Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

|

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo hlavní město v oblasti školství. V dotačním programu přidělilo Praze přes 78 milionů korun, které hlavní město využije na nejrůznější vzdělávací aktivity.

Praha obdržela prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) částku 78 168 410 Kč. Tyto prostředky bude Praha směřovat na nejrůznější neinvestiční aktivity v rámci zmíněného programu. Příjemci těchto dotací jsou příspěvkové organizace pod správou městských částí, převážně se jedná o školy a školská zařízení.

Zdeněk Kovářík, radní hlavního města Prahy pro finance, rozpočet, fondy a podporu podnikání, prohlásil: „Tyto prostředky značně napomohou a podpoří vzdělávání v Praze. Jsme rádi, že Praha má možnost tyto prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský využít k lepší kvalitě a efektivitě vzdělávacích systémů.“

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha získala finance na kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.

Praha

Praha vyhlásila dotační program na podporu doplňkové sítě sociálních služeb

Radní hl. m. Prahy dnes schválili vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 - Doplňková síť. Hlavní město tak v souladu se svými prioritami v oblasti sociální politiky podpoří kapacity sociálních služeb nad rámec strategie rozvoje základní sítě.