Praha získala finance na řešení nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny

|

Hlavní město Praha oznámilo přijetí financí ve výši 6 749 123,86 Kč z účtu Ministerstva vnitra ČR. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro koordinaci poskytování ubytování.

Válka na Ukrajině způsobila nevídaný příchod uprchlíků do celé Evropy, včetně České republiky. Jejich příchod je nejen řadou osobních tragédií, ale i velkým náporem na místní úřady. Zmíněné neinvestiční transfery pomůžou se zmírněním náporu na jednotlivé úředníky a umožní efektivnější pomoc Ukrajincům.

„Jsem rád, že ministerstvo vnitra pomáhá i Praze samotné. Obsluha takového množství požadavků je nákladná sama o sobě a pro město by bylo značně nákladné tyto výdaje pokrýt z vlastní kasy,“ dodává Zdeněk Kovářík, člen Rady hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha pracuje na řešení kapacit středních škol

Hlavní město připravuje zajištění dostatečných kapacit v nastávajícím školním roce 2023/2024 na středních a základních školách. Vytvořená je dostatečná finanční rezerva pro střední a základní školství v Praze, hotové jsou analýzy počtu míst a predikce demografického vývoje. Na podzim má být také novelizován školský zákon, který počítá s elektronizací přihlášek na střední školy.

Praha

Dvorecký most má založené opěry a pilíře

Nový most mezi Podolím a Zlíchovem má založené hlubinné piloty, opěry a pilíře spodní části stavby. Stavbu Dvoreckého mostu doprovází neočekávané události kvůli složitým geologickým podmínkám. Dokončení spojnice pro MHD, cyklisty a chodce se očekává v listopadu 2025.