Zástup lékaře v době dovolené

|

Lékař má povinnost zpřístupnit pacientům informaci o svém zástupu v době své nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb. Povinnost poskytovatelům zdravotní péče ukládá zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Informaci o tom, který zastupující lékař či zdravotnické zařízení pacientům poskytne neodkladnou péči v době jeho nepřítomnosti (např. v době dovolené), má poskytovatel povinnost zveřejnit, tak, aby byla pacientům veřejně dostupná – tedy především viditelně, třeba na dveřích ordinace či čekárny, ale je také vhodné využít i další, zažité komunikační prostředky – tedy způsoby jakými obvykle oznamuje změny ordinační doby (web, infodeska obecního úřadu apod.). Zastupující lékař tuto akutní péči poskytuje ve své ordinaci a v době svých ordinačních hodin.

Co když lékař neinformoval pacienty o své nepřítomnosti?

V případě, že by poskytovatel nezpřístupnil pacientům informaci o své nepřítomnosti nebo dočasném přerušení poskytování zdravotních služeb a informaci o svém zástupu, dopustil by se přestupku. Také zastupující lékař, který by odmítl vyšetřit pacienty ve své ordinační době (či její části) by se dopustil přestupku. Pokud poskytovatel neinformoval pacienty o své nepřítomnosti, může pacient poskytovateli podat stížnost.

Hlášení o zastupování lékaře zdravotní pojišťovně

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost informovat zdravotní pojišťovnu o své nepřítomnosti v ordinaci v případě, že tato nepřítomnost výrazně omezí provoz ordinace a bude trvat předem určený počet dnů v kalendářním měsíci (viz příklad níže). Poskytovatel hlásí také údaje zastupujícího lékaře. Toto ustanovení vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi poskytovatelem zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou.

Podle této smlouvy je zpravidla poskytovatel povinen poskytovat smluvený rozsah péče v definované a smluvně sjednané ordinační, respektive provozní době. Tato ordinační doba je pak uváděna v příloze smlouvy, tvořící její nedílnou součást.

Například všeobecný praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost musí zdravotní pojišťovnu informovat v případě, že jeho nepřítomnost bude trvat déle než 3 dny, lékař v oboru gynekologie v případě nepřítomnosti delší než 7 dnů. (Podrobnější informace pro poskytovatele zde.)

Preskripce léků v době dovolené ošetřujícího lékaře

Poskytovatel plánované uzavření ordinace obvykle zveřejňuje s předstihem. Dispenzarizovaný pacient, který poskytovatele navštěvuje pravidelně, by si měl potřebnou zásobu léčivých přípravků zajistit s dostatečným předstihem s ohledem na plánovanou nepřítomnost ošetřujícího lékaře. V případě pacientů s chronickým onemocněním, je vždy optimální postup, aby kontroly včetně chronické medikace probíhaly u ošetřujícího lékaře.

V akutních případech (např. zhoršení zdravotního stavu) se může pacient obrátit na zastupujícího lékaře. Pokud pacient potřebuje předepsat léky na chronické onemocnění může požádat zastupujícího lékaře o vystavení receptu. Doporučené ale je, aby měl pacient k dispozici lékařskou zprávu pro potřeby informovanosti zastupujícího lékaře (pro případ, že zastupující lékař nemá přístup do zdravotnické dokumentace pacienta).

Zastupující lékař řeší aktuální zdravotní stav pacienta a posuzuje, zda je nezbytné předepsat medikaci v závislosti na tomto aktuálním zdravotním stavu pacienta. Zastupující lékař má právo na to stanovit léčebný postup.

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Proplacení léků vyzvednutých na eRecept na zahraniční dovolené

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil v těchto dnech informaci o možnosti využití českého eReceptu nově také ve vybraných lékárnách v Chorvatsku. Pokud se český občan do takové situace dostane, může po návratu z dovolené požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu.

VZP

Do aplikací VZP nově přes Bank iD

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes (10/7/2023) spouští v pilotním provozu digitální ověření totožnosti pro vstup do svých elektronických komunikačních nástrojů. Aplikace Moje VZP či VZP Point tak budou snadněji přístupné novým i stávajícím uživatelům.

VZP

Celodenní péče o dítě a zdravotní pojištění

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, je z pohledu zdravotního pojištění zařazena do státní kategorie „L“ a stát za ní platí pojistné na zdravotní pojištění jako za státního pojištěnce.