uplatněním ve vědě i v aplikacích pro každodenní život. ESA se ve svých programech zabývá rozvojem špičkových kosmických technologií, které zpravidla nacházejí uplatnění i dole na Zemi, přenosem vědeckých poznatků do praxe a využitím dat a služeb družicových systémů v každodenním životě. Roční rozpočet ESA dosahuje téměř 6,5 mld. EUR a sestává se z příspěvků členských států a Evropské unie.

Zdroj: www.mdcr.cz

Zadavatel
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky bylo zřízeno v rámci federalizace Československa zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, z 8. ledna 1969. Tento kompetenční zákon nadále (v podstatně novelizovaném znění) vymezuje základní působnost ministerstva. Souběžně však zůstalo působit federální ministerstvo dopravy a tak bylo MD ČSR již k 1. lednu 1971 stejně jako ministerstvo pošt a telekomunikací zrušeno zákonem 147/1970 Sb.

Další články od Ministerstvo dopravy

Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR
Ministerstvo dopravy

Startuje projekt na co největší využití potenciálu kosmických aktivit v ČR

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda na svém posledním jednání.
Na uchazeče o řidičák čekají nové otázky. Prověří pravidla silničního provozu i vnímání rizik
Ministerstvo dopravy

Na uchazeče o řidičák čekají nové otázky. Prověří pravidla silničního provozu i vnímání rizik

Pokud se po 28. červenci letošního roku chystáte k závěrečné zkoušce z autoškoly, zbystřete. Od tohoto data totiž na uchazeče o řidičák bude čekat dohromady čtyřicet nových otázek. Stejně jako u předchozí sady nových otázek, i u těchto nejnovějších je hlavním cílem nejen prověřit znalosti pravidel silničního provozu, ale také vnímání rizik, které s řízením motorových vozidel souvisejí.
Přestavba Masaryčky se naplno rozbíhá, začnou první dopravní omezení
Ministerstvo dopravy

Přestavba Masaryčky se naplno rozbíhá, začnou první dopravní omezení

Stavební činnost na české železnici neutichne ani v období hlavních prázdnin. Platí to i pro rekonstrukci pražského Masarykova nádraží, která nabírá na intenzitě. V souvislosti s tím dojde ke změnám tras některých vlaků. Na dalších místech pak proběhnou plánované opravné a údržbové práce.
Ministři dopravy v Lucemburku diskutovali o budoucích dopravních prioritách v EU
Ministerstvo dopravy

Ministři dopravy v Lucemburku diskutovali o budoucích dopravních prioritách v EU

Ministři dopravy dnes v Lucemburku diskutovali o aktuálních legislativních návrzích v oblasti dopravy a rovněž o tom, jaké potřeby dopravního sektoru by měla prioritně řešit příští Evropská komise a jak tyto potřeby financovat. Shodli se mimo jiné na společném znění návrhů předpisů zaměřených na efektivnější přidělování kapacity železniční infrastruktury a rozvoj říčních informačních služeb.
Pražská deklarace cílí na rozvoj a financování strategické dopravní infrastruktury
Ministerstvo dopravy

Pražská deklarace cílí na rozvoj a financování strategické dopravní infrastruktury

Zástupci států V4+ se setkali ve Fantově budově na pražském hlavním nádraží, aby zde debatovali o společných snahách o urychlení rozvoje dopravní infrastruktury a zajištění jeho financování. Výsledkem jednání byl podpis Pražské deklarace, která shrnuje hlavní body zasedání. V článku nabízíme jejich shrnutí.
Třináctimiliardová půjčka od EIB posílí bezpečnost a kapacitu českých železnic
Ministerstvo dopravy

Třináctimiliardová půjčka od EIB posílí bezpečnost a kapacitu českých železnic

Evropská investiční banka (EIB) podepsala s Ministerstvem financí ČR smlouvu o půjčce ve výši 13 miliard korun českých (527 milionů eur) na rozsáhlou modernizaci železniční sítě. Poskytnutá půjčka je součástí operace EIB v hodnotě 48,8 miliardy korun (2 miliardy eur) určené k navýšení kapacity české nákladní a osobní železniční dopravy a zároveň zajištění většího bezpečí a pohodlí. Financování má zkvalitnit tratě po celé zemi a posílit transevropskou dopravní síť (TEN-T) vybudováním tří hlavních koridorů napříč republikou.
Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.
Nové štítky na přejezdech posílí bezpečnost a pomohou v lepší identifikaci místa
Ministerstvo dopravy

Nové štítky na přejezdech posílí bezpečnost a pomohou v lepší identifikaci místa

Správa železnic začíná používat nové reflexní štítky s čísly přejezdů, které jsou lépe viditelné. V rámci pilotního projektu jimi osadí více než dvě desítky křížení ve Středočeském, v Plzeňském a Karlovarském kraji. Cílem je zlepšit identifikaci přejezdů a usnadnit tak orientaci řidičům v krizových situacích. Jde o konkrétní příspěvek k Mezinárodnímu dni bezpečnosti na přejezdech ILCAD, který připadá pravidelně na začátek června.
První PPP projekt v Česku se blíží do finále, z nové dálnice D4 je hotovo přes 85%
Ministerstvo dopravy

První PPP projekt v Česku se blíží do finále, z nové dálnice D4 je hotovo přes 85%

O pokroku na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti dopravní infrastruktury, se společně přijeli přesvědčit premiér Petr Fiala s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Na dálnici mezi Příbramí a Pískem je v plném proudu poslední stavební sezóna, projekt dostavby 48 kilometrů dlouhé dálnice bude dokončen v prosinci 2024.
Olomoucký kraj brázdí nové moderní vlaky
Ministerstvo dopravy

Olomoucký kraj brázdí nové moderní vlaky

České dráhy realizovaly v Olomouckém kraji historickou obměnu vozidlového parku a na elektrizované tratě nasadily desítky nejnovějších jednotek RegioPanter. Bezbariérové vlaky mají veškerou výbavu, kterou cestující od regionální dopravy v 21. století očekávají, ať už je to klimatizace, palubní Wi-Fi, elektrické zásuvky, USB nebo informační monitory. U příležitosti završení modernizace dnes proběhla na trati Olomouc – Uničov slavnostní prezentační jízda.