Praha se za současných podmínek nemůže dále ucházet o objekt České pošty v Jindřišské ulici

|

Hlavní město se podrobně seznámilo s podmínkami výběrového řízení České pošty, s.p. na prodej nemovitostí v lokalitách Jindřišská a Moravská v Praze. Z výsledků šetření však vyplývá, že budova v Jindřišské ulici v tuto chvíli nemůže uspokojit potřeby Magistrátu hl. m. Prahy. Důvodem je především nedostatek prostoru pro úřad při zachování pobočky České pošty v objektu, ale také nevyhovující dispoziční řešení nebo skutečnost, že nejsou splněny veškeré požadavky na objektovou bezpečnost.

V současnosti tkví hlavní problém v tom, že celková podlahová plocha objektu v Jindřišské ulici je sice srovnatelná se stávajícími prostorami úřadu, ovšem po odečtení plochy potřebné pro pobočku České pošty, s.p., je zbývající část budovy pro potřeby úřadu nedostatečná. Týká se to jak prostor kancelářských, tak obslužných, skladovacích i manipulačních.

Dalším důvodem, který se plně projevil teprve po podrobném prostudování dostupné dokumentace výběrového řízení, je nevyhovující dispoziční řešení, které neodpovídá struktuře úřadu a nutnosti plnit zákonné požadavky na některá jednání s klienty (např. neveřejnost jednání), přičemž rozsah nutných stavebních úprav adaptujících budovu pro potřeby moderního úřadu 21. století značně převyšuje původní předpoklady a navýšené výdaje na nezbytné stavební práce by tak zvýšily celkové náklady transakce pro hlavní město.

Významným problémem se i díky neblahým událostem z konce loňského roku ukázaly požadavky na objektovou bezpečnost, kdy umístění pobočky České pošty, s.p., a úřadu do jedné budovy vytváří v tomto aspektu složitou situaci, neboť dispoziční řešení zejména veřejných prostor v přízemí budovy reálně v podstatě neumožňuje zabránit prolínání jednotlivých provozů a zajištění plnění nezbytných bezpečnostních opatření.

Hlavní město si velice váží dosavadní spolupráce a přístupu České pošty, s.p., která vedla k úspěšnému nabytí nemovitých věcí v lokalitě Na Strži do vlastnictví Prahy v loňském roce a věří, že bude i nadále ke spokojenosti obou stran pokračovat, nicméně s ohledem na výše uvedené nemůže hlavní město v případě budovy v Jindřišské ulici v jednání o jejím nabytí do svého vlastnictví pokračovat.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo financování Pražského inovačního institutu s cílem naplňovat vizi „Prahy inovační“

Pražské zastupitelstvo minulý týden schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace v celkové výši téměř 12 milionů korun na zajištění provozu Pražského inovačního institutu (PII) v roce 2024. Institut propojuje podnikání, výzkum a vzdělávání v Praze, pomáhá zavádět inovace do služeb pro občany a vytvářet „Prahu inovační“.

Praha

Osada Baba dostala dva nové interaktivní panely informující o historii oceněného funkcionalistického sídliště

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda v úterý 30. ledna 2024 slavnostně uvedl do provozu dva informační interaktivní panely s dotykovou obrazovkou umístěné na nových zastávkách MHD U Matěje v Praze 6. Nacházejí se v blízkosti souboru funkcionalistických vil Osada Baba, jenž obdržel prestižní ocenění European Heritage Label. Jedná se o jediné dva dotykové interaktivní panely určené k ryze informačnímu, a ne komerčnímu účelu.

Praha

Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Ocenění získá i projekt z Prahy

Soutěž Adapterra Awards vstupuje letos do šestého ročníku. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, ale také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Již tradičně ve spolupráci s hlavním městem ocenění získá také nejlépe hodnocený projekt z území metropole. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz.