Praha v rámci programu v oblasti zdravotnictví podpoří rozvoj paliativní péče nebo osoby dlouhodobě nemocné, s postižením a pečující

|

Rada hl. m Prahy na svém dnešním jednání schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024. Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro tento účel je 67,5 milionů korun. Cílem záměru je prostřednictvím dotací podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících, podpora rozvoje paliativní péče nebo mimo jiné i podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.

„Podpora hlavního města zdravotně-sociální a zdravotní péče je klíčovým nástrojem pro zajištění důležitých služeb v těchto oblastech. Podporujeme tak například dlouhodobě nemocné, zdravotně postižené nebo osoby o ně pečující. Podpora programu směřuje také do co nejkvalitnější paliativní péče, vzdělávání, osvěty a samozřejmě také do prevence, která ve výsledku celému zdravotnímu systému šetří peníze. V příštím roce bychom chtěli v programu podpory zdravotnictví vynaložit až 67,5 milionu korun, nicméně finální částku upřesníme až po schválení rozpočtu hlavního města na příští rok,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Aktuálně schválený program naplňuje priority hlavního města v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální, a to v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025, Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, Strategií reformy psychiatrické péče nebo například v souladu s projektem Zdravé hlavní město Praha.

Důvodem dotační podpory prostřednictvím Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024 je v první řadě udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zajištění zdravotní péče pro znevýhodněné skupiny obyvatel a zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel. Dotace poslouží také na podporu služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy nebo na lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální.

Dalším účelem programu, který dnes pražští radní schválili, je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich integrace a podpory pečujících, dále podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace a v neposlední řadě i podpora a rozvoj projektů zaměřených na vzdělávání veřejnosti, odborníků, pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách i dlouhodobě nemocných a osob s postižením.

Program podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024 tak zahrnuje nejen samotnou oblast zdravotnictví, ale též podporu vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví a zdravotní prevence. Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro rok 2024 je 67,5 milionů korun, konečná celková výše ale bude stanovena až po schválení rozpočtu hlavního města na rok 2024.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město podpoří sociální služby v Praze více jak dvěma miliardami korun

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání odsouhlasili návrh na vyhlášení programu pro rok 2024 k podpoře registrovaných sociálních služeb, jež poskytují své služby zejména na území hl. m. Prahy nebo přímo Pražanům. Ze státního rozpočtu takto může město rozdělit až 2,1 miliardy korun. Žádosti budou moci provozovatelé služeb podávat od přibližně poloviny října do začátku listopadu.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 6. září 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Staroměstská radnice má zrekonstruované přízemí a nový turistický provoz

Hlavní město společně s Prague City Tourism otevřelo zrekonstruovanou spodní část Staroměstské radnice a nový turistický provoz. Jeho součástí je turistické informační centrum, průvodcovské služby Guides&Tours a první kamenný obchod s kultivovanými suvenýry, na kterých Prague City Tourism spolupracuje výhradně s lokálními tvůrci. Nový provoz je symbolem celkové kultivace cestovního ruchu v metropoli a je v souladu s koncepcí cestovního ruchu.