Rok 2022 v CzechInvestu. Největší projekt na podporu startupů, desítky akcí v regionech a miliardy přislíbených investic

|

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. I přes celou řadu neočekávaných událostí a výzev, s kterými se muselo nejen Česko, ale celý svět vypořádat, agentura v minulém roce podpořila celou řadou aktivit, mnoho podnikatelů a zaměřovala se na podporu investic do perspektivních odvětví inovací, výzkumu a vývoje. Spustila největší projekt v historii agentury a zároveň největší český projekt na podporu startupů s názvem Technologická inkubace. Rok zakončila oslavami k 30 letům od založení.

„Pro nás to byl opravdu pestrý rok a jsem rád, že se nejen českému podnikatelskému prostředí, ale i CzechInvestu podařilo obstát v mnoha náročných výzvách. Rád bych zmínil určitě spuštění projektu Technologická inkubace, který nedávno uzavřel příjem žádostí do druhé výzvy a celou řadu další aktivit na podporu inovativních startupů a projektů s přidanou hodnotou. Počet úspěšných akcí a investičních projektů ukazuje nezastupitelnou roli agentury, která podporuje podnikatele a investory na území Česka,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.

CzechInvest v roce 2022 podpořil 74 startupů nejen končícím programem Podpora startupů (2016–2022), ale také v rámci inkubace ESA BIC Czech Republic a prvním ročníkem Investiční akademie pro startupy. Dalších 37 startupů bylo na konci roku schváleno do první výzvy Technologické inkubace, největšího projektu na podporu startupů v Česku, který má za sebou aktuálně už druhou výzvu.

CzechInvest má celkem 13 regionálních kanceláří a společně se jim v roce 2022 podařilo uspořádat 171 akcí v regionech, kterých se dohromady zúčastnilo 7 500 lidí. Nejvíce navštěvovanými byly akce na podporu digitalizace MSP, konzultační dny či veletrhy dotačních příležitostí. Agentura CzechInvest ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 pořádala také již druhým rokem celorepublikovou konferenci na osvětu Průmyslu 4.0.

V rámci rozvoje investic je pro CzechInvest zásadní jejich kvalita a udržitelnost. Investorům agentura nabízela komplexní servis od informací k českému podnikatelskému prostředí přes konzultace finanční podpory až k asistenci s lokalizací investice. V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 investičních záměrů za téměř 20 miliard korun. Ty vytvoří více než 2,6 tisíce pracovních míst. Zájem o Česko projevilo v minulém roce 252 zahraničních investorů.

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. CzechInvest v roce 2022 evidoval 4 377 lokalit v Národní databázi brownfieldů, kterou spravuje. Agentura se již tradičně podílela také na organizaci Konference Brownfieldy, jejímž cílem je propojovat široké spektrum odborníků, kteří usilují o transformaci nevyužitých území.

Výroční zpráva je k dispozici zde.

Kontakt média:
David Hořínek

PR manažer a tiskový mluvčí

+420 724 591 667

[email protected]

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Zpracování dopadové studie k podnikatelskému parku Líně začalo. Vznikne nejpozději do konce roku

Smlouvu o realizaci dopadové studie Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně v regionu Plzeňského kraje podepsala v těchto dnech státní agentura CzechInvest s vysoutěženým konsorciem firem AQE advisors, 4ct a FARA ON union. Studie vznikne nejpozději do konce roku, předběžné výsledky by měly být k dispozici už v průběhu podzimu. Získaná data pomohou zpřesnit podobu celého projektu, zejména pokud jde o zmírnění dopadů podnikatelského parku na celý širší region v oblastech bydlení, zdravotnictví, životního prostředí i dopravy.

Czech Invest

Vláda podpořila zmenšení podnikatelského parku Plzeň-Líně i investice do infrastruktury a posílení kapacit škol

Vláda schválila usnesení, kterým podpořila přípravu výstavby Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Zároveň zadala příslušným ministerstvům a agentuře CzechInvest další úkoly směřující k pokračujícímu jednání s obcemi a Plzeňským krajem. Schválila také finanční prostředky na rozšíření kapacity škol v pěti okolních obcích. Stát se zaměří i na posílení občanské vybavenosti.

Czech Invest

Zámek Mirošovice po náročné rekonstrukci slavnostně otevřen

Po více než 30 letech se zámek Mirošovice v obci Hrobčice na Teplicku i díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu podařilo úspěšně zrekonstruovat. Slavnostní otevření a přestřižení pásky proběhlo ve čtvrtek 13. června za účasti veřejnosti i zástupců ministerstva a agentury CzechInvest, která pomáhala projekt realizovat.