Pražský primátor navštívil Letňany a Čakovice

|

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v návštěvách jednotlivých městských částí, jak avizoval před rokem při svém opětovném nástupu do funkce. Tentokrát zavítal do Letňan a Čakovic, kde se probíralo řešení problémů s dopravou, kapacitou škol či zajištěním bezpečnosti obyvatel. A to i s ohledem na rozvojové projekty těchto částí.

První zastávkou byly Letňany, kde návštěva začala jako obvykle uvítáním na radnici. Starosta Zdeněk Kučera a další zástupci této městské části po uvítání, které obstaraly svým hudebním vystoupením děti ze ZŠ generála Františka Fajtla, následně primátorovi nastínil předpokládaný budoucí vývoj městské části. A samozřejmě i problémy, které bude třeba vyřešit.

Letňany nejspíš čeká rozsáhla výstavba na rozvojových plochách, podle některých odhadů se počet zdejších obyvatel může vyšplhat až ke sto tisícům. I to je důvod, proč zde řeší budoucí dopravní spojení. Během debaty se probírala výstavba terminálu pro vysokorychlostní trať (VRT), prodloužení metra linky C z Letňan, a především výstavba tramvajové trati s napojením na Ďáblice, což se jeví jako nejrealističtější řešení.

S rozvojem oblasti souvisí i nutnost rozšíření školních kapacit, prozatím se uvažuje alespoň o nástavbě v ZŠ Fryčovická. Představitelé Letňan také upozorňovali na potřebu posílení bezpečnosti ve čtvrti, např. vzhledem k přítomnosti obchodního centra a konečné stanice metra. A tématem hovoru byly i na problémy související s pořádáním velkých koncertů.

„Jsme rádi, že si pan primátor našel čas osobně naši městskou část navštívit a vyslechnout si, co jsou pro Letňany zásadní témata z hlediska rozvoje. Vysvětlili jsme mu, jakým výzvám bude městská část v příštích letech a desetiletích čelit. Počet letňanských obyvatel v příštích čtyřiceti letech výhledově poroste a my jim chceme zajistit komfortní život. A tomu je nutné přizpůsobit jak území, tak například školní, a především dopravní infrastrukturu,“ uvedl k návštěvě letňanský starosta Zdeněk Kučera.

Další zastávkou pak byly sousední Čakovice, kde návštěvu uvítali před radnicí zástupci městské části v čele se starostou Jiřím Vintiškou. Během následné debaty se probíraly dokončené, započaté i plánované projekty – například rozšíření Campusu Čakovice – včetně prezentace městské čtvrti na webových stránkách. Potřebné rozšíření školních kapacit je i v této městské čtvrti klíčovým tématem, podobně jako dostupnost lékařské péče.

Po prohlídce hasičské zbrojnice a služebny Městské policie následovala návštěva aquaponické laboratoře v Základní škole Dr. Edvarda Beneše, kde se žáci starají jak o pěstované plodiny, tak například o ryby v kádích.

„Návštěva pana primátora byla velmi příjemná. Panu primátorovi jsme ukázali naše plánované záměry. Ocenili jsme, že se pan primátor zajímal i o naše hasiče, které navštívil na hasičské zbrojnici. Byl se podívat i na služebnu Městské policie. Věřím, že se mu líbila i výuka v aquaponické laboratoři v naší základní škole,“ řekl k návštěvě čakovický starosta Jiří Vintiška.

„Letňany i Čakovice jsou rozvíjející se čtvrti s obrovským potenciálem. Potěšilo mě, že tu plánují komplexně – neboli, že neřeší jen dílčí problémy, ale celkový rozvoj se vším všudy. Tedy s novým dopravním spojením a rozšířením školních i zdravotnických kapacit. Mají v tom plnou podporu hlavního města,“ prohlásil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Fotografie jsou k dispozici na: Návštěva primátora Čakovice Letňany.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty v programu Cesta ke vzdělání 2024

Nadační fond Cesta ke vzdělání již pošestnácté podpoří projekty pražských škol a jejich žáků. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2024“ je zaměřen na podporu účasti nadaných studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních pobytech, konferencích, stážích, soutěžích, dále pak také na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. února 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Zakázka na komplexní rekonstrukci Divadla na Vinohradech je připravená

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele, který provede celkovou rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Nadlimitní veřejná zakázka by měla být zadána do konce dubna, návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele by měl být hotový do konce letošní července. Záměr ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Předpokládané celkové náklady činí 2 950 000 000 Kč včetně DPH.