Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Lesy České republiky podpisem memoranda stvrdily pětiletou spolupráci

|

Memorandum o spolupráci podepsali 23. června ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška a generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík. Dohoda vznikla za plné podpory Mendelovy univerzity a Ministerstva zemědělství.

Školní lesní podnik i Lesy ČR spojuje strategie trvale udržitelného hospodaření v lesích s ohledem na jejich produkční i mimoprodukčnífunkce, podpora lesnického školství a uplatnění poznatků vědy a výzkumu v praxi. To vše včetně konzultací, osvěty i propagační činnosti se promítne do nastávající pětileté spolupráce. V oblasti edukační a konzultační je v plánu především pořádání odborných seminářů, exkurzí a praktických tréninků s využitím moderních vědeckých poznatků.

„Těší nás, že kolegům z Lesů České republiky můžeme nabídnout naše zkušenosti z adaptace lesů na klimatickou změnu. Nové modely nepasečného, přírodě blízkého hospodaření jsou u nás ověřovány na výzkumných plochách a následně v provozní praxi. Tím, že kolegové tyto modely po proškolení uplatní v běžné provozní praxi na svěřeném státním majetku, bude naplněno jedno z poslání školního lesního podniku, pro které byl před sto lety zřízen,“ říká k nadcházející spolupráci Tomáš Vrška.

„Společných témat je opravdu hodně. Jako zásadní ale vnímám pěstování smíšených a druhově pestrých lesů připravených na klimatickou změnu. S tím souvisí maximální využití tvořivých přírodních procesů, uplatnění vhodných hospodářských modelů podle stanovišť a podmínek, včetně nepasečného, a také odpovídajících moderních metod výchov lesních porostů,“ uvádí Dalibor Šafařík a pokračuje: „Očekávám vzájemnou inspiraci a společné diskuse o aktuálních tématech, jako je zvyšování biologické rozmanitosti lesů nebo naplnění rekreační funkce lesů“. Podle generálního ředitele Lesů ČR je memorandum dalším vyjádřením „lesočeské“ podpory lesnického školství a prostřednictvím každoročních grantů i vědy a výzkumu, jejichž poznatky podnik aplikuje v praxi.

Zleva generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík, zástupce Ministerstva zemědělství Vaclav Lidický, rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš a reditel Školního lesního podniku ve Křtinách Tomáš Vrška

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je součástí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 hektarů a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj jihomoravské metropole. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 60 procent.

Lesy České republiky obhospodařují více než 1,2 miliony hektarů státních lesů, tedy necelou polovinu lesů v zemi, a 38 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin.

Na snímku Josefovské údolí v Moravském krasu obhospodařované školním lesním podnikem. Velká část tohoto území je díky své rozmanitosti vyhlášena národní přírodní rezervací.

Na snímku druhově pestrý hospodářský les u Žádlovic na Šumpersku spravovaný Lesy České republiky s nedávno obnovenou vodní nádrží.

Kontakty:
Monika Pevná, PR ŠLP Křtiny; +420 607 937 551; [email protected]

Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; [email protected]

23

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Opatření proti suchu: Tůně v lesích v Libereckém kraji

Osm nových tůní na Českolipsku a jedenatřicet dalších menších tůněk vzniklo za stěnami z kulatiny v někdejších odvodňovacích kanálech Jindřichovického potoka u Jindřichovic pod Smrkem. Projekt Lesů České republiky za více než milion korun podpořil Liberecký kraj. Podnik tak pokračuje v dlouhodobém vodohospodářském programu Vracíme vodu lesu.

Lesy ČR

Turisté mohou zase nahlédnout do Boubínského pralesa

Do Boubínského pralesa, dosud nedostupného kvůli nebezpečným souším, mohou návštěvníci od 29. června opět nahlédnout od tamějšího jezírka. Dojdou k němu po nové trase s povalovými chodníky a mostkem. Lesy ČR je v červnu instalovaly za půl milionu korun. Vstup na Knížecí a Lukenskou cestu zůstává nadále zakázaný.

Lesy ČR

Letos se podaří zásadně utlumit kůrovcovou kalamitu

Intenzivní vyhledávání, zpracovávání a asanace kůrovcového dříví se v porostech spravovaných Lesy České republiky pozitivně projevily ústupem kalamity. Lesy ČR letos plánují vytěžit 8,5 milionů metrů krychlových dřeva, z toho jeden a půl milionu metrů krychlových napadených kůrovcem, loni bezmála tři. Podnik se tak vrací k běžnému hospodaření.