Volnočasový areál v Hloubětíně bude rozšířen o pumptrackovou dráhu

|

Volnočasový areál Triangl Park v Hloubětíně se rozšíří o pumptrackovou dráhu pro kola a koloběžky. Rada hl. m. Prahy v úterý schválila výpůjčku pozemku sousedícího se sportovním areálem společnosti Triangl Hloubětín za účelem vybudování asfaltové zvlněné dráhy.

„Jsem rád, že za soukromé prostředky vznikne veřejná pumptracková dráha. Dojde tak k rozšíření možností volnočasového vyžití Pražanů žijících v okolí,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Stávající areál s hřištěm vybudoval developer v roce 2022 na svém pozemku, čímž oživil zanedbané území přiléhající k průmyslovému areálu hloubětínské betonárny v sousedství obytné zástavby. Podmínkou bezplatné výpůjčky sousedního pozemku o výměře 98 metrů čtverečních na dobu neurčitou je, že pumptrack včetně zázemí bude sloužit široké veřejnosti.

Součástí plánovaného rozšíření areálu je také výpůjčka pozemku o výměře 649 metrů čtverečních ve správě městské společnosti Technická správa komunikací, se kterou provozovatel jedná separátně.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

Praha

Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.