Czech Invest··4 min

Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Členové pracovní skupiny pro Strategický průmyslový park Cheb II představili harmonogram příprav a klíčové milníky projektu. Cílem tohoto ambiciózního záměru je vybudování moderního průmyslového parku, který přinese významné ekonomické příležitosti a posílí infrastrukturu regionu.

Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.

„Společná setkání nám pomáhají vnímat potřeby města a kraje. V rámci naší spolupráce bude CzechInvest usilovat o to, aby do budoucí průmyslové zóny Cheb II, přišel strategický investor s technologicky pokročilým projektem, který přinese vysokou přidanou hodnotu. Vhodné typy investic byly vybrány ze strategických sektorů s přihlédnutím ke specifikům území ve spolupráci s městem a krajem tak, aby byl zajištěn udržitelný ekonomický růst a vznikly zajímavé příležitosti na trhu práce. Strategický investor s sebou přinese více kvalifikované pracovní síly a s tím spojené vyšší platové ohodnocení," uvedl Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest. Za účelem zasídlení vhodného investora vypracoval CzechInvest plán aktivního marketingu nové průmyslové zóny, který bude cílit na vybrané zahraniční investory.

„Kromě ekonomických příležitostí je nezbytné vybudovat atraktivní rezidenční zázemí. Jak ukazují dostupná data, přítomnost významných investorů zvyšuje poptávku po kvalitním bydlení. Proto je důležité, aby v Chebu vznikla nová rezidenční výstavba na vhodných místech, která tuto poptávku uspokojí,“ doplnil starosta Chebu Jan Vrba.

Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) představila harmonogram prací zahrnující klíčové termíny, od zadání dopadové studie, přes zpracování nezbytných podkladů jako geodetické zaměření nebo biologické hodnocení, až po shrnující studii proveditelnosti. Ta se následně stane základem pro dokumentace vyhodnocení dopadu na životní prostředí, tzv. EIA. „Zahájením těchto kroků nyní ušetříme potenciálnímu investorovi v rámci procesu minimálně dva roky. To je smysl přípravy lokalit ze strany SIRS," uvádí David Petr, člen představenstva a ředitel úseku developmentu SIRS. Tyto činnosti budou intenzivně probíhat v následujících měsících s cílem co nejrychleji dosáhnout efektivního výsledku.

Tento záměr technologické průmyslové zóny je také synergií pro realizovaný projekt autonomní mobility v Karlovarském kraji. Díky němu se rozšiřuje portfolio možných investorů i z tohoto segmentu vysoké přidané hodnoty, kteří by mohli přijít do regionu, a kteří budou moci využívat budovanou unikátní infrastrukturu na území celého kraje. Tato infrastruktura právě umožňuje bezpečné provozování autonomních technologií.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, k tomu dodává: „Vzhledem k předpokladu využití tohoto průmyslového parku k projektům s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem inovací a výzkumů patří tato zóna ke strategickým projektům pro rozvoj Karlovarského kraje a Karlovarský kraj tuto aktivitu významně podporuje“.

Strategický průmyslový park Cheb II bude přispívat k rozvoji regionu, vytvářet nová pracovní místa a posilovat ekonomickou stabilitu města Cheb, čímž se zlepší životní úroveň jeho obyvatel a okolí. V pracovní skupině pro Strategický průmyslový park Cheb II jsou zástupci kraje, agentury CzechInvest a Státní investiční a rozvojové společnosti.

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

125 startupů ze čtvrté výzvy Technologické inkubace prochází hodnocením
Czech Invest

125 startupů ze čtvrté výzvy Technologické inkubace prochází hodnocením

Projekt Technologická inkubace běží už přes dva roky. Za tu dobu se do preinkubace přihlásilo přes 1 247 startupů (stav k 17. červenci) a byly vypsány celkem čtyři projektové výzvy, do kterých bylo podáno 606 žádostí od 483 startupů. V rámci prvních tří výzev pracujeme se 137 startupy a další budeme znát po vyhodnocení žádostí z poslední čtvrté výzvy, která byla vyhlášena v květnu letošního roku.
CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací
Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací

Portál a zmiňovaný program podpory je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Vybraným inovativním firmám bude poskytnuta nepřímá podpora ve formě regulatorního testování jejich řešení, ale i businessového mentoringu, networkingu, školení a eventů.
MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni
Czech Invest

MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni

„Potřebné studie a veškeré přípravné práce běží podle plánu. V procesu je dopadová studie, studie protipovodňové ochrany, biologické hodnocení a celková studie proveditelnosti. Všechny budou dokončeny ještě v tomto roce,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Upozornění před podvodnými zprávami
Czech Invest

Upozornění před podvodnými zprávami

Agentura nespravuje žádné investiční fondy pro zhodnocení finančních prostředků. Pokud obdržíte podobnou zprávu či jakoukoliv nabídku od neznámého pachatele či falešné identity, v žádném případě na tyto zprávy a výzvy nereagujte a nesdílejte ani nezasílejte žádné finanční prostředky nebo osobní údaje.
Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje
Czech Invest

Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.
CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy
Czech Invest

CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu
Czech Invest

Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu

Vítězství si odnesl tým studentů FIT ČVUT a studenta SPŠE Plzeň s názvem Tangus, který navrhl řešení složitého problému rozpoznávání min v mořích a oceánech využitelné pro civilní nákladní lodě a námořnictvo. Druhé místo získal tým Quties, reprezentovaný studenty FIT ČVUT, s Quantum radarem jako řešením screeningových technologií v medicíně. Třetí místo získal tým Toobee, složený ze studentů z FJFI a FIT ČVUT, za projekt orbitálního úklidu s řešením pomocí kvantové optimalizace a využitím satelitů pro mechanické čištění. „My jsme ti popeláři, kteří sbírají kameny ve vesmíru,“ směje se Michael Wagner za tým Toobee. Tři vítězné týmy přijme ve čtvrtek 27. června na Pražském hradě Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.
Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy
Czech Invest

Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy

Zahájení můžete sledovat živě na YouTube kanálu MPO.
CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka
Czech Invest

CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka

Program semináře zahrnoval vystoupení pracovníků CzechInvestu, včetně generálního ředitele Jana Michala, který zdůraznil význam zahraničních investic pro českou ekonomiku. Dále vystoupil ředitel Asociace pro zahraniční investice (AFI), který představil výhody investování v Česku, a ředitelka odboru financování z agentury API, která přiblížila možnosti financování projektů. Cílem bylo poskytnout ambasádám a komorám ucelený přehled o tom, jaké informace mohou zprostředkovat potenciálním investorům.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.