Czech Invest··4 min

Příprava území pro strategický rozvoj České republiky. Úkol pro Státní investiční a rozvojovou společnost

Pro realizaci velkých strategických investic typu továren na výrobu baterií do elektromobilů nebo výrobu polovodičů je potřeba, aby Česká republika investorům nabídla vhodné připravené plochy v reálném čase. Vláda dnes schválila založení Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která bude mít přípravu lokalit na starosti. Nová společnost připraví moderní průmyslové areály s potřebnou infrastrukturou, které nalákají zahraniční investory, přinesou projekty s vysokou přidanou hodnotou a zvýší českou konkurenceschopnost.

„Světové hospodářství prochází velkou změnou, která může přinést velký impuls pro naši ekonomiku. Rozdíloví investoři ze strategických odvětví hledají optimální umístění výroby technologií klíčových pro rozvoj hospodářství. Jde přitom o strategické investice do projektů s vysokou přidanou hodnotou, kterých je v České republice bohužel jen minimum. Otevírá se nám tak jedinečná příležitost tyto investice získat. Půjde například o odvětví digitálních technologií, elektromobility, výroby polovodičů nebo udržitelných zdrojů energetické energie,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v rozhodování zahraničních investorů hraje zásadní roli vhodná, již připravená plocha. „Ty my v České republice nemáme, což nás při lákání zahraničních investorů znevýhodňuje oproti okolním zemím. Na potřebě systémového přístupu a aktivní role státu v tomto tématu panuje široká odborná shoda. Proto jsme založili SIRS, Státní investiční a rozvojovou společnost. Jejím hlavním úkolem bude příprava lokalit, které budou okamžitě připravené pro realizaci projektů,“ dodává ministr Síkela.

Vhodné plochy pro investory musí mít dostatečnou rozlohu, být majetkově zceleny a disponovat napojením na kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu. Aktuální komerční nabídka ploch pro větší výstavbu ale končí na rozlohách kolem 40 ha, větší lokality nejsou připravovány anebo jsou z komerčních důvodů rozdělovány na menší, rychleji prodejné části, čímž Česko o velké plochy nenávratně přichází a s tím i o šanci přilákat klíčové zahraniční investory. SIRS se zaměří na rozvoj lokalit pro strategické investice v rámci celé České republiky. Prioritou jsou ty v tzv. uhelných regionech, část z lokalit se nachází v příloze novelizovaného zákona o strategické infrastruktuře. „Součástí činnosti SIRS je však i kontinuální mapování a následná případná akvizice vhodných pozemků k využití těchto ploch směrem k investorům. Nabízí se například zhodnocení státních pozemků procházejících rekultivací či odstraňováním historických zátěží, jako v případě státního podniku DIAMO,“ dodává ministr Síkela s tím, že cílem bude připravit jednu plochu pro významný projekt v každém kraji, který čelí důsledkům útlumu těžby uhlí, tedy v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Vydělení samostatné akciové společnosti s holdingovou strukturou dostatečně zajišťuje efektivní řízení rizik jednotlivých projektů skrze projektová SPV (Special Purpose Vehicle, tedy prostředek zvláštního určení) po vzoru dobré developerské praxe. Umožňuje zároveň využití externích finančních nástrojů a vstup do finančních fondů. Daný záměr nelze tedy realizovat prostřednictvím organizační složky státu nebo již existujících subjektů jako je například agentura CzechInvest.

„Celkový rozpočet se dělí na provoz, analýzy, studie a základní projektovou přípravu jednotlivých lokalit a na rozpočet pro realizaci jednotlivých podnikatelských parků, pro které předpokládáme využití finančních nástrojů,“ říká vrchní ředitel ekonomické sekce Petr Doškář, který má vznik nové společnosti gesčně na starosti.

