Primátor v Suchdole a Lysolajích: podpora školství, úpravy komunikací a rozvoj sportovišť

|

Slíbené návštěvy primátora Bohuslava Svobody v pražských městských částech pokračovaly v Suchdole a Lysolajích. Primátor se zde seznámil s aktuální situací ve školství, s tím, jak vypadá rozvoj bydlení i možnosti volnočasových aktivit. Starosta Suchdola Petr Hejl a starostka Lysolají Dana Malečková primátora provedli po jimi řízenými městskými částmi a ukázali mu, co se povedlo a na čem je ještě potřeba pracovat.

Primátor se nejprve sešel s Petrem Hejlem, starostou Suchdola. Ten mu mimo jiné ukázal překrásné komunitní centrum, které je vyhledávané a oblíbené nejen mezi obyvateli Suchdola, ale i jeho návštěvníky. A co by v této městské části bylo naopak potřeba vylepšit? „Čekají nás rozsáhlé opravy chodníku a komunikací, které ale budou finančně náročné,“ říká starosta Petr Hejl.

Jednou z dominant Suchdola je Česká zemědělská univerzita v Praze, která byla založena v roce 1952 a skládá se ze šesti fakult a jednoho institutu. Bohuslav Svoboda ocenil nový, moderní hřbitov, který má velice zajímavou architekturu a o jehož vznik Suchdol usiloval 300 let. Po rekonstrukci je i přilehlá kaple.

Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda se po podrobné prohlídce Suchdola přesunul do Lysolají, kde ho přivítala starostka Dana Malečková. I tady spolu probrali rozvoj městské části, oblasti, do kterých je žádoucí investovat a navštívili místa, která podle paní starostky měl primátor Bohuslav Svoboda vidět.

Dana Malečková seznámila pana primátora s vývojem městské části v posledních třiceti letech, kdy každý z předchozích starostů zanechal stopu ve vylepšení technické a dopravní infrastruktury městské části. Byly zrekultivovány dvě zanedbané lokality na sportoviště, byla rozšířena základní i mateřská škola, zřízeno důstojné zázemí pro pracovníky údržby a v posledních letech významně doplněna občanská vybavenost městské části – přibylo komunitní centrum, ordinace lékaře, pronajímatelné komerční jednotky, sokolovna a bytový dům s obecními byty. „Přetrvávají problémy spjaté s náročnou morfologií terénu (úzké údolí) – zejména problémy s dopravní obslužností a s izolací jedné části Lysolají, která je přístupná pouze ze Suchdola,“ popsala situaci starostka Dana Malečková.

I když se v posledních letech v Lysolajích na stavebních pozemcích intenzivně stavělo, je snahou městské části zachovat dosavadní ráz Lysolají charakteru „zahradního města“, kde jsou spojeny výhody příslušnosti k velkému městskému celku a současně blízkosti volné krajiny. Do budoucna má vedení městské části v plánu působit zejména na zlepšení sousedského soužití, podporovat zájmovou činnost a činnost spolků.

Primátora hlavního města Prahy velmi zaujalo moderní sportoviště, které hojně využívají dospělí, i děti. A pomyslnou třešničkou na dortu je dřevostavba nosorožce, která je zároveň jakousi rozhlednou. Proč nosorožec? V blízkosti místa, kde rozhledna stojí došlo k archeologickému nálezu, který objevil spodní čelist nosorožce srstnatého z doby ledové.

„Byla to velmi zajímavá a příjemná návštěva, Suchdol i Lysolaje mají vedení, kterému očividně blaho městských částí není lhostejné a dělají maximum pro to, aby tyto lokality vzkvétaly a byly co nejpříjemnějším a atraktivním místem pro život,“ vyhodnotil svou cestu pražský primátor.

Bohuslav Svoboda slíbil po svém zvolení primátorem Prahy návštěvu všech městských částí. Zavítal již do Prahy 1, 3, 4, 6 a 10, navštívil také Běchovice a Dolní i Horní Počernice.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Registrace vozidel občanů Ukrajiny

Od 1. října 2023 bude spuštěn registr vozidel ukrajinských vozidel provozovaných na území České republiky (mimo mezinárodní provoz). Do 31. prosince 2023 se mohou řidiči těchto vozidel v registru zapsat jako provozovatelé dobrovolně, od 1. ledna 2024 to bude jejich povinnost.

Praha

Nemocnice Na Františku otevírá zubní pohotovost

V centru Prahy vznikla nová zubní pohotovost. Neodkladnou stomatologickou péči od října zajišťuje Nemocnice Na Františku. Nové stomatologické pracoviště funguje v rámci systému organizovaného hlavním městem Prahou.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 4. října 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.