Příprava území pro strategický rozvoj České republiky. Úkol pro Státní investiční a rozvojovou společnost

|

Pro realizaci velkých strategických investic typu továren na výrobu baterií do elektromobilů nebo výrobu polovodičů je potřeba, aby Česká republika investorům nabídla vhodné připravené plochy v reálném čase. Vláda dnes schválila založení Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která bude mít přípravu lokalit na starosti. Nová společnost připraví moderní průmyslové areály s potřebnou infrastrukturou, které nalákají zahraniční investory, přinesou projekty s vysokou přidanou hodnotou a zvýší českou konkurenceschopnost.

„Světové hospodářství prochází velkou změnou, která může přinést velký impuls pro naši ekonomiku. Rozdíloví investoři ze strategických odvětví hledají optimální umístění výroby technologií klíčových pro rozvoj hospodářství. Jde přitom o strategické investice do projektů s vysokou přidanou hodnotou, kterých je v České republice bohužel jen minimum. Otevírá se nám tak jedinečná příležitost tyto investice získat. Půjde například o odvětví digitálních technologií, elektromobility, výroby polovodičů nebo udržitelných zdrojů energetické energie,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v rozhodování zahraničních investorů hraje zásadní roli vhodná, již připravená plocha. „Ty my v České republice nemáme, což nás při lákání zahraničních investorů znevýhodňuje oproti okolním zemím. Na potřebě systémového přístupu a aktivní role státu v tomto tématu panuje široká odborná shoda. Proto jsme založili SIRS, Státní investiční a rozvojovou společnost. Jejím hlavním úkolem bude příprava lokalit, které budou okamžitě připravené pro realizaci projektů,“ dodává ministr Síkela.

Vhodné plochy pro investory musí mít dostatečnou rozlohu, být majetkově zceleny a disponovat napojením na kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu. Aktuální komerční nabídka ploch pro větší výstavbu ale končí na rozlohách kolem 40 ha, větší lokality nejsou připravovány anebo jsou z komerčních důvodů rozdělovány na menší, rychleji prodejné části, čímž Česko o velké plochy nenávratně přichází a s tím i o šanci přilákat klíčové zahraniční investory. SIRS se zaměří na rozvoj lokalit pro strategické investice v rámci celé České republiky. Prioritou jsou ty v tzv. uhelných regionech, část z lokalit se nachází v příloze novelizovaného zákona o strategické infrastruktuře. „Součástí činnosti SIRS je však i kontinuální mapování a následná případná akvizice vhodných pozemků k využití těchto ploch směrem k investorům. Nabízí se například zhodnocení státních pozemků procházejících rekultivací či odstraňováním historických zátěží, jako v případě státního podniku DIAMO,“ dodává ministr Síkela s tím, že cílem bude připravit jednu plochu pro významný projekt v každém kraji, který čelí důsledkům útlumu těžby uhlí, tedy v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Vydělení samostatné akciové společnosti s holdingovou strukturou dostatečně zajišťuje efektivní řízení rizik jednotlivých projektů skrze projektová SPV (Special Purpose Vehicle, tedy prostředek zvláštního určení) po vzoru dobré developerské praxe. Umožňuje zároveň využití externích finančních nástrojů a vstup do finančních fondů. Daný záměr nelze tedy realizovat prostřednictvím organizační složky státu nebo již existujících subjektů jako je například agentura CzechInvest.

„Celkový rozpočet se dělí na provoz, analýzy, studie a základní projektovou přípravu jednotlivých lokalit a na rozpočet pro realizaci jednotlivých podnikatelských parků, pro které předpokládáme využití finančních nástrojů,“ říká vrchní ředitel ekonomické sekce Petr Doškář, který má vznik nové společnosti gesčně na starosti.

Vznik a fungování SIRS vhodně doplní systém podpory podnikatelského prostředí ze strany MPO. Nová společnost bude úzce kooperovat se státní agenturou CzechInvest, která bude nově vznikající lokality propagovat směrem k investorům a dále plnit roli business development agentury,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřený řízením agentury CzechInvest, s tím, že jádro nové společnosti bude tvořit existující divize Land Development pod agenturou CzechInvest.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Zorientovat se v možnostech podpory firem od Evropské kosmické agentury pomůže informační den

Evropská kosmická agentura (ESA) nabízí několik programů, které pomáhají firmám ve vývoji nových nebo využívání existujících kosmických technologií. Podporu mohou získat začínající startupy i velké firmy – pro každou je však určený jiný program. Aby zájemcům pomohli v orientaci mezi jednotlivými programy a výběru toho nejvhodnějšího, pořádají ESA BIC Czech Republic, ESA Technology Broker a ESA Business Applications Ambassador dne 6. 2. 2024 od 9:00 hodin společný informační den.

Czech Invest

Začíná čtvrtý ročník soutěže SME EnterPRIZE. Garanci nad startupovou kategorií opět převzal CzechInvest

Výhru 150 000 korun, kampaň v médiích na podporu byznysu nebo postup do evropského finále v Bruselu mohou získat mikro, malé a střední udržitelné podniky a start-upy, které se přihlásí do čtvrtého ročníku soutěže SME EnterPRIZE, pořádaného Generali Českou pojišťovnou. Ta soutěží podporuje udržitelné podnikání v oblasti životního prostředí u firem v SME segmentu. Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Soutěž podporou transformace k udržitelnému fungování pro firmy představuje vítanou motivaci. Podobně jako v minulém ročníku je garantem startupové kategorie agentura CzechInvest a EcoTech Hub