Vznik a fungování SIRS vhodně doplní systém podpory podnikatelského prostředí ze strany MPO. Nová společnost bude úzce kooperovat se státní agenturou CzechInvest, která bude nově vznikající lokality propagovat směrem k investorům a dále plnit roli business development agentury,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřený řízením agentury CzechInvest, s tím, že jádro nové společnosti bude tvořit existující divize Land Development pod agenturou CzechInvest.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Zadavatel
Czech Invest

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Další články od Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací
Czech Invest

CzechInvest spustil nový web pro podporu fintech a DLT inovací

Portál a zmiňovaný program podpory je součástí Národního plánu obnovy (NPO). Vybraným inovativním firmám bude poskytnuta nepřímá podpora ve formě regulatorního testování jejich řešení, ale i businessového mentoringu, networkingu, školení a eventů.
MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni
Czech Invest

MPO informuje vládu o průběhu příprav strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni

„Potřebné studie a veškeré přípravné práce běží podle plánu. V procesu je dopadová studie, studie protipovodňové ochrany, biologické hodnocení a celková studie proveditelnosti. Všechny budou dokončeny ještě v tomto roce,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Upozornění před podvodnými zprávami
Czech Invest

Upozornění před podvodnými zprávami

Agentura nespravuje žádné investiční fondy pro zhodnocení finančních prostředků. Pokud obdržíte podobnou zprávu či jakoukoliv nabídku od neznámého pachatele či falešné identity, v žádném případě na tyto zprávy a výzvy nereagujte a nesdílejte ani nezasílejte žádné finanční prostředky nebo osobní údaje.
Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje
Czech Invest

Chebská průmyslová zóna II patří ke strategickým projektům Karlovarského kraje

Zkušeností z jiných regionů indikují, že příchod strategického investora výrazně zlepší životní úroveň v regionu, poveden k růstu mezd a nové pracovní příležitosti zatraktivní region pro mladé vzdělané lidi a budou motivovat absolventy vysokých škol z Karlovarského kraje k návratu do regionu.
CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy
Czech Invest

CzechInvest je jedním ze zakládajících členů české národní AI platformy

„Platforma může pomoci s lepším využitím umělé inteligence v řadě oblastí, od vzdělávání přes soukromý sektor až po veřejnou správu. CzechInvest dlouhodobě usiluje o modernizaci české ekonomiky, včetně rozvoje umělé inteligence. Kromě spolupráce s partnery je naším klíčovým nástrojem program Technologická inkubace, ve kterém jsme v prvním roce programu podpořili na 30 AI startupů,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu
Czech Invest

Quantum Day představil aktuální trendy v oblasti kvantových technologií i vítěze mezinárodního hackathonu

Vítězství si odnesl tým studentů FIT ČVUT a studenta SPŠE Plzeň s názvem Tangus, který navrhl řešení složitého problému rozpoznávání min v mořích a oceánech využitelné pro civilní nákladní lodě a námořnictvo. Druhé místo získal tým Quties, reprezentovaný studenty FIT ČVUT, s Quantum radarem jako řešením screeningových technologií v medicíně. Třetí místo získal tým Toobee, složený ze studentů z FJFI a FIT ČVUT, za projekt orbitálního úklidu s řešením pomocí kvantové optimalizace a využitím satelitů pro mechanické čištění. „My jsme ti popeláři, kteří sbírají kameny ve vesmíru,“ směje se Michael Wagner za tým Toobee. Tři vítězné týmy přijme ve čtvrtek 27. června na Pražském hradě Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.
Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy
Czech Invest

Ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest přiváží do Prahy nové exportní příležitosti pro české firmy

Zahájení můžete sledovat živě na YouTube kanálu MPO.
CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka
Czech Invest

CzechInvest představuje zahraničním partnerům investiční potenciál Česka

Program semináře zahrnoval vystoupení pracovníků CzechInvestu, včetně generálního ředitele Jana Michala, který zdůraznil význam zahraničních investic pro českou ekonomiku. Dále vystoupil ředitel Asociace pro zahraniční investice (AFI), který představil výhody investování v Česku, a ředitelka odboru financování z agentury API, která přiblížila možnosti financování projektů. Cílem bylo poskytnout ambasádám a komorám ucelený přehled o tom, jaké informace mohou zprostředkovat potenciálním investorům.
Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm
Czech Invest

Americký výrobce čipů onsemi oznámil investici přes 40 miliard Kč do expanze závodu v Rožnově pod Radhoštěm

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií
Czech Invest

Poslední červnový týden ve znamení kvantových technologií

Konference nabídne platformu pro setkání vědců, průmyslových expertů a vládních představitelů, kteří budou diskutovat o budoucnosti kvantových technologií a jejich významu pro Česko. Kvantové technologie jsou klíčové pro posílení konkurenceschopnosti a technologické suverenity na globálním trhu.