Zubní prohlídka u dospělého pojištěnce

|

U dospělých pojištěnců jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny dvě zubní prohlídky, přičemž jedna prohlídka je preventivní a druhá je tzv. prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku, která navazuje v případě potřeby na provedenou preventivní prohlídku.

Jaký je časový rozestup mezi prohlídkami u zubaře?
Preventivní zubní prohlídku (kód 00901, resp. 00946) může dospělý pojištěnec absolvovat zpravidla po uplynutí 11 měsíců od provedení poslední zubní preventivní prohlídky. Přijít na tzv. druhou zubní prohlídku (kód 00905) může dospělý pojištěnec v případě, kdy to určí zubní lékař – pacientův stav to vyžaduje, a to nejdříve 5 měsíců od preventivního vyšetření. Pokud je pojištěnec ke druhé prohlídce stomatologem indikován, je z veřejného zdravotního pojištění hrazena.

Obsah a frekvenci zubní preventivní prohlídky stanovuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Co je obsahem preventivní zubní prohlídky?
V rámci preventivní zubní prohlídky stomatolog nejprve doplní pacientovu anamnézu. Následuje vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí je také onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku. V neposlední řadě zubní lékař poučí pacienta o správně hygieně dutiny ústní. V případě potřeby stomatolog stanoví individuální léčebný postup v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou.

Co je obsahem tzv. druhé zubní prohlídky?
Během druhé zubní prohlídky stomatolog u pacienta provede orientační vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny a motivaci pojištěnce.

Preventivní zubní prohlídka u těhotných žen
Těhotné ženy mohou během roku absolvovat dvě preventivní prohlídky (kód 00901, resp. 00946) v průběhu těhotenství (s odstupem mezi jednotlivými prohlídkami nejméně 3 měsíce).

Obsah preventivní zubní prohlídky u těhotných žen je shodný s obsahem preventivní prohlídky u dospělých pojištěnců. Nedílnou součástí je pak také poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte. Stomatolog poučí budoucí maminku také o nutnosti zajistit dítěti zubní preventivní prohlídku (mezi šestým až dvanáctým měsícem věku dítěte).

Preventivní vyšetření dále zahrnuje profylaktickou kontrolu ústní hygieny. V případě potřeby je prováděn nácvik ústní hygieny, interdentální hygieny a masáží, jedenkrát ročně profylaktické odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení).

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Pinktober – růžovou proti rakovině prsu

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen v České republice. Vloni se s tímto onemocněním léčilo 56 tisíc klientek VZP. Pojišťovna dlouhodobě poukazuje na důležitost prevence, proto se i letos připojuje ke kampani Pinktober. Říjen je totiž celosvětově věnován prevenci rakoviny prsu a podpoře nemocných žen. Tradičním symbolem onemocnění je růžová stužka, proto tedy i tato barva provází celou kampaň.

VZP

Onkologická prevence

V Česku probíhají celkem čtyři tzv. screeningové programy. Díky nim máme všichni od určitého věku nárok na bezplatné vyšetření zaměřené na konkrétní onkologickou diagnózu, i když nemáme žádné zdravotní potíže či podezření na závažné onemocnění. Právě tento preventivní onkologický screening má za úkol nemoc buď vyloučit, nebo ji zachytit v raném stadiu tak, aby byla dobře a rychle léčitelná.

VZP

VZPoura úrazům je tu již 8 let pro bezpečné dětství

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s názvem „VZPoura úrazům“ slaví tento rok již 8 let svého fungování. Po celou dobu je tu pro děti a mladé lidi, aby na skutečných příbězích ze života vysvětlil, jak se vyvarovat úrazu a co udělat pro bezpečnost svoji i kamarádů. Od začátku projektu navštívili ambasadoři již více než 2500 škol a letních dětských táborů po celé České republice. Jejich životní příběh a důležité informace o prevenci si tak vyslechlo 150 tisíc dětí a studentů.