Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře

|

Vláda podpořila návrh zákona, který povede ke zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunu jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s účinností k 1. 1. 2024. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady.

Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře

„První kroky vedoucí k začlenění agend ÚPDI pod ÚOHS započaly už na podzim loňského roku, kdy proběhl rozbor možností jeho fúze s různými kontrolními nebo dozorovými institucemi a ÚOHS z této analýzy vzešel jako nejlepší možná varianta. Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů, které v České republice máme. Železniční dopravci se přitom nemusejí ničeho obávat. Všechny dosavadní činnosti budou vykonávány i nadále, a to úřadem, který je větší a který představuje stabilitu, stejně tak jako nezávislost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který je jedním z předkladatelů zákona.

V souvislosti se zrušením ÚPDI a převodem agendy na ÚOHS dojde ke zrušení 6 systemizovaných míst, což představuje čtvrtinu z celkového dosavadního počtu 23 zaměstnanců samostatného úřadu. Jedná se o místa spojená s vedením úřadu a místa podpůrná, zaměstnanci na odborných pozicích přecházejí na ÚOHS. Roční úspory v mzdových nákladech jsou odhadovány ve výši 6 milionů Kč. Spolu s tím dojde i k úspoře provozních nákladů v řádu nižších jednotek milionů korun.

Převod kompetencí z ÚPDI na antimonopolní úřad je jedním z kroků směřujících k nutným úsporám na úseku soustavy orgánů veřejné správy. Záměr je postaven jednak tak, aby se soustava správních úřadů zabezpečujících výkon státní správy v oblasti zejména drážní dopravy zjednodušila, jednak aby byl snížen počet ústředních správních úřadů (tj. úřadů s obdobným postavením jako ministerstva) a bere v potaz i úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl na základě článku 55 evropské směrnice 2012/34/EU a následně příslušného zákona k 1. dubnu 2017 a již v době jeho vzniku se zvažovalo, že by agendy vyplývající ze směrnice vykonával přímo ÚOHS. Úřad reguluje přístup k drážní a letecké dopravní infrastruktuře, řeší cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a poskytuje podporu provozování evropské služby elektronického mýtného.

Zdroj: www.mdcr.cz

Nová veřejná přístaviště v Čelákovicích na Labi byla uvedena do provozu

Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť - plovoucího mola pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla do délky 20 m. Čelákovice se tak zařadily do sítě veřejných přístavišť, kterou v rámci podpory rekreační plavby intenzivně buduje Ředitelství vodních cest ČR. Zároveň jsou prvním veřejným přístavištěm malých plavidel ve Středočeském kraji.

Rozšířené přístaviště ve Strážnici na Baťově kanálu se otevřelo veřejnosti

Pouhých pět měsíců trvala výstavba nové části přístaviště ve Strážnici. Úpravou laguny na straně skanzenu rozšířilo Ředitelství vodních cest prostor pro přistávání lodí v tomto turisty oblíbeném místě Baťova kanálu. Dnes novou část přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů. Od roku 2000 bylo přístaviště rozšířeno už potřetí, protože zájem návštěvníků stále roste.

Přehlednější bodový systém schválila Sněmovna, zavádí také možnost řídit auto už od 17 let s doprovo

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh, který ve 3. čtení schválila Poslanecká sněmovna, také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Novela nyní poputuje k projednání Senátu. Pokud projde i zde a podepíše ji prezident republiky, bude platit od roku 2024.