Praha vytipovala vhodná území pro rozvoj inovativního průmyslu a spolupracovat bude i na vytvoření Vědecko-technologického parku

|

Představitelé hlavního města diskutovali na konferenci nazvané Rozvoj města pro průmysl a inovace, která se konala ve středu 28. února 2024, se zástupci inovativního průmyslu, odborníky na plánování měst i se zástupci akademické sféry o budoucnosti a rozvoji průmyslu v Praze. Společně hledali také možnosti pro vznik městského Vědecko-technologického parku.

Hlavním tématem konference byla budoucnost průmyslu v Praze a během prezentací i diskusí byla představena analýza produkčních a rozvojových ploch Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Diskutovalo se o jejich možném využití, větší spolupráci veřejného a soukromého sektoru i o možnostech vzniku Vědecko-technologického parku. Ten by měl pomoci vytvořit ekosystém, technologické i znalostní podhoubí pro inovátory, a katalyzovat tak zejména mezioborové projekty, které mají potenciál skokových zlepšení.

„Inovativní a udržitelný průmysl je jedním z klíčových cílů rozvoje hlavního města. Máme nadefinovaná vhodná rozvojová území a díky konferenci známe také aktéry z akademické i soukromé sféry, kteří se pro město mohou stát klíčovými partnery při naplňování tohoto cíle,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Účastníci konference včetně zástupců Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy a ČVUT se shodli na potřebě spolupráce mezi městem, akademicko-vědeckou sférou a soukromým sektorem, díky které mohou být vhodné rozvojové lokality transformovány směrem k inovativnímu konkurenceschopnému průmyslu evropského měřítka. Tomu napomůže právě také vznik Vědecko-technologického parku.

„Spojení témat podpory inovací a rozvoje území Prahy, jeho potenciálu a potřeb bylo jedinečné. Díky konferenci jsme měli možnost setkat se najednou se zástupci akademické sféry, státní (ministerské) sféry a soukromého sektoru. Budeme rádi, pokud se do spolupráce a samotného vzniku Vědecko-technologického parku zástupci všech těchto skupin zapojí. Pak budeme mít možnost vybudovat prostor, kde se budou potkávat odborníci napříč obory a těmito sférami. Jejich propojením budou vznikat inovativní nápady, které si najdou své zákazníky ve veřejném prostoru i komerčně. Praha pak bude centrem inovací v evropském i světovém měřítku,“ říká radní pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.

„Město disponuje vícero nemovitostmi jako je například Strahovský stadion nebo Malešicko-hostivařská průmyslová zóna, které by mohly být vhodnými lokalitami pro Vědecko-technologický park,“ připojuje se radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Časový horizont vzniku parku a přidělení peněz, ať investičních nebo následně provozních, se bude odvíjet jak od zvolené lokality, tak od spektra služeb, které bude Vědecko-technologický park nabízet,“ doplňuje radní Mazur.

Na území Prahy působí desítky výzkumných organizací, ústavů, vysokých škol, inkubátorů, vývojových center i Fablabů inovativních firem. Vědecko-technologický park může sehrát významnou roli ve spolupráci mezi nimi. Tato zásadní role doposud v Praze ve srovnání s dalšími evropskými městy i některými českými regiony chybí.

Středeční konference přinesla také jedinečné mezioborové spojení. Ke společným diskusním stolům zasedli vědecko-techničtí odborníci z oblasti inovativního průmyslu, zástupci veřejného sektoru, ale také odborníci na plánování a rozvoj měst.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha věnovala ukrajinským městům Mykolajiv a Buča pět autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s hlavním městem Prahou a prostřednictvím neziskové organizace Člověk tísni daroval na Ukrajinu další vyřazená vozidla, tentokrát pět autobusů SOR. Příjemcem pomoci jsou dopravní podniky ve městech Mykolajiv a Buča, darovaná vozidla zde budou sloužit ve veřejné dopravě. Autobusy jsou plně provozuschopné, dnes si je převzali zástupci obou měst a po vlastní ose s nimi odjeli na Ukrajinu.

Praha

Pražský primátor navštívil Újezd nad Lesy

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v návštěvách městských částí a tento týden zavítal do Újezdu nad Lesy. Kromě jiného si zde prohlédl hasičskou zbrojnici, fitpark Rohožník a stávající zdravotní středisko na stejnojmenném sídlišti.

Praha

Na městském pozemku v Košířích vznikne hřiště. V Rytířské bude prodejna řemeslných a designových výrobků od českých firem

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila výpůjčku pozemku v Košířích na dobu určitou developerovi, který na něm vybuduje venkovní hřiště a sportoviště v rámci realizace druhé etapy projektu Top rezidence Pomezí. V jiném materiálu radní schválili pronájem nebytového prostoru v Rytířské ulici na základě výběrového řízení, kde nově bude prodejna řemeslných a designových výrobků od českých firem.