Česko bude mít 2 samostatné vesmírné mise: AMBIC a QUVIK

|

České ambiciózní mise mají svá jména: AMBIC a QUVIK. Rozhodl o tom na Ministerstvu dopravy výbor, který řídí Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poskytne vesmírným aktivitám z ČR. Právě v rámci tohoto projektu jsou připravovány české samostatné kosmické ambiciózní mise.

Česko bude mít 2 samostatné vesmírné mise: AMBIC a QUVIK

„Poté, co jsme českým firmám zajistili pozici spolehlivých dodavatelů vybavení a subsystémů pro zahraniční kosmické mise, je dalším logickým krokem a snahou České republiky vybudovat kapacity pro vývoj a výrobu vlastních komplexních družicových systémů a celých kosmických misí. Je to náročnější i nákladnější proces ve srovnání s dosud realizovanými projekty, ale díky vyšší přidané hodnotě má i vyšší návratnost investic,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Sedm technicky a vědecky pokročilých návrhů ukazuje potenciál a ambice českého kosmického průmyslu a výzkumných pracovišť. „Spolupráce s ESA a možnost využití jejího odborného zázemí nám pomůže tohoto potenciálu naplno využít a vytvořit v České republice kapacity pro přípravu, stavbu a provoz dnes velmi žádaných družic o hmotnosti kolem 100 kilogramů,“ dodává ministr.

Výbor již v minulém roce koncepty misí hodnotil a sedm z nich doporučil do fáze studie proveditelnosti. Nyní z nich vybral jednu družicovou misi zaměřenou na potřeby státních uživatelů a jednu misi s excelentním vědeckým potenciálem. Vybrané mise odstartují do vesmíru za pět let a rozpočet každé z nich bude přibližně 30 milionů EUR.

Mise AMBIC řešená konsorciem pod vedením Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ) je technologický demonstrátor, kterým široké konsorcium českých firem prokáže schopnost vývoje, výroby, kvalifikace, zajištění vypuštění a provozu vlastních družic moderní konstrukce a vyšší třídy než v posledních letech vypouštěné nanosatelity typu cubesat. Tyto družice budou moci pracovat samostatně nebo v konstelaci a budou primárně zaměřeny na pozorování Země. Budou tak schopny poskytovat data pro komerční využití, státní správu i obrané účely. Systém bude využitelný například pro monitorování mimořádných situací a katastrof, infrastruktury, nelegálních staveb či těžby dřeva, zdraví stromů podél silnic a železničních tratí, využívání zemědělské půdy a zeleně ve městech, skládek odpadu a v dalších oblastech. Sekundární funkcí družice bude šifrovaná komunikace pro potřeby státu.

Mise QUVIK rovněž řešená konsorciem pod vedením VZLÚ je kosmický dalekohled pro pozorování vesmíru v ultrafialové části spektra se zaměřením na přechodné (trvající krátkou dobu) události, které jsou důsledkem srážek neutronových hvězd nebo černých děr. K zachycení vědecky nejzajímavějších dat je potřeba okamžitě reagovat a kosmický dalekohled co nejrychleji namířit k místu události. Družice tak musí být vybavena systémem řízení orientace, který v sobě spojuje požadavky na vysokou rychlost prováděných manévrů a současně vysokou stabilitu během pozorování. Tato vlastnost je vysoce ceněna i na komerčním trhu a pro aplikace obranného průmyslu. V čase, kdy tyto přechodné události teleskop nepozoruje, protože k nim ve vesmíru dochází sporadicky, může provádět pozorování jiných objektů vědeckého zájmu. Cíle těchto pozorování mohou být z části vybírány v otevřené soutěži z návrhů celosvětové vědecké komunity, jako je zvykem na dalekohledech Hubble nebo James Webb.

„Na Ministerstvu dopravy jsme ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou připravili unikátní typ kosmických projektů. Říkáme jim ambiciózní, neboť jde o řádově komplexnější aktivity, než ty, co byly dosud v ČR v oblasti kosmických aktivit realizovány. Výbor, kterému předsedám, dnes po celodenním jednání s odborníky z ESA vybral ze sedmi návrhů dva, ale ocenil i práci na ostatních. České firmy a instituce během přípravy na tento výběr získaly know-how, které jsme dosud v České republice neměli. Díky vhledu do procesu plánování a přípravy celé komplexní mise nyní lépe porozumí svým zahraničním partnerům a zákazníkům a budou moci lépe reagovat na jejich potřeby, čímž zvýší svou konkurenceschopnost,“ přibližuje Václav Kobera, ředitel Odboru kosmických aktivit a nových technologií Ministerstva dopravy.

Výbor doporučil i záložní misi SOVA, kterou navrhlo konsorcium vedené OHB Czechspace, s.r.o. ke studiu vln v atmosféře. Detailnější pochopení jejich vlivu na procesy dynamiky atmosféry a možnost jejich následné zanesení do atmosférických modelů by mohlo vést nejenom k přesnější předpovědi počasí, ale i lepšímu pochopení současné globální změny klimatu.

Ondřej Rohlík, manažer Rámcového projektu, v němž Česká republika ambiciózní mise realizuje, zdůrazňuje: „Evropská kosmická agentura u vybraných projektů kladně hodnotila zejména pečlivé rozpracování uživatelských, technických a vědeckých požadavků, prvotní návrh mise, management a ošetření rizik. Výbor také hodnotil soulad navržených projektů s cíli Národního kosmického plánu, zejména dopad na rozvoj českého kosmického ekosystému a zviditelnění České republiky ve světě. Dalšími ceněnými aspekty je komerční využitelnost technologií, které pro tyto mise budou potřebné a vybudování pozemní infrastruktury pro další kosmické mise a intenzivnější využívání příležitostí, které kosmické aktivity přinášejí.“

„Misí AMBIC zajistíme vlastní technické prostředky pro řadu aplikací sledování stavu a využití území v České republice a také pro posílení její bezpečnosti, což je žádaná kombinace. Nabídkou pozorovacího času na unikátním teleskopu QUVIK přilákáme vědce celého světa a zásadně zvýšíme tak naši prestiž na mezinárodním poli,“ dodává Ondřej Šváb, vedoucí oddělení kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

Světový silniční kongres se po více než 50 letech vrací do Česka

Praha se na týden stane hlavním městem silniční infrastruktury. Bude totiž hostit 27. světový silniční kongres, který pořádá Světová silniční asociace PIARC. Prestižní událost se do Prahy vrátí po 52 letech. Kongresu se zúčastní více jak 3 500 delegátů z celého světa, na doprovodné výstavě bude rekordních 35 národních pavilónů a více jak 300 vystavovatelů.

Ministerstvo dopravy

Spustili jsme registr ukrajinských vozidel v Česku. Pomůže lepšímu vymáhání pokut za přestupky

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR. Vyplývá to z novely zákona o pobytu cizinců. Registraci vozidla provádí úřady obcí s rozšířenou působností, kde je umístěn registr vozidel. Registrace je zdarma. Občané Ukrajiny, kteří již nyní na území ČR pobývají, se mohou registrovat od 1. října 2023. Od 1. ledna 2024 bude platit povinnost zapsat auto do databáze do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Tato podmínka se nevztahuje na vozidla v mezinárodním provozu.