Praha získá dotace na projekty spojené s podporou uprchlíků z Ukrajiny

|

Radní hl. m. Prahy dnes odsouhlasili přijetí dotací na projekty FAST-CARE městské části hl. m. Prahy a FAST-CARE hlavní město Praha, které budou financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci výzvy číslo 106 Integrovaného regionálního operačního programu: Podpora uprchlíků z Ukrajiny. Praze a městským částem tak budou profinancovány výdaje, které vynaložily na řešení aktuální uprchlické krize. Přijetí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Snažíme se usnadnit životní situaci Ukrajincům, kteří byli nuceni opustit svou domovinu kvůli ruské imperiální politice. Proto mě těší, že se nám podařilo získat finanční podporu pro Prahu. Tato podpora byla zprostředkována Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím jeho Integrovaného regionálního operačního programu,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík a dodává: „Výzva č. 106 IROP se zaměřila na poskytování základní materiální pomoci a přímých služeb, jako je ubytování a zdravotní služby, včetně prevence. Nicméně za nejvýznamnější považuji podporu integrace uprchlíků do společnosti, a to zejména prostřednictvím jazykových kurzů českého jazyka. Tyto projekty tak pomohou uprchlíkům z Ukrajiny, kteří si v Praze našli svůj nový domov.“

Hlavní město na základě usnesení Rady hl. m. Prahy podalo 25. září 2023 prostřednictvím odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy celkem tři žádosti o podporu v rámci výzvy číslo 106: Podpora uprchlíků z Ukrajiny vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Ministerstvo následně vyhodnotilo předložené žádosti o podporu pozitivně a rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 72 912 135,76 Kč pro projekt FAST-CARE městské části hl. m. Prahy a 90 100 000 Kč pro projekt FAST-CARE hlavní město Praha.

Jedná se o projekty, které budou ze 100 % podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, spolufinancování ze strany Prahy je tedy nulové. V rámci schvalovaných projektů tak budou profinancovány výdaje, které byly ze strany Prahy a městských částí vynaloženy na řešení uprchlické krize.

Třetí projekt s názvem FAST-CARE nestátní neziskové organizace byl z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků zařazen mezi náhradní projekty. Magistrátní odbor evropských fondů však v současné době jedná s ministerstvem o předložení tohoto projektu do nově připravované výzvy v rámci 9. prioritní osy Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Návrhy reformy Zón placeného stání a na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru budou nyní připomínkovat městské části

Návrh celoměstské reformy Zón placeného stání a návrh na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v centru Prahy byly odeslány k připomínkování městským částem dle harmonogramu schváleného Výborem pro dopravu hl. m. Prahy. Připomínky má nyní možnost zaslat všech 57 pražských městských částí, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a všechny odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Na zaslání připomínek budou mít městské části čas do 17. ledna 2024. Změny by měly mimo jiné přinést více pravomocí městským částem v oblasti rezidenčního parkování či lepší plynulost MHD v centru města. Po zapracování připomínek by v případě následné shody v magistrátní koalici měly být návrhy schváleny s účinností od října 2024.

Praha

Od středy se budou moci lidé poklonit památce Karla Schwarzenberga v kostele Panny Marie v Praze 1. Hlavní město poskytne organizátorům součinnost

Od středy 6. prosince do pátku 8. prosince 2023 se bude moci veřejnost poklonit památce zesnulého Karla Schwarzenberga v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze 1, kde bude vystavena jeho rakev. Hlavní město v rámci zajištění důstojné možnosti rozloučení poskytlo organizátorům a městské části Praha 1 součinnost v podobě dohledu policie, hasičů a dalších složek.