Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě, která lidem výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí

|

Za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů byla v úterý 2. dubna 2024 oficiálně zprovozněna lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky této stavbě vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a frekventovanou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.

„Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky dopravy, a proto je pro nás důležité vytvářet jim bezpečnou a pohodlnou infrastrukturu. I proto v Praze aktuálně probíhá boom ve výstavbě pěších lávek. Během loňského roku jsme totiž v Praze otevřeli Štvanickou lávku, lávku Havraňák a dvě lávky v Radotíně. Dnes zprovozňovaná lávka propojuje metro B s novou železniční stanicí Rajská zahrada a přilehlými obytnými čtvrtěmi a významně tak usnadňuje pohyb mezi nimi,“ říká I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib a dodává: „Na lávce zároveň také testujeme systém navigace v rámci projektu Čitelná Praha, který má za cíl usnadnit orientaci ve městě. Podpora pěší dopravy je pro nás totiž důležitá, neboť významně přispívá k udržitelnosti dopravního systému a také ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. V této souvislosti bych proto rád vyzval všechny Pražany, aby se zapojili do výzvy 10 000 kroků, která právě odstartovala.“

„Posílená infrastruktura na Rajské zahradě znamená nejenom řešení konkrétního problému v obsluze místa, ale i anticipaci budoucího rozvoje tohoto území. Budu rád, když se i v jiných částech Prahy nebudeme věnovat pouze řešení akutního dopravního problému, ale naopak mu účinnou přípravou investic do dopravní infrastruktury budeme předcházet a umožníme tak všestranný rozvoj metropole,” uvádí Tomáš Pek, předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Část lávky přes železniční trať byla otevřena pro veřejnost již v prosinci minulého roku. Nyní byla dokončena a zkolaudována celá lávka, tedy včetně úseku vedoucího přes Chlumeckou ulici.

Za zhotovení lávky zaplatilo hlavní město Praha cenu 82,6 milionů korun bez DPH. Technicky se jedná o dvě prostě uložené příhradové ocelové lávky a dvě věže pro spojení výškových úrovní na koncích lávek. Věže obsahují výtahové šachty a schodiště. Světlá šířka lávek je 3,75 metru, světlá šířka schodišť je 1,75 metru. Délka lávky přes Chlumeckou činí 49,35 metru, železniční těleso překlenují dvě pole o rozpětí 20,27 a 16,73 metru.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na další stavbě, která ulehčí pohyb nejen všem Pražanům. I přesto, že musely být práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek přes zimní období pozastaveny, vše se podařilo a nové propojení mezi stanicí metra, vlakovou zastávkou a čtvrtí Hutě už může sloužit všem,“ sděluje Petr Popsimov, technický ředitel direkce společnosti STRABAG a.s.

Na nové železniční zastávce Praha-Rajská zahrada zastavují vlaky pěti linek již od prosince 2023, avšak až do této chvíle chybělo kvalitní a rychlé propojení se sídlištěm Černý Most, zatím bylo jen ve směru do části Hutě. Nyní je však již zastávka kompletně bezbariérově přístupná, a to právě díky zprovoznění pěší lávky přes Chlumeckou ulici.

„V rámci této stavby testujeme i nový systém statické navigace projektu Čitelná Praha. Zkoušíme zde nové prosvětlené nosiče, které by se v budoucnu měly objevit také v pražském metru. Zdálky upozorňuje na přítomnost vlakové zastávky také výrazný totem se symbolem vlaku a Eska,“ vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, a pokračuje: „Na lávce navigační systém směřuje cestující k jednotlivým nástupištím, výtahům i východům. Pro jednotlivé směrové tabule jsou zde použity prototypy prosvětlených nosičů a také směrovky navigující na jednotlivé pěší i dopravní cíle v okolí.“ Více informací k navigačnímu systému Čitelná Praha je k dispozici zde.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha pošle Nemocnici Na Františku dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila poskytnutí dotace městské části Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku a navýšení rozpočtu hlavního města v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace ve výši téměř 45 milionů Kč poslouží k modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici.

Praha

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.