Úhrada operace šedého zákalu

|

V současné době neexistuje žádná účinná léčba, která by mohla předejít vzniku nebo vyléčit již vzniklý šedý zákal. Jedinou možností je operace šedého zákalu (katarakty) a náhrada zakalené čočky za umělou čočku.

Šedý zákal se totiž projevuje zakalením původně čiré oční čočky, která může způsobovat např. zamlžené či rozostřené vidění, odlišné vnímání barev, zvýšenou citlivost na ostré světlo. Šedý zákal může být jednostranný, ale také může současně postihnout obě oči. Důležité je, aby diagnóza šedého zákalu byla stanovena co nejdříve.

Komplexní vyšetření očí u oftalmologa

V případě projevů naznačujících vznik šedého zákalu, by měl pacient neprodleně navštívit očního lékaře (oftalmologa). Oftalmolog s pacientem projde jeho aktuální zdravotní stav (zdravotní obtíže), osobní anamnézu (zrakové vady, absolvované operace a úrazy očí, přidružená onemocnění, užívané léky atd.), stejně tak je důležitá i anamnéza rodinná, sociální a pracovní.

Následně oftalmolog provede komplexní oční vyšetření pro přesné zjištění a určení diagnózy. Oční vyšetření je komplexní a jeho součástí jsou různé testy očí a jejich okolí, během kterých oftalmolog zjišťuje zdravotní stav očí. Součástí vyšetření je např. měření zrakové ostrosti a refrakčních vad, měření nitroočního tlaku (oční tonometrie), vyšetření zorného pole pomocí tzv. perimetru, vyšetření barvocitu, rohovky, sítnice (očního pozadí) a okolí oka, eventuálně i další testy.

Na závěr vyšetření oftalmolog pacientovi vysvětlí výsledky testů a měření. V případě diagnózy šedého zákalu navrhne oční lékař léčebný postup.

Operace šedého zákalu (katarakty)

Léčba katarakty je pouze chirurgická. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je operace katarakty hrazena na základě indikace očního lékaře (oftalmologa). Primární indikací je porucha zrakových funkcí a subjektivní potíže pacienta v důsledku zákalu čočky, který může způsobit i slepotu.

Operace oka, kdy je pacientovi implantována umělá čočka, probíhá ambulantně. Veškerá vyšetření a operaci je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

Katarakta na identickém oku může být primárně provedena jen jednou. V případě, že je potřeba provést operaci katarakty u stejného oka opakovaně, je u této následné operace nutné předchozí schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Předchozí souhlas revizního lékaře je také vyžadován, pokud je indikovaný pacient mladší 41 let (v daném roce).

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Změna praktického lékaře po přeregistraci zdravotní pojišťovny

Podstatné je, zda má váš registrující všeobecný praktický lékař (případně jakýkoli jiný lékař, který vás ošetřuje) uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou, ke které se chcete přeregistrovat (konkrétně VZP má nejširší síť smluvních lékařů – smlouvu má uzavřenou se 41 tisíci poskytovateli zdravotních služeb, mezi nimi např. i s 96 % praktických lékařů).

VZP

Nárok na vrácení přeplatků za léky vznikl v prvním pololetí rekordnímu počtu klientů VZP

V prvním pololetí letošního roku vznikl nárok na vracení přeplatku víc než 370 tisícům klientů VZP. Pojišťovna mezi ně rozdělí 273 milionů korun, což je téměř o pětinu vyšší částka než za stejné období loňského roku. VZP eviduje nejvýraznější procentuální nárůst ve věkové kategorii pojištěnců do 18 let, a to ve výši 69 % v počtu klientů, kteří překročili ochranný limit. Počet klientů, kterým vznikl nárok na vrácení přeplatku, ale vzrostl ve všech věkových kategoriích.