Praha poskytne návratnou finanční výpomoc na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích

|

Hlavní město poskytne návratnou finanční výpomoc na stavbu domu s pečovatelskou službou v Praze 17. V Řepích v ulici K Šancím vznikne bydlení pro seniory. Městská část získá na stavbu díky podpoře hlavního města půjčku ve výši 180 milionů korun. Poskytnutí finanční výpomoci v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy.

Díky finanční podpoře hlavního města vznikne v Řepích dostupné bydlení především pro seniory společně se sociálními, zdravotními a dalšími navazujícími službami. Postaví se zde 67 ubytovacích jednotek pro seniory využívající pečovatelské služby a 38 jednotek dostupného bydlení. V objektu jsou navrženy také prostory pro rehabilitaci a administrativní a technické zázemí. Sociální služby bude v domě poskytovat Centrum sociálně zdravotních služeb, které je příspěvkovou organizací městské části Praha 17.

„Jsem rád, že můžeme městské části půjčit prostředky na takto smysluplný projekt. Městská část Praha 17 čelí demografickému stárnutí, protože jako převážně sídlištní zóna vznikla v jednu chvíli. Proto se na nás městská část Praha 17 obrátila s žádostí o finanční výpomoc, která umožní výstavbu domu s pečovatelskou službou. Doplněná síť sociálních služeb tak ulehčí místním s jejich péčí o seniory. I přes významnou zátěž pro rozpočet městské části jsme našli srozumitelný a dlouhodobě udržitelný způsob, jak tuto akci financovat,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Stavba domu si vyžádá celkem 323 232 300 Kč, hlavní město Praha poskytne městské části Praha 17 návratnou finanční výpomoc ve výši 180 milionů Kč, městská část bude peníze splácet hlavnímu městu po dobu 20 let. Zbytek zafinancuje městská část z jiných zdrojů.

Veřejná zakázka na stavbu byla vypsána loni v červnu a následně byl vybrán zhotovitel, práce provede firma PSG Construction. Zhotovitel stavby si převzal staveniště 19. září. Práce mají trvat přibližně dva roky.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Dětské centrum Paprsek bude mít od 1. listopadu novou službu pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o navýšení počtu zaměstnanců a financí pro Dětské centrum Paprsek. To zahájí od 1. listopadu 2023 provoz nové odlehčovací služby, čímž bude navýšena kapacita pobytových sociálních služeb o dalších osm osob. Služba bude fungovat v režimu 24/7 celoročně a bude určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Praha

Hlavní město poskytne městským částem 15,5 milionu korun na pomoc lidem bez domova

Pražští radní rozhodli na pondělním zasedání o vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování kontaktů s lidmi bez přístřeší či pomoc s uplatněním lidí bez domova na trhu práce. Žádosti budou moci městské části podávat od 30. října do 12. listopadu 2023 a hlavní město na program vyčlenilo 15,5 milionu korun.