Raiffeisenbank pokračuje v dlouhodobé podpoře nadace Dobrý anděl. V loňském roce přispěla téměř třemi miliony korun. Třetina této částky pochází z pravidelných příspěvků více jak 200 Dobrých andělů z řad zaměstnanců banky.

|

Raiffeisenbank podporuje nadaci Dobrý anděl pravidelně a bez přestávky od doby jejího založení v roce 2011. Za loňský rok Dobří andělé z řad zaměstnanců Raiffeisenbank přispěli téměř milionem korun, banka jejich dar tradičně zdvojnásobila, a navíc příspěvek navýšila na celkové dva miliony korun určené na provoz nadace. Celkem tak na konto Dobrého anděla putovaly téměř tři miliony korun.

Nadace Dobrý anděl již od roku 2011 podporuje rodiče a děti, kteří se potýkají s onkologickým nebo jiným vážným onemocněním. Mezi ně každý měsíc rozděluje do posledního haléře finance od tisíců pravidelných dárců. Provoz nadace je pak financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších dárců, mezi něž patří i Raiffeisenbank.

„Dobrými anděly jsme se stali hned v prvním roce fungování nadace. Rodiny, které bojují s vážnou nemocí nebo indispozicí dítěte či jednoho z rodičů, si svůj osud nevybraly. Složitá situace navíc komplikuje financování potřeb rodiny tak, jak by bylo zapotřebí. Zaměstnancům Raiffeisenbank jsem nesmírně vděčný a těší mě, že u nás pracuje tolik lidí, kterým není osud ostatních lhostejný. I to dělá naši banku výjimečnou,“ komentuje dar generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Pravidelní přispěvatelé, kteří se stanou Dobrým andělem, mohou ve svém online účtu sledovat, komu jejich peníze putují. Částka daru může být libovolná. I drobný pravidelný dar každého jednotlivce měsíčně potom v jejich celkovém počtu více než 160 tisíc pomáhá příspěvkem rodinám ve složité situaci s náklady na náročná zdravotnická vyšetření a léčbu, které představují nemalé výdaje v jejich rodinném rozpočtu.

Měsíčně Dobří andělé věnují přes 32 milionů korun na pomoc zhruba 4 600 rodinám. Od založení nadace v roce 2011, kdy se počet Dobrých andělů pohyboval v řádu vyšších stovek, bylo mezi rodiny přerozděleno více než dva a půl miliardy korun.

„Raiffeisenbank patří mezi naše věrné dárce už od vzniku nadace. Vážíme si každého jednoho Dobrého anděla, který libovolnou částku věnuje rodinám v nouzi, určitě to není samozřejmostí. Bance i jejím zaměstnancům mnohokrát děkujeme a díky jejich příspěvku bude moci nadace fungovat dále tak, aby získané peníze od dárců rozdělila rovným dílem všem, kteří v životě neměli takové štěstí,“ dodává ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková.

Více informací a shrnutí uplynulých let nadace v číslech naleznete na webové stránce Dobrý anděl.

Zdroj: www.rb.cz