Sekci kancelář nově povede Vladimír Kruliš

|

Novým ředitelem sekce kancelář České národní banky se od 1. října 2023 stává Vladimír Kruliš. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB na svém jednání 21. září 2023, a to na základě výsledků vnitřního výběrového řízení.

Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D., je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oborů marketingová komunikace a ekonomika a management. V České národní bance pracuje od dubna 2023. Z pozice hlavního experta v oblasti organizace a protokolu zodpovídal za koordinaci akcí a činnosti protokolárního charakteru, přípravu mezinárodních konferencí, koordinaci a protokolární komunikaci vůči ECB, ústavním institucím a státním orgánům.

Předtím působil v Kanceláři prezidenta republiky jako ředitel odboru protokolu. Je držitelem bezpečnostní prověrky na druhý nejvyšší stupeň Tajné a také bezpečnostní prověrky NATO Secret.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace

Zdroj: www.cnb.cz

ČNB

Budova ČNB se vrací do původní podoby. Na průčelí jsou zpět emblémy, které odstranili nacisté

Česká národní banka dnes na své budově slavnostně odhalila emblémy Živnostenské banky. Zdobné prvky v podobě písmen ŽB se po osmdesáti letech vrátily na své původní místo – mříže oken budovy v ulici Na Příkopě. Svědectví o existenci těchto emblémů a také příčinu jejich odstranění objevili pracovníci ČNB teprve nedávno v historických dokumentech archivu centrální banky.

ČNB

ČNB snižuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2 %

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úroveň 2 %, a to zejména z důvodu postupného snižování cyklických systémových rizik v bilancích bankovního sektoru. Sazbu budou banky povinny dodržovat od 1. října 2023.

ČNB

Max Švabinský na stříbrné minci ČNB

Česká národní banka připomíná výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Odkaz tohoto významného českého malíře a kreslíře přelomu 19. a 20. století byl inspirací pro vznik pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč. V prodeji bude od středy 13. září 2023.