Praha podpoří dobrovolné hasiče

|

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) v Praze získají dotaci na svou činnost od hlavního města. Podporu ve výši 18 308 500 Kč v pondělí schválili pražští radní. Jednotky SDH jsou součástí integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Bez jejich pomoci by bylo velmi složité zajistit bezpečnost a ochranu při mimořádných událostech.

Na území hlavního města se nachází 27 jednotek dobrovolných hasičů s celoměstskou působností, 9 jednotek určených k zásahům na území městské části. Dále jsou tu ještě 3 jednotky typu JPO/N, které jsou nezařazené do plošného pokrytí kraje.

Dotace se SDH přidělují na základě požadavků jednotlivých jednotek a posouzení odboru bezpečnosti. „Činnost dobrovolných hasičů je mimořádně důležitá a záslužná. A je samozřejmé, že pro ni potřebují patřičné zázemí. Pro mě jako primátora je bezpečnost Prahy a Pražanů prioritou,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Akce Koloběžka Městské policie odhalila 1 336 přestupků

Městská policie se na konci prázdnin v Praze zaměřila na dodržování správného způsobu jízdy cyklistů a koloběžkářů. Strážníci v rámci celoměstské dopravně bezpečnostní akce s názvem Koloběžka od minulého čtvrtka do neděle kontrolovali jezdce na kolech a koloběžkách, a to nejen sdílených prostředků.

Praha

Praha kompletně obnoví další komunikace v Horních Počernicích

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila záměr veřejné zakázky na obnovu komunikace Prachovská a navazující části ulic Machovská a Dolská v Horních Počernicích. Součástí prací je i vybudování nové dešťové kanalizace, dále parkovacích stání, zpomalovacích prvků a doplnění veřejného osvětlení.

Praha

Hlavní město přistaví pavilon a zrekonstruuje budovu v Domově pro seniory Dobřichovice

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání vzali na vědomí pokračující realizaci investiční akce Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice včetně finančního zajištění této akce. Na nový pavilon a současně i rekonstruovaný stávající pavilon s celkovými 37 dvoulůžkovými pokoji a dalším vybavením hlavní město předpokládá, že vyčlení přibližně 216 milionů korun, dalších 60 milionů korun pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.