Rekonstrukce čistíren odpadních vod na Přední Kopanině, ve Vinoři a ve Kbelích

|

Pražští radní na dnešním jednání schválili smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., které zajistí rekonstrukce čistíren odpadních vod v pražských částech Přední Kopanina, Vinoř a Kbely.

„Schválili jsme tři velmi důležité tisky, které se týkají obnovy tolik potřebné odpadní soustavy v hlavním městě. Konkrétně jsme posunuli klíčové projekty rekonstrukcí a rozšíření pobočných čistíren – ČOV Přední Kopanina, ČOV Vinoř a ČOV Kbely. Prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti zvýšíme nedostatečné kapacity, modernizujeme technologie a umožníme napojení stávajících a nových objektů na kanalizace, tím umožníme další rozvoj infrastruktury v těchto lokalitách,“ říká Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

V případě Čistírny odpadních vod Přední Kopanina se jedná zejména o výstavbu dvou nových biologických linek, včetně technologií, dále o nový objekt chemického hospodářství, nové trubní a kabelové rozvody a další. Rovněž ve Vinoři zahrnuje investiční akce dvě nové biologické linky a úpravu stávajícího kalového hospodářství, včetně technologií.

Čistírnu odpadních vod ve Kbelích čeká celková obnova, která bude v první etapě obsahovat výstavbu dvou nových biologických linek, včetně technologií, dále objekt dezodorizace a zastřešení objektů s produkcí látky obtěžující zápachem. Ve druhé etapě pak přibude třetí biologická linka, včetně technologie.

Rekonstrukce čistíren zvýší jejich kapacity, zvýší kvalitu vyčištěných odpadních vod, umožní napojení stávajících a nových objektů na kanalizaci, a tím se umožní další rozvoj daných oblastí Prahy.

„Jsem rád, že se nám tímto daří naplňovat koncepci Studie 2028 - Modré knihy pražského vodárenství a rozšiřujeme kapacity a zlepšujeme kvalitu ve vodohospodářské oblasti tak, abychom řádně pečovali o vodní blahobyt, ve kterém v Praze žijeme,“ uzavírá Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zapůjčí paliativní tablety domovům pro seniory

Hlavní město zapůjčí domovům pro seniory tzv. paliativní tablety s licenčním zvukovým záznamem Českého rozhlasu. Zápůjčku na dobu pěti let v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy. Cílem podpory domovů pro seniory je přispět ke zkvalitnění péče.

Praha

Praha má plán investic do vodohospodářské infrastruktury na příští čtyři roky

Pražští radní v pondělí schválili Střednědobý investiční plán vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy pro roky 2024-2028. Plán zajistí městská firma Pražská vodohospodářská společnost a. s. V příštích letech se počítá například s další modernizací Ústřední čistírny odpadních vod i s rekonstrukcí vodovodních řadů.