V ORLEN Unipetrolu se v pondělí 6. září uskuteční havarijní cvičení, dojde ke krátkodobému omezení dopravy

|

V pondělí 6. září 2021 se uskuteční od 9 do 11 hodin ve výrobním areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova plánované havarijní cvičení, během něhož dojde ke krátkodobému zastavení provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Z výrobního areálu se budou ozývat výstražné signály a uskuteční se částečná evakuace osob. Cílem cvičení je prověřit vnitřní havarijní plán skupiny ORLEN Unipetrol.

„Bezpečnost je pro nás stěžejním tématem, proto také havarijní cvičení realizujeme každý rok, i když nám zákon ukládá prověření havarijního plánu jednou za tři roky. Během cvičení tedy prověřujeme účinnost havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události. Námětem letošního cvičení bude simulace úniku směsi uhlovodíků, vodíku a sulfanu z technologického zařízení a následného požáru ve výrobní části rafinérie,“ upřesňuje Adam Jarosz, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti, životní prostředí a investiční projekty.

V rámci cvičení bude provedena také záchrana zraněného provozního zaměstnance pohybujícího se v blízkosti reaktoru, který byl zasažen účinky požáru. Pro účely cvičení bude také provedena evakuace osob z daného výrobního úseku.

S nácvikem likvidace mimořádné události bude ve spolupráci s Policií ČR provedena zkouška systému varování a vyrozumění, kdy se na krátký čas zastaví provoz na pozemní komunikaci I/27 (silnice mezi Mostem a Litvínovem), na pozemních komunikacích III/0272 směr Komořany a III/2541 směr Horní Jiřetín.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 421 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Hasiči z ORLEN Unipetrolu již trénují ve zbrusu novém požárně bezpečnostním polygonu

ORLEN Unipetrol ve svém litvínovském závodě vybudoval v Česku unikátní školicí a tréninkové centrum, jehož součástí jsou funkční zmenšené modely výrobních technologických celků a nově i požárně bezpečnostní polygon. V něm firma seznamuje nové zaměstnance pomocí praktického výcviku s požárně bezpečnostní tematikou a podnikoví hasiči tu trénují různé druhy zásahů. Centrum včetně polygonu je otevřeno i pro externí společnosti a využít jej mohou také okolní hasičské sbory. Investice do výstavby centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších 10 milionů firma investovala do požárně bezpečnostního polygonu.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol má novou teplárnu pro etylenovou jednotku v Litvínově za 1,2 miliardy. Emise prachu klesnou o 50 % a emise oxidů dusíku o 70 %

ORLEN Unipetrol, největší rafinérská a petrochemická skupina v České republice, pokračuje v modernizaci svého chemického závodu v Záluží u Litvínova. V souladu s postupným naplňováním své nízkoemisní strategie nahradila dosavadní kotelnu pro zajištění chodu etylenové jednotky zcela novou plynovou kotelnou. Celková investice dosáhla úrovně 1,2 miliardy korun. Díky modernímu zařízení na snižování emisí klesnou emise prachu o 50% a emise oxidů dusíku o 70%.

ORLEN Unipetrol

Přes 30 miliard korun do zelených projektů, ORLEN Unipetrol zveřejnil strategii rozvoje do roku 2030

Dekarbonizace, snížení energetické náročnosti a důraz na obnovitelné zdroje, recyklaci plastů a pokročilá biopaliva. To jsou základní oblasti rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol do roku 2030, která se společně s mateřskou skupinou ORLEN mění z tradiční, petrolejářsky zaměřené firmy na multienergetickou společnost. Mezi hlavní projekty této strategie patří plánovaná výstavba paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova, rozvoj nabídky alternativních paliv na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku, recyklace plastů, výroba pokročilých biopaliv a rozvoj vodíkové infrastruktury pro osobní automobilovou dopravu, i nákladní silniční a železniční přepravu zboží. Ve všech vhodných oblastech bude dál realizována digitální transformace společnosti, do které ORLEN Unipetrol hodlá investovat do roku 2030 až pět miliard korun.