Užijte si dovolenou bez zbytečných komplikací aneb zdravotní pojištění na cestách v kostce

|

Období dovolených se blíží a než vyrazíte na prázdniny je dobré zjistit, kde by vám v případě potíží stačil u lékaře český průkaz pojištěnce a jak se vyvarovat toho, abyste si ke vzpomínkám z dovolené přibalili tučný účet za ošetření. Ne všechna péče v zahraničí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Přinášíme proto přehled informací, které se mohou hodit každému cestovateli.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) = tzv. kartička pojištěnce

Na dovolenou si rozhodně nezapomeňte přibalit průkaz pojištěnce. Ten předkládáte ve zdravotnických zařízeních v ČR, ale hodit se vám bude i v zahraničí. V případě, že budete potřebovat ošetřit v některém státu EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Velké Británii a Švýcarsku, bude vám na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší zdravotní pojišťovny (za podmínek uvedených níže).

Ve vyjmenovaných zemích máte jako občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění. V případě potřeby nezbytné zdravotní péče (onemocnění, úraz, neplánovaný porod atd.) je vždy nutné prokázat se u lékaře průkazem EHIC.

Průkaz EHIC mám. Kde mě můžou ošetřit?

Pro to, abyste mohli uplatnit průkaz EHIC, musíte vyhledat zdravotnické zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů. Poskytnutou zdravotní péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje VZP. Vy za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – např. regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky apod.

Ošetřili mě v soukromém zařízení, refunduje mi to pojišťovna?

V případě, že by byla cestovateli zdravotní péče poskytnuta v cizině v soukromém zdravotnickém zařízení (tzn. jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) a neměl uzavřeno komerční cestovní pojištění, které by pokrylo (dle sjednaných smluvních podmínek) náklady na poskytnutou zdravotní péči, musí si náklady na tuto péči uhradit sám.

Po návratu do ČR může pojištěnec VZP zažádat o náhradu (refundaci) uhrazených nákladů. Pozor, mějte na paměti, že refundace nákladů je možná pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území ČR (tzn. do výše českých „cen“ a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená). Pokud jste v uvedených zemích hradili platbu za ošetření v hotovosti, uschovejte si účty – předkládají se k žádosti o refundaci. Více informací zde.

Co je nezbytná péče?

Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by pojištěnec do jedné z uvedených zemí přímo vycestoval, nebo o péči, kterou by zdravotní stav pojištěnce nevyžadoval (např. preventivní prohlídky, plánovaná operace).

Nezbytná péče se posuzuje s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat ze zahraničí dříve, než zamýšlel. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Komerční cestovní pojištění – rozmar nebo nezbytnost?

V každé zemi mohou platit jiná pravidla a předpisy, ne všechna zdravotní péče může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tak jak jsme zvyklí v České republice. Doporučujeme si ověřit, že vaše cílová destinace patří mezi ty, kde vám s EHIC průkazem bude péče poskytnuta. Průkaz EHIC neplatí automaticky ani ve všech státech Evropy (pouze v zemích EU a EHP, Velké Británii, Švýcarsku). V případě cesty mimo Evropu by mělo být komerční cestovní pojištění nezbytností.

Mám se nechat očkovat před dovolenou?

V případě, že jste si vybrali exotickou dovolenou, je dobré si zjistit jaká jsou povinná a doporučená očkování v dané destinaci – např. zde. VZP malým i velkým cestovatelům přispěje 1 000 Kč na cestovní očkování (na očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, horečce dengue, vzteklině, choleře) nebo na zakoupení léků na ochranu před malárií (tzv. antimalarik) na základě receptu od lékaře.

Očkování před infekčními onemocněními je důležité, ať vás cestovatelská touha zavede kamkoli. Ocenit byste mohli příspěvek VZP na očkování proti klíšťové encefalitidě (děti 700 Kč, dospělí 500 Kč) nebo virové hepatitidě (500 Kč bez omezení věku).

PVZP, a.s.
Komerční cestovní pojištění kryje náklady na zdravotní péči v zahraničí. Vybírat můžete z několika balíčků cestovního pojištění u dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. Cestovní pojištění si můžete sjednat on-line se slevou 10 %. Při sjednání na pobočce VZP nebo PVZP získají pojištěnci VZP slevu 20 % a členové Klubu pevného zdraví 30 %.

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Ukončení studia na vysoké škole

Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené dítě po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání (maximálně do 26 let). Student, který ukončí vysokou školu je považován za nezaopatřené dítě ještě i kalendářní měsíc, ve kterém řádně ukončil studium a také měsíc po něm následující – tzn. podstatná informace je, ve kterém měsíci student složí závěrečnou zkoušku na vysoké škole (nikoli datum promoce).

VZP

VZP nabídne kurzy první pomoci ve školách i firmách. V pilotní fázi chce proškolit 3 500 lidí

První pomoc podaná včas a správně může být rozhodující a může zachránit nejeden lidský život. Podle Českého červeného kříže přitom jen 14 % Čechů věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. VZP proto spustí pilotní program s cílem zajistit 140 kurzů první pomoci do konce roku 2024.

VZP

Léčba závislostí stála VZP vloni víc než miliardu korun, z toho suverénně největší podíl „spotřebovali“ alkoholici

Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených návykovými látkami vloni vyhledalo více než 42 tisíc klientů VZP, z toho dvě třetiny byli alkoholici, především pak muži. Celkem pojišťovna zaplatila za léčbu závislých přes 1,3 mld. Kč. Statistiku vydává pojišťovna k připomenutí Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.