Praha podpoří policii finančním darem na pořízení vybavení

|

Hlavní město podpoří Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy finančním darem ve výši 3 115 000 Kč. Dar police použije k dokončení přestavby dvou nových osobních aut na velitelské speciály a k pořízení nejrůznějšího moderního vybavení nutného pro výkon služby.

Pražští radní v pondělí schválili poskytnutí finančního daru pro Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy. Kromě přestavby dvou velitelských vozidel z něj pražská policie zafinancuje pořízení hydraulického otvírače dveří a elektrického rozvorného prostředku. Další vybavení je určeno pro specialisty odstřelovače.

„K zajištění bezpečnosti Prahy a Pražanů je nutné, aby policie měla potřebné vybavení – ať už městská či státní. Dnes schválený dar, který je určen mimo jiné i na vybavení pro odstřelovače, proto považuji za jednoznačně potřebný,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda

Vozidla jsou již připravena k provedení přestavby a byla pořízena z prostředků policie. Účelovou přestavbou dojde k montáži a úpravě výsuvných modulů, vnitřních úložných prostor, některých elektronických součástí, upínacích zbraňových systémů, systémů spojení a velení u mimořádných událostí.

Policisté Zásahové jednotky KŘP-A provádí zákroky proti nebezpečným a často ozbrojeným pachatelům, kdy je rychlost umožnění vstupu do objektu zásadním faktorem ovlivňujícím míru ohrožení života a zdraví zakročujících policistů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha finančně zajistí fungování Muzea paměti XX. století na celý rok 2024

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace na financování činnosti a provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 2024 ve výši 21 000 000 Kč. Jedná se o financování celoročního fungování ústavu založeného hlavním městem v roce 2019. Tento záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Praha

Praha se připojila do mezinárodní sítě měst ICORN

Hlavní město se připojilo k mezinárodní pomoci umělcům a spisovatelům, kteří jsou ve svých domovinách pronásledováni. V úterý 12. března podepsal primátor Prahy Bohuslav Svoboda přistupující smlouvu do sítě ICORN společně s ředitelem této organizace Helge Lundem. Praha se tak připojila do sítě měst poskytujících azyl pro autory ve své domovině ohrožené na svobodě či životě.

Praha

Praha představila investiční dotace pro městské části na rok 2024

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí investičních účelových dotací z investiční rezervy, které jsou určeny na podporu městských částí. Tímto krokem tak budou rozděleny finanční prostředky ve výši 500 milionů korun, jejichž cílem je podpořit širokou škálu důležitých projektů, které budou přínosem pro jednotlivé městské části.