Praha podpoří kongresový turistický ruch

|

Pražští radní schválili podporu kongresového turismu. Praha jej podpoří v letošním roce částkou 3 745 000 Kč. Uhrazena tím bude veřejná zakázka Podpora kongresového turismu v Praze, kterou zhotovuje vítěz výběrového řízení, společnost Prague Convention Bureau, z.s.

Podpora je vyhlášena na období od 1. července 2022 do 30. června 2024. Cena za celé toto období činí 14 979 800 Kč včetně DPH.

„Jsem velmi potěšen, že Praha se úspěšně vyvíjí jako kongresová destinace. Je skvělé vidět, jak město využívá svůj potenciál a přináší ekonomický růst a kulturní obohacení pro celou oblast. Investování do kongresového turismu je klíčové pro ekonomický a společenský prospěch, a právě Praha s pozicí páté nejžádanější kongresové destinace ukazuje svou úspěšnost v této oblasti,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, Jiří Pospíšil.

Kongresový turismus je významným odvětvím příjezdového turismu do hlavního města. Důležitou předností je ekonomický přínos a zvýšení prestiže metropole, přičemž v průměru za den kongresoví turisté utratí v Praze dvakrát až třikrát více financí (6 500 až 8 000 korun), než obvyklí turisté.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražský půlmaraton krátkodobě omezí dopravu v širším centru města

Na trať vedoucí historickým jádrem hlavního města vyběhne v sobotu 6. dubna 2024 v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha zhruba 15 tisíc běžců. Tradiční sportovní akce si však zároveň vyžádá dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.

Praha

Hlavní město otevírá v Praze 9 nové kontaktní místo pro podporu bydlení

V rámci rozšiřování sítě kontaktních míst pro bydlení otevírá Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 9 novou kancelář určenou pro poskytování informací a podpory v oblasti bydlení. Tato iniciativa je součástí projektu Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení, který je financován z Evropského sociálního fondu a má za cíl poskytnout komplexní služby osobám v bytové nouzi, ohroženým ztrátou bydlení nebo těm, kdo řeší problémy se stávajícím bydlením.