Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov

|

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.

„Dnes jsme v Radě hlavního města odsouhlasili velmi důležitý projekt, jež výrazně pomůže komplexnímu systému protipovodňových opatření v Praze. Konkrétně se jedná o kompletní modernizaci a rozšíření stávajícího mobilního hrazení v úseku od Masarykova nábřeží po Dvořákovo nábřeží. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnostní rezervy o 30 cm. U protipovodňových opatřeních nesmíme usnout na vavřínech a je třeba v modernizaci i rozšiřování nadále pokračovat,“ uvádí Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

„Praha už několikrát čelila ničivým povodním. Odstranění jejich následků stálo hlavní město nepředstavitelné finanční prostředky. Vybudování dobře fungujících protipovodňových opatření se mnohonásobně vyplatí. A to nejen ekonomicky, ale především s ohledem na bezpečnost Pražanů a návštěvníků metropole,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Předmětem chystané veřejné zakázky je navýšení stávajícího mobilního hrazení v úsecích Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Alšovo nábřeží a Dvořákovo nábřeží na tzv. návrhovou hladinu Q 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm. Původní prvky budou plně nahrazeny novými konstrukcemi z nerezové oceli v matném provedení. Součástí je dodávka prvků mobilního hrazení, včetně potřebných náhradních dílů.

Kromě toho se počítá také s rozšířením mobilního hrazení na úseky, které jsou v současnosti hrazeny pytli s pískem. Na stávající dosedací prahy mobilního hrazení mezi Masarykovým nábřežím a Dvořákovým nábřežím tak budou navazovat nově vybudované úseky protipovodňových opatření na stejnou návrhovou hladinu. Rozšíření spočívá ve vybudování trvalé spodní stavby mobilního hrazení, která je tvořena základovým pasem, do kterého jsou zakotveny nerezové dosedací prahy a nerezové kotevní desky slupic mobilního hrazení v matném provedení. Součástí stavby je kompletní dodávka komponentů náhradních dílů mobilního hrazení.

Hodnocení jednotlivých nabídek bude provedeno na základě ekonomické výhodnosti s nejnižší nabídkovou cenou. Záměr musí následně schválit ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Stavba by se měla uskutečnit v letech 2023 až 2024 a práce by měly trvat 12 měsíců.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha podpořila projekty na další zkvalitnění práce městské policie i krajského ředitelství policie

Pražští radní dnes projednali hned několik záměrů na podporu Městské policie hl. m. Prahy i Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o dodávku odolných mobilních zařízení, servis motorových vozidel na 4 roky, pronájem služebních bytů strážníkům nebo například poskytnutí daru na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení. Odsouhlaseno bylo i navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, přístroje nebo například výpočetní techniku.

Praha

Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj

Na jednom z nejvýznamnějších investičních veletrhů světa, EXPO REAL v Mnichově, se prezentují desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí. Letos, podobně jako v předešlých letech, se ve společné expozici představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich společná expozice s názvem Czech Cities & Regions bude výjimečná díky prezentaci architektky Evy Jiřičné a významného amerického architekta Stevena Holla.

Praha

Hlavní město si nechá vytvořit územní studii pro oblast Zličína

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání projednali podnět na pořízení Územní studie Zličín. Hlavním důvodem je sjednotit plány města s městskými částmi a dalšími subjekty, aby bylo celé území, které slouží jako vjezd do metropole, pojato koncepčně a budoucí plány byly lépe koordinovány